Česká strana sociálně demokratická

Svoboda, solidarita, spravedlnost.
  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.03.2019 12:49:00

Výroční finanční zpráva strany za rok 2018

Výroční finanční zpráva strany za rok 2018

Výroční finanční zprávu ČSSD za rok 2018 představil ve čtvrtek na tiskové konferenci v Lidovém domě ekonomický ředitel ČSSD Ing. Martin Starec.

 „ČSSD financovala své aktivity v roce 2018 bezproblémově na všech úrovních, výrok auditora je bez výhrad," uvedl Starec. V roce 2018 činily výnosy celkem 133,8 mil. Kč, náklady celkem 167 mil. Kč a hospodářský výsledek pak minus 33,2 mil. Kč. Dlouhodobé závazky ČSSD se v roce 2018 zvýšily jen o 5,9 mil. Kč oproti předchozímu roku. Výsledek hospodaření ovlivnil na straně výnosů především nižší výběr darů než plánovaný a ztráta významné části příspěvků ze SR a na straně nákladů pak volby do Senátu PČR a obcí, kde došlo i k významnému čerpání přebytků účtů OVV/KVV a dále překročené čerpání mzdových prostředků.

Základní struktura výnosů:

  • Příspěvek ze státního rozpočtu 84 mil. Kč, vč. příspěvku na politický institut ve výši 7,6 mil. Kč
  • Výnosy z nájmů, služeb a ostatních činností 20,9 mil. Kč
  • Členské příspěvky 17,2 mil. Kč
  • Dary 11,7 mil. Kč

Základní struktura nákladů:

  • Náklady na činnost a provoz 63,7 mil. Kč
  • Náklady na mzdy 54 mil. Kč
  • Náklady na volby 41,7 mil. Kč
  • Politický institut 7,6 mil. Kč

Dlouhodobé závazky ČSSD činily k 31. 12. 2018 u společnosti Cíl 144 mil. Kč a meziroční snížení o 0,5 mil. Kč a u kontokorentního účtu ČSSD 144,7 mil. Kč a meziroční zvýšení o 6,4 mil. Kč. ČSSD nemá k dnešnímu dni žádné závazky po lhůtě splatnosti a všechny finanční požadavky řádně plní. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 108 osob. „Sociální demokracie dlouhodobě klade důraz na transparentní hospodaření s cílem zajistit činnost strany a její aktivní působení na veřejnosti," dodal Starec. Výroční finanční zpráva ČSSD za rok 2018 je umístěna na webových stránkách ČSSD.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout