Česká Suverenita

Hájíme zájmy ČR www.ceskasuverenita.cz
  • ČS
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.04.2014 11:18:39

ČESKÁ SUVERENITA v Senátu

ČESKÁ SUVERENITA v Senátu

Na pozvání senátora MUDr. Vladimíra Drymla, se ČESKÁ SUVERENITA prostřednictvím části předsednictva a republikové rady zúčastnila prohlídky Senátu.

V historických prostorách a sněmovních místech se rozhořela diskuse k součastným problémům České republiky a k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu.

Česká Suverenita upozorňuje, že ve společnosti začíná existovat určitá anarchie a tím i určitá neřiditelnost společenského vývoje, zejména ze strany státní moci. Předseda Nejvyššího správního soudu, prohlásil, že stát už není schopen přijímat zákonné normy, které by pak sám dokázal uvádět do praxe, kontroloval jejich uplatňování a sám je dodržoval, což je nesmírně alarmující. V moderních státech za státní moc považujeme legitimní, právem sankcionovanou schopnost státu ovlivňovat subjekty společenských vztahů a jejich chování.

Státní mocí se rozumí podle Ústavy ČR tyto základní pilíře demokracie: moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní a samospráva. Z pohybu společenských vztahů můžeme usuzovat, jak se vzájemně ovlivňují. Vzájemné ovlivňování legitimity a moci je svědectvím o míře demokracie a otevřenosti dané společnosti a o uplatňování občanského prvku v ní. Občanské společnosti je nutně vlastní takové konstituování veřejné moci, které se současně odvíjí od jejího svobodného a dobrovolného uznání a respektování. Moc tedy získává autoritu na základě společenského pověření, jehož podmínky a okolnosti vyplývají
z uplatňování forem přímé a zastupitelské demokracie v jednotlivých institucích
a ve společnosti.

Česká Suverenita v souladu s teorií prosazuje tyto základní principy proti zneužívání mocí:

a)      princip oddělenosti, samostatnosti a nezávislosti mocí

b)      princip vzájemné kontroly, rovnováhy mezi mocemi, a systém vzájemných brzd

c)      po určité době obhajovat své postaveni a to volbami

Systém vzájemných brzd a vyvažování působí na rovnováhu těchto mocí. Začíná se ukazovat, že nejslabším článkem, který může narušit základní principy demokracie je moc soudní, vzhledem k tomu, že nemá zabudovaný systém voleb a vzniká zde určitá sekta lidí, která je jako by mimo demokratické principy společnosti. Česká Suverenita si toho problému vědoma a chce iniciovat i v Evropském parlamentu návrhy, které by v národních státech mohly toto nebezpečí eliminovat.

V neposlední řadě se v senátu rozvinula diskuze na téma pomoci společenským organizacím, sportovním klubům, hasičům, při organizování vesnických akcí. Přesněji o tom, aby mohly mít tyto organizace při pořádání zábav na vesnici uvedenou koncesi bez živnostenského oprávnění na hostinskou činnost. Česká Suverenita se snažila iniciovat dodatek návrhu senátorského zákona o koncesované živnosti prodeji lihu a lihových výrobků, který by to snadněji umožňoval.

Česká Suverenita zná Vaše problémy a je schopna řešit a hájit zájmy občanů Vás i České republiky v Evropském parlamentu i mimo něj.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout