Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

22.08.2022 0:00 | Aktualizováno

Následující podmínky ve verzi v003 upravují používání služby ParlametníListy.cz od 20.1.2023

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz
Foto: Archiv
Popisek: Logo Parlamentních listů

Obecné informace

 1. Provozovatelem internetové služby http://www.parlamentnilisty.cz/ a všech jejích dalších variant a obslužných počítačových programů (dále jen „ParlamentniListy.cz"), je společnost OUR MEDIA a.s., se sídlem Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 28876890, DIČ: CZ28876890, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 15201 (dále jen „Provozovatel" nebo „Poskytovatel"). Od 1.7.2023 bude provozovatelem internetové služby http://www.parlamentnilisty.cz/ a všech jejích dalších variant a obslužných počítačových programů (dále jen „ParlamentniListy.cz"), je společnost NAŠE MÉDIA, a.s., se sídlem Nad pomníkem 467/9, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ: 19351356, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 28161 - 2.
 1. 80 %  podíl ve společnosti NAŠE MÉDIA a.s. vlastní Marek Španěl a Slavomír Pavlíček. Dalšími vlastníky jsou Michal Voráček, Jan Holoubek a Jiří Čermák.
 1. ParlamentniListy.cz mají za cíl etablovat se jako seriózní zpravodajský portál zaměřený pouze na politickou scénu, zejména domácí, s kvalitními a původními příspěvky. Ambicemi služby ParlamentníListy.cz však není pouze komentování událostí z politické scény, ale zároveň snaha zapojit do komunikace volené zastupitele a občany - voliče. Těm všem nabízí unikátní prostor a podmínky pro snadné vyjádření a šíření svých postojů a názorů jak v rámci vlastní služby, tak ve spolupráci se třetími stranami - provozovateli zpravodajských portálů a sociálních sítí.

Registrace

 1. Přístup k velké části zpravodajské a publicistické části ParlamentniListy.cz, včetně anket, hlasování a diskuzí ke článkům či využití části služby ParlamentniListy.cz (zejména části „Profily politiků"), je poskytováno veřejně a zdarma.
 1. Pro vstup či využití určitých součástí služby ParlamentniListy.cz (zejména části „Profily politiků") a služeb ParlamentniListy.cz se vyžaduje jednorázová, jednoduchá a intuitivní Registrace (vytvoření účtu na základě vložení základních osobních údajů dle požadavků generovaných dynamicky dle požadovaného typu účtu).
 1. Registrace je podmíněna udělením informovaného souhlasu s těmito VOP
 1. Unikátním identifikátorem pro uživatelský účet je e-mailová adresa. Na jednu e-mailovou adresu může být založen pouze jeden účet. V případě, že Provozovatel zjistí, že e-mailový účet na který je založený Profil již neexistuje, může tento Profil smazat. Z důvodů zneužívání Profilů blokujeme zakládání účtů z dočasných e-mailových schránek (například tenminutesmail.com).
 1. Zaregistrovat se může i takový návštěvník služby ParlamentniListy.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá aktivně využívat, pouze chce mít zpřístupněny výsledky činností jiných uživatelů (e-volby, ankety, hlasování, grafy, statistiky, přednostní výpis příspěvků politiků a další funkcionality služby ParlamentniListy.cz). Podmínkou je přihlášení k účtu alespoň jednou za 3 měsíce, jinak bude účet automaticky smazán.
 1. Registrace není zpoplatněna. Pro registraci se využívá formulář pro "Novou Registraci", který je zpřístupněn přes odkaz v přihlašovacím boxu, umístněném v pravé horní části každé stránky služby společně s odkazem k přihlášení k účtu, případně na URL: https://www.parlamentnilisty.cz/registrace.
 1. Pro aktivní využití určitých částí služby ParlamentniListy.cz je zapotřebí Registrace a ověřené telefonní číslo. Takovou službou je například Dobrá Diskuse (https://www.parlamentnilisty.cz/kodex-diskuse). Přístup do Dobré Diskuse je umožněn i neregistrovanému uživateli. Registrovaný a ověřený uživatel však může do Dobré Diskuse přispívat, a to za podmínky dodržení Etického kodexu vkládání příspěvků (https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847).
 1. Pro aktivní využití prémiových částí služby ParlamentniListy.cz a zobrazení služby bez reklam, je zapotřebí Registrace a aktivní Předplatné. Aktuální nabídku předplatného naleznete na https://www.parlamentnilisty.cz/predplatne
 1. Registrace vede k vytvoření veřejného účtu (Profilu) typu „Občan“, „Politik“, „Kandidát“, „Instituce“ a „Obec“, či ke kombinaci těchto typů účtů (např. Politik + Kandidát). Účet je zveřejněn až po aktivaci účtu, jejíž způsob se odlišuje dle vytvořeného typu účtu. Uživatelé zakládající Profily jsou povinni uvádět v Registraci údaje pravdivě a úplně. Registrační údaje lze v případě změn kdykoliv aktualizovat (změnit) v Administraci účtu. Uživatelé zakládající Profily typu „Občan“ mohou nechat zobrazovat místo svého jména nick (přezdívku) a místo své fotografie avatar.
 1. Typ účtu „Politik“ je určen pouze pro volené zastupitele zvolené v platných volbách, případně pro právoplatné kandidáty, a podléhá osobnímu ověření identity. Pokud bude zjištěno, že majitel účtu nevykonával, nebo nevykonává funkci, voleného zastupitele, případně ani nekandidoval, nebo nekandiduje v platných volbách vyhlášených v rámci ČR, je Poskytovatel oprávněn takový účet pozastavit, případně smazat, a to i bez oznámení (z důvodů ochrany před zneužitím účtu). Dále je Provozovatel oprávněn zrušit jakýkoliv účet při porušení platné legislativy EU a ČR, Etického kodexu vkládání příspěvků (https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847) či při porušení obecně vžitých morálních pravidel. Rozhodnutí o ukončení, nebo smazání účtu, záleží na posouzení Provozovatele. Toto rozhodnutí je konečné a není právně vymahatelné (Uživatel se souhlasem s těmito podmínkami vzdává jakýchkoliv nároků na odškodné nebo omluvu). Konkrétní způsob aktivace účtu je v závislosti na výběru z možností registrace uveden v posledním kroku registrace. V prvním kroku registrace Uživatel vyjadřuje svůj informovaný souhlas s těmito Všeobecnými Podmínkami používání služby ParlamentniListy.cz (dále jen „VOP", nebo „Podmínky"), jinak v registraci nelze pokračovat.
 1. Typ účtu „Instituce" je vytvářen Provozovatelem. U všech účtu generovaných Provozovatelem jsou přednastaveny přístupové údaje. Při prvním přihlášení k takovému účtu je Uživatel povinně vyzván ke změně přednastavených přihlašovacích údajů a k odsouhlasení VOP.
 1. Typ účtu „Politická strana“ je určen výhradně pro politické strany/hnutí, kteří mají platnou registraci na Ministerstvu vnitra ČR. Výjimku mají pouze ty politické subjekty, které podle zákona č. 491/2001 Sb. splní podmínku pro kandidaturu ve volbách.
 1. Typ účtu „Obec“ je určen pro zástupce obcí, případně aktivní obyvatele obcí pověřené k propagaci obecních akcí a novinek. Osoba zastupující Obci musí mít mandát Obce k jejímu zastupování.
 1. Registrovaný uživatel s přístupovými právy k účtům s rolí „Politik“, „Kandidát“, „Instituce“ či „Obec“, může po aktivaci účtu přidělit práva ke správě svého profilu (úprava registračních údajů, vkládání Obsahu, editování Obsahu, publikování Obsahu, mazání Obsahu, redigace příspěvků Občanů atd.) svému „Asistentovi" jednoduchým vyplněním jeho e-mailové adresy v Administraci účtu (v boxu „Přidat Asistenta").
 1. Typ účtu „Asistent" bude vygenerován automaticky a na zadanou e-mailovou adresu budou odeslány automaticky vygenerované přístupové údaje. Při prvním přihlášení Asistenta k účtu, je vyžadován souhlas s těmito VOP a Asistent je vyzván k povinné změně zaslaných přihlašovacích údajů (hesla).
 1. Existuje-li při výběru Asistenta již aktivní účet Asistent (s e-mailovou adresou shodnou s adresou zadávanou Uživatelem), budou k takovému účtu po potvrzení přidělena práva ke správě Profilu. V takovém případě již Asistent odsouhlasil Podmínky a není vyžadována změna přístupových údajů. Propojení účtů proběhne automaticky (Asistent je informován e-mailem).
 1. Typ účtu Asistent může spravovat neomezený počet profilů. Pro správu každého dalšího profilu se považuje souhlas s těmito Podmínkami za automatický.

 1. Každý uživatel může kdykoliv svému Asistentovi z Administrace svého profilu odebrat práva ke správě svého účtu.
 1. Typ účtu „Občan“ je určen voličům. S tímto Profilem můžete ostatním typům Profilů pokládat dotazy, vyjadřovat zájem o odpověď na dotazy položené jinými Profily typu „Občan“, hodnotit jedenkrát týdně volené zastupitele a instituce v unikátní Mapě GeoPopularity, komentovat příspěvky publikované na Profilech volených zastupitelů a institucí a mnohé další. U osobních údajů prosíme o pravdivé údaje vzhledem k tomu, že jsou zcela anonymně využívány pro statistické účely (například pohlaví, bydliště a věk jsou využívány pro vizualizaci v hlasování oblíbenosti politika na Mapě GoePopularity).
 1. Ve vztahu k předcházejícímu odstavci se Uživatel (dle typu účtu vytvořeného při registraci) zavazuje, že bude na službě ParlamentniListy.cz Registrovat výhradně pod svým jménem a příjmením, případně pod jménem Instituce (existujícího právního subjektu, fyzické či právnické osoby, dále jen „Instituce" nebo „Subjekt"), pro kterou má skutečné oprávnění zastupovat. Uživatel se zavazuje, že při registraci neuvede jiné jméno, jméno jiné osoby nebo smyšlené osoby, případně jméno Instituce, kterou legálně nezastupuje. V opačném případě má Provozovatel právo registraci po zjištění porušení tohoto odstavce zrušit, případně smazat všechna data vázaná k takové registraci a účtu, pozastavit k registraci přístup, znemožnit zveřejnění profilu, či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení zneužití služby ParlamentniListy.cz. Poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost za počínání uživatele v rozporu s tímto odstavcem a Uživatel výslovně souhlasí, že veškeré právní následky způsobené porušením tohoto odstavce si vypořádá sám a na vlastní náklady, včetně škod způsobených třetím stranám.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat během Registrace poskytnutí i dalších údajů, nebo jejich doplnění v Administraci Profilů již registrovaných účtů, bez jejichž sdělení či doplnění si vyhrazuje právo účet odmítnout, nebo dosavadní účet zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují Registraci, příp. ke stránkám a službám, které vyžadují Registraci s určitými údaji.

Ochrana osobních údajů a využití cookies

 1. Osobní data požadovaná k Registraci, k přihlášení do Dobré Diskuse, k odběru Newsletteru, a obecně práva a možností Uživatele (Subjektu údajů) týkajících se zpracování osobních dat, jsou popsána (včetně nejčastějších otázek a odpovědí) a aktualizována v samostatném článku o „Ochraně soukromí a informace o cookies“ (https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ochrana-soukromi-a-informace-o-cookies-415843)
 1. Poskytnutím osobních údajů k Registraci Uživatel souhlasí a uděluje přijmutím těchto VOP informovaný souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s Nařízením (EU) 2016/679§ známého také jako GDPR, a také ve smyslu Zákona o zpracování osobních údajů  č. 110/2019 Sb., tyto údaje zpracovával dle vyjádřených právních účelů, a to za účelem
 1. Interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob či Subjektů, které Provozovatel přímo či nepřímo zaměstnává či ovládá, či pro účely Subjektů, které Provozovatel přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství.

 1. Zpracování osobních dat třetími stranami, které mají s Provozovatelem uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu.
 1. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel dle platných zákonů EU a ČR vyhověl případným oficiálním žádostem o sdělení informací (registrační údaje, přístup k účtu, přístup k adresářům s Obsahem (diskusní příspěvky, reakce, dotazy na volené zastupitele a jiná písemná vyjádření, články, komentáře, jednotlivé fotografie či fotogalerie, video materiály, soubory atd. - dále jen jako „Obsah"), IP adresy a doby přístupu a všechny logované informace atd.), Polici ČR a orgánům státní správy činných v trestném řízení.
 1. Co se týká využití cookies, pro registrovaného i neregistrovaného Uživatele platí stejná pravidla. Při první návštěvě služby (tedy i před Registrací) bude Uživateli zobrazen nástroj pro správu souhlasů s využitím cookies (CMP) schválený IAB, kde Uživatel povolí či zamítne konkrétní nebo všechny cookies. Toto nastavení si služba pamatuje jeden kalendářní rok, poté zobrazí Uživateli dialog se žádostí o nový souhlas. Během této doby může Uživatel vyvolat dialog k úpravě nastavení souhlasu s využitím cookies z patičky každé stránky služby pomocí tlačítka „Spravovat souhlasy“. Více o cookies se dozvíte v článku „Informace o cookies“ (https://www.parlamentnilisty.cz/napoveda/Informace-o-cookies-613206).

Přístup k účtu

 1. Registrovaný uživatel ParlamentniListy.cz se zavazuje při návštěvě stránek ParlamentniListy.cz dodržovat tyto VOP a zejména Etický kodex pro vkládání příspěvků (dále jen „Etický kodex"), který je volně přístupný na URL https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847. Případné porušení těchto pravidel může mít za následek zrušení registrace a smazání obsahu.
 1. Registrovaný uživatel přistupuje ke svému účtu / profilu prostřednictvím přihlašovacího boxu umístěnému na službě ParlamentniListy.cz vpravo nahoře, na úrovni menu, nebo je možno se přihlásit na URL http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/ProfileLogin.aspx.
 1. K přihlášení je nutno vložit E-mailovou adresu a heslo uvedené během registrace.
   
 2. Heslo s nikým nesdílejte, neposílejte jej ani Administrátorovi Profilů.
   
 3. Heslo je možno změnit v Administraci účtu / Profilu pod odkazem „Editovat profilové údaje", případně na adrese https://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/ProfileForgotPassword.aspx. V případě zapomenutého hesla je na e-mail uvedený při Registraci odesláno heslo nové, automaticky generované. Po přihlášení automaticky vygenerovaným novým heslem je možno jej změnit v Administraci účtu / Profilu pod odkazem "Editovat osobní údaje".

Využití účtu

 1. Poskytovatel umožnuje Uživateli dle typu účtu vytvořeného při Registraci uložení, případné technické zpracování a publikaci Obsahu a jiných materiálů na službě ParlamentniListy.cz (zejména fotografie, obrázky, soubory, texty, videozáznamy).
 1. Uživatel se zavazuje, že bez předcházejícího písemného souhlasu Provozovatele nebude ParlamentniListy.cz využívat pro podnikatelskou či jiným způsobem výdělečnou činnost, ani pro šíření reklamních sdělení, ani jakoukoliv jinou činnost vedoucí, přímo nebo nepřímo, ve hmotný prospěch Uživatele či jiných osob a Subjektů.
 1. Provozovatel může takové využití schválit, odmítnout, nebo jej použít jako předmět obchodního vyjednávání. Rozhodnutí Poskytovatele je konečné, nemusí být podloženo odůvodněním a není možné jej soudně vymáhat.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli, který poruší ustanovení tohoto odstavce, neprodleně zrušit Registraci, případně smazat všechna data vázaná k Registraci, pozastavit k Registraci přístup, znemožnit veřejné zveřejnění Profilu Registrace či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení zneužití služby ParlamentniListy.cz.
 1. V případě, že Uživatel svým jednáním způsobil Poskytovateli nebo jeho partnerům, jakoukoliv újmu, může Poskytovatel na Uživateli požadovat náhradu. Uživatel se dále zavazuje, že zveřejněným obsahem nezpůsobí Provozovateli žádnou majetkovou, či nemajetkovou škodu. V případě, že Uživatel svým jednáním způsobí Poskytovateli nebo jeho partnerům, jakoukoliv újmu, souhlasí Uživatel se smluvní pokutou. Poskytovatel může na Uživateli požadovat plnou náhradu, nebo smluvní pokutu v minimální výši jednoho milionu korun.

 1. Uživatel se zavazuje, že na službu ParlamentniListy.cz umístí pouze takový Obsah či jiné materiály kterých je autorem, nebo takový Obsah či jiné materiály, ke kterým vlastní autorská práva, případně takový Obsah a jiné materiály, na které má písemné svolení vlastníka autorských práv k veřejnému šíření (a to nejen v rámci služby ParlamentniListy.cz a obslužných programů služby ParlamentniListy.cz, ale i prostřednictvím celé sítě Internet a v rámci mobilních sítí).
 1. Uživatel se zavazuje, že umístěním, zpřístupněním a dalším šířením vloženého Obsahu a jiných materiálů prostřednictvím ParlamentniListy.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy (např. Listina práv a svobod, Ústava ČR, zákon č.52/2009 Sb. a ostatní platné zákony České republiky) nebo obecně uznávaná morální pravidla.
 1. Provozovatel je oprávněn vložený Obsah či jiné materiály (zejména obrazové) při ukládání označit logem služby ParlamentniListy.cz, případně vložit do Obsahu jiná metadata, aby tak v případě dalšího šíření zajistil vizuální uvedení zdroje podkladů převzatých ze služby ParlamentniListy.cz a posílil tím marketingově brand a povědomí o službě ParlamentniListy.cz pro vzájemný prospěch Provozovatele i Uživatele.
 1. Uživatel se zavazuje na ParlamentniListy.cz umístit pouze takový Obsah či jiné materiály, které budou odpovídat Etickému kodexu vkládání příspěvků v aktuálním znění (https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847). Na službě ParlamentniListy.cz není zejména povoleno umisťovat ani publikovat Obsah či jiné materiály s pornografickým, rasistickým, antisemitistickým nebo nacistickým obsahem, nebo obsahem podporující terorismus či jakoukoliv formu násilí, dále Obsah a jiné materiály porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu ČR, trestní řád a ostatní platné zákony České republiky) či obecně uznávaná morální pravidla.
 1. Každý návštěvník, včetně registrovaného Uživatele, má možnost na obsah či materiály odporující Etickému kodexu anonymně upozornit SuperAdmina služby ParlamentniListy.cz prostřednictvím emailu superadmin(zavináč)parlamentnilisty.cz.
 1. Poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost za počínání uživatele v rozporu s tímto odstavcem a Uživatel výslovně souhlasí, že veškeré právní následky způsobené porušením tohoto odstavce si vypořádá sám a na vlastní náklady, včetně škod způsobených třetím stranám.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli, který poruší Etický kodex vkládání příspěvků, udělit dočasný ban, nebo neprodleně a trvale zrušit Registraci, případně smazat všechna data vázaná k takové Registraci, pozastavit k takové Registraci přístup, znemožnit veřejné zveřejnění Profilu, či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení zneužití služby ParlamentniListy.cz. O udělení dočasného, nebo trvalého banu je Uživatel informován
 1.  automaticky e-mailem zasílaným na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci. Toto oznámení obsahuje i datum trvání banu (včetně).
 1.  Je zapotřebí si uvědomit, že některé Subjekty nezákonně blokují doručování mailů od Provozovatele (https://www.lupa.cz/clanky/freemaily-economie-filtruji-zpravy-s-odkazem-na-dezinformacni-weby/)
 1. Automaticky rozesílané e-maily také mohou spadnou do složky „Nevyžádaná pošta“, "Spam", nebo například u freemailu Seznam.cz do složky „Hromadná pošta“.

 1. Při pokusu o přihlášení. Toto oznámení obsahuje i datum trvání banu (včetně).
 1. Provozovatel není povinen oznamovat konkrétní důvody udělení banu.
 1. Způsob přezkoumání incidentu je uveden v Etickém kodexu vkládání příspěvků (https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847)

DSP - Diskusní Publikační status, moderace Obsahu

 1. Uživatel bere na vědomí, že některý Obsah či jiné materiály směrované (vkládané za účelem sdělení či prezentace) k účtům typu „Politik“, „Kandidát“, „Instituce“ a „Obec“ či směrem ke kombinaci těchto účtů (dále jen „na účet voleného zastupitele"), mohou být moderované. To znamená, že jejich zveřejnění na službě ParlamentniListy.cz musí schválit buď:
 1. majitel účtu „Politik“, „Kandidát“, „Instituce“ a „Obec“ (v případě moderované diskuse pod články publikovanými na těchto Profilech). O moderování těchto článků rozhoduje majitel Profilu, nikoli Provozovatel.
 1. V případě zamítnutí diskusního příspěvku majiteli Profilů „Politik“, „Kandidát“, „Instituce“ a „Obec“ se Uživateli nezasílá žádné odůvodnění. Jde čistě o rozhodnutí majitele Profilu (voleného zastupitele).
 1. Pokud Uživatel nabude dojem, že účet voleného zastupitele zamítá diskuze, které jsou věcné a slušné (neporušují Etický Kodex vkládání obsahu na ParlamentníListy.cz) pouze proto, že se mu "nehodí", může požádat SuperAdmina o přehodnocení svého příspěvku. Poskytovatel si vyhrazuje právo v takovém případě požádat majitele účtu o nápravu, případně si ji vynutit, nebo udělit Uživateli DPS (pokud požaduje přehodnocení opakovaně neoprávněně).
 1. SuperAdmin (správce Profilů) služby ParlamentniListy.cz (funkcionalita Pokládání dotazů). Tato funkce byla zřízena, aby umožnila Profilům typu „Občan“ (tedy voličů) zjištění názorů, postojů, odůvodnění či chování volených zastupitelů.  Jde tedy o dotaz na profily typu „Politik“, „Kandidát“, „Instituce“ a „Obec“, na který volený zastupitel může odpovědět. Tato funkce není určena pro publikování vlastních názorů a postojů tazatele. Pravidla pro pokládání dotazů naleznete v Etickém kodexu vkládání obsahu (https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847). 
 1. V případě zamítnutí Dotazu SuperAdminem je Uživateli odeslán automatický email s informací o zamítnutí Dotazu.
 1. Je zapotřebí si uvědomit, že některé Subjekty nezákonně blokují doručování mailů od Provozovatele (https://www.lupa.cz/clanky/freemaily-economie-filtruji-zpravy-s-odkazem-na-dezinformacni-weby/)
 1. Automaticky rozesílané e-maily také mohou spadnou do složky „Nevyžádaná pošta“, "Spam", nebo například u freemailu Seznam.cz do složky „Hromadná pošta“.
 1. Protože moderování Obsahu je časově i personálně velmi náročné, a zároveň protože Provozovatel chce, aby Uživatel mohl voleným zastupitelům pokládat dotazy bez zpoždění a nutnosti moderace, zavedli jsme v Profilech tzv. Diskuzní Publikační Status (zkráceně DPS). Cílem je získávat smysluplné dotazy, na které volený zastupitel může odpovídat.
 1. Profil typu „Občan“ získá DPS kombinací dosažením stáří Profilu a určitého poměru mezi schválenými a zamítnutými příspěvky (zjednodušená formulace). Algoritmus DPS je Provozovatel oprávněn měnit dle potřeby.
 1. Profily typu „Politik“, „Kandidát“, „Instituce“ a „Obec“ získávají výjimku z moderované diskuze automaticky, ihned po dokončení a ověření registrace (respektive po aktivaci účtu).
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo Uživateli v případě zneužití DPS okamžitě odebrat, či neprodleně zrušit Registraci uživatele, smazat všechna data vázaná k Registraci, pozastavit k Registraci přístup, znemožnit zveřejnění Profilu Registrace, či podniknout jakékoliv jiné kroky vedoucí k zamezení takového zneužití služby ParlamentniListy.cz.
   
 2. Uživatel registrací získává možnost v rámci služby ParlamentniListy.cz odesílat či přijímat krátká sdělení. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn na závěr odesílaných či přijímaných zpráv přidávat dle svého uvážení odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení). Zároveň Uživatel souhlasí, pokud je registrace v určitý čas spojena s reklamní akcí (soutěží, anketou, nebo jiným typem marketingové akce), se zněním podmínek pro takovou akci. V takovém případě musí Poskytovatel po dobu trvání takové akce zveřejnit přesné a úplné znění těchto podmínek na svých stránkách.

Odpovědnost a autorská práva

 1. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za jakoukoliv činnost svých uživatelů.
 1. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků, fotografií či jiného obsahu je bez předcházejícího písemného souhlasu OUR MEDIA a.s. / NAŠE MÉDIA a.s. zakázáno.
 1. Uživatel poskytuje Provozovateli umístěním Obsahu a jiných materiálů na ParlamentniListy.cz souhlas k použití tohoto Obsahu a jiných materiálů k propagování služby ParlamentniListy.cz, a to různými formami podpory a marketingových aktivit. Tímto se automaticky rozumí i pravidelné zasílání e-mailových přehledů o aktivitě na profilu.
 1. Pokud má Provozovatel podezření, že obsah informací, Obsahu či jiných materiálů ukládaných či zveřejňovaných Uživatelem na ParlamentniListy.cz neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, autorských práv třetích osob nebo poškozuje jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob), nebo v případě, že porušuje obecně závazné právní předpisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu ČR, Trestní zákon a ostatní platné zákony České republiky) nebo obecně uznávané morální pravidla, je Provozovatel oprávněn takovýto Obsah či jiné materiály bez předcházejícího oznámení Uživateli ihned odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace, Obsah či jiné materiály znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému Uživateli odstoupit bez jakéhokoliv dalšího oznámení.
 1. Objem uloženého, zpracovávaného a publikovaného Obsahu či jiných materiálů je omezen na velikost Provozovatelem přiděleného diskového prostoru ke konkrétnímu typu Profilu, nebo dle konkrétního typu Předplatného, dle Provozovatelem nastavených parametrů služby ParlamentniListy.cz. Tento prostor může být různý pro jednotlivé role Profilů, i pro každý jednotlivý účet. Navýšení objemu pro ukládání Obsahu či jiného materiálu je předmětem obchodního jednání.
 1. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu Obsahu uživatelů. Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv jiný následek používání služby ParlamentniListy.cz.

Další funkcionality služby ParlamentníListy.cz

 1. Funkcionalita "Uživatelský feedback".
 1.  V rámci zlepšování služby může Registrovaný Uživatel využít funkcionalitu pro nahlášení problému či pro odeslání uživatelského feedbacku.
  1. V takovém případě stránka k odesílanému příspěvku automaticky přidá technické údaje o HW a SW vybavení Uživatelova počítače. Tyto údaje slouží pouze pro zlepšení služby a pro lehčí identifikaci problému (uživatelé neumí často tyto údaje sami zjistit), v žádném případě však tyto informace neobsahují údaje vedoucí k identifikaci Uživatele.
    
 2. Zároveň může využít obdobnou funkcionalitu pro odeslání námětu pro redakční zpracování určitého tématu nebo pro odeslání vlastního komentáře.
   
 3. Nevyžádané příspěvky, včetně hlášení technických závad, námětů na další rozvoj, námětů na témata a komentáře k politickému dění se nevrací. Omlouváme se, vzhledem k množství zasílaných podnětů není v možnostech redakce na jednotlivé podněty odpovídat.
 1. Funkcionalita "GeoLokace".
 1. Služba ParlamentníListy.cz využívá IP adresu nepřihlášeného Uživatele k nastavení dynamicky generovaných boxů (Mapa GeoPopularity). V žádném případě tyto údaje neslouží k identifikaci uživatele (osobní data nejsou ukládána s vazbou na účet. Ukládána je přepočítaná hodnota).
 1. Funkcionalita "Newsletter". 
 1. Uživatel, i neregistrovaný, se může přihlásit k odebírání Obsahu ze služby ParlamentníListy.cz doručovaného prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu. K dokončení přihlášení je zapotřebí potrvdit vlastnictví uvedené e-mailové schránky formou prokliknutí zaslaného verifikačního odkazu.
   
 2. Každý zaslaný newsletter obsahuje v patičce odkaz pro vymazání z databáze odběratelů Obsahu (zrušení odběru newsletteru).

 

 1. Funkcionalita „Dobrá diskuse“.
 1. Pro vstup do Dobré Diskuse je nutná Registrace.
 1. Dalším požadovaným krokem je uvedení českého mobilního čísla, které bude spárované s účtem Uživatele.  To je možné po odsouhlasení Etického kodexu Dobré dikuse (https://www.parlamentnilisty.cz/kodex-diskuse).
 1. Ze spárovaného čísla pak Uživatel odešle jednu SMS v ceně svého tarifu. Obsah SMS je automaticky generován při uložení čísla zvoleného Uživatelem.  Telefonní číslo příjemce je ústředna Provozovatele.
 1. Uložené telefonní číslo příjemce slouží k jednoznačné identifikaci uživatele a v případě uvalení sankcí souvisejících s porušením Etického kodexu vkládání příspěvků (https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847).V takovém případě nebude uživateli na uložené číslo umožněna další registrace do Dobré Diskuse buď dočasně, nebo v případě vyloučení z diskuse ze závažných důvodů na dva roky.
 1. Telefonní číslo ukládáme i při smazání účtu, a to právě pro zamezení přístupu Uživatelů závažně, nebo opakovaně porušujících Etický kodex vkládání příspěvků.

Předplatné

 1. Předplatné umožňuje přístup k prémiovým službám, jako jsou například:
 1. Zobrazení služby ParlamentníListy.cz zcela bez reklam
 1. Možnost radikální změny designu PL (design zaměřený na maximální pohodlí při čtení obsahu, bez jakýchkoliv zbytečných doplňků, s možností nastavení denního a nočního režimu, typu a velikosti fontu)
 1. Technologie převádění textu na mluvené slovo (Text-To-Speech). Vybrané články pro Vás pomocí počítačové jazykové syntézy převedeme na čtený text. Tyto audiozáznamy můžete poslouchat v době, kdy nemůžete PL číst, například v MHD nebo v autě.
 1. Přístup k prémiovému archivnímu obsahu (již brzy)
 1. Přístup k novým funkcím, jako například hodnocení „Osobnosti měsíce“ a dalším.
 1. Více informací o možnostech Předplatného naleznete na https://www.parlamentnilisty.cz/predplatne
 1. Všeobecné Obchodní Podmínky pro předplatné naleznete na https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Vseobecne-podminky-pro-pouzivani-sluzby-Predplatne-ParlamentniListy-cz-620483

Ukončení poskytování služeb

 1. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb ParlamentniListy.cz Uživateli jednostranně a bez výpovědní lhůty ukončit, a to i bez oznámení uživateli. V případě, že se Poskytovatel rozhodne službu nadále neprovozovat, může ukončit poskytování služeb okamžitě a bez náhrad. V případě změny Provozovatele je nový provozovatel povinen vytvořit nové VOP a bezprostředně si vyžádat nový souhlas Uživatelů.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, okamžitě, bez náhrady a bez upozornění, vymazat, ukončit, či jiným způsobem omezit možnosti účtu registrovaného Uživatele v případě že:
 1. účet byl vytvořen za účelem postoupení, ať již úplatného, či bezúplatného, jinému Uživateli, nebo bylo jedním uživatelem založeno více účtů
 1. účet je využíván za účelem šíření nevyžádané reklamy či jiných sdělení sledujících profit či jiné cíle Uživatele vedoucí k jeho prospěchu, nebo k prospěchu třetích stran, nebo je využíván k šíření dezinformací
 1. účet je vytvořen, ale uběhlo 90 dnů od posledního přístupu (přihlášení) k účtu
 1. účet je vytvořen, ale v rámci platného volebního období poskytuje neaktuální údaje
 1. účet byl vytvořen, ale nebyl do 3 pracovních dnů aktivován
 1. účet slouží, nebo z něj byl proveden pokus o šíření Obsahu či jiných materiálů které porušují Etický kodex vkládání obsahu (https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847)
 1. účet je identifikován jako „multiúčet“ – více účtů založených jedním Uživatelem.
 1. účet slouží, nebo z něj byl proveden pokus o šíření Obsahu či jiných materiálů odporujících zákonům ČR či porušující jiné obecně uznávané předpisy a morální pravidla
 1. účet byl vytvořen tak, že název, jméno či příjmení, přezdívka či e-mailová adresa budí pohoršení či jinak odporuje zákonům ČR nebo porušuje jiné obecně uznávané předpisy či morální pravidla
 1. účet byl vytvořen tak, že název, jméno či příjmení, přezdívka či e-mailová adresa budí dojem, že Uživatelem je v rámci celosvětové počítačové sítě Internet, či v rámci ČR jiný obecně známý uživatel, než skutečný majitel účtu
 1. účet byl vytvořen tak, že zvolený název, jméno či příjmení, přezdívka či e-mailová adresa nemá souvislost se jménem Subjektu, který je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem je jiný Subjekt
 1. z účtu byl proveden pokus přihlásit se jako jiný Uživatel bez vědomí majitele napadeného účtu.
 1. účet byl zneužit jiným způsobem
   
 2. Pokud Uživatel s účtem "Kandidát" nezíská mandát ve volbách do kterých kandiduje
 1. Uživatel typu Profilu "Občan" je oprávněn jednostranně ukončit registraci ve službě ParlamentniListy.cz prostřednictvím vložené funkce v Administraci Profilu. Profily volených zastupitelů a institucí není možné mazat, podléhají všeobecnému zájmu a jsou zapotřebí pro edukační a další účely (například složení instituce v daném volebním období).
 1. Při takovémto ukončení může Poskytovatel požádat Uživatele prostřednictvím jednoduchého formuláře o sdělení důvodů, které Uživatele vedou k takovému rozhodnutí. Děkujeme za trpělivost s vyplněním dotazníku. Vaše názory a poskytnutou zpětnou vazbu hodláme využít ke zlepšení funkcí a služeb poskytovaných ParlamentniListy.cz.
 1. Uživatel souhlasí s tím, že veškerý publikovaný Obsah a jiné materiály zůstanou veřejné s možností veškerého dalšího šíření prostřednictvím služby ParlamentniListy.cz i po ukončení registrace, ať již byla ukončena Uživatelem, nebo Poskytovatelem.
 1. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry, způsob používání a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz či jejích jednotlivých částí.
 1. V případě aktualizace VOP bude Uživatele při prvním pokusu o přihlášení požádán o odsouhlasení nových VOP, přičemž datum a čas udělení informovaného souhlasu s novými VOP je zaznamenáno v Profilu Uživatele.
 1. V případě aktualizací dalších VOP a Etických kodexů se Provozovatel zavazuje na změny upozornit přímo ve službě.

Revize

 1. Předcházející verze těchto Všeobecných podmínek:
 1. v001,    platnost od 21.12.2010 do 21.11.2010
 2. v002,    platnost od 22.11.2010 do 21.8.2022 plné znění: https://www.parlamentnilisty.cz/vop/Vseobecne-podminky-pouzivani-sluzby-ParlamentniListy-cz-156575
 3. v003,    platnost od 22.8.2022, plné znění:

reklama

autor: Jirka Čermák

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

0:00 Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

Následující podmínky ve verzi v003 upravují používání služby ParlametníListy.cz od 20.1.2023