Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

  • Plzeňský kraj
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

15.12.2016 14:11:38 - Koníčková

paliativní péče

Docela mě zasáhla reportáž ve 168 z neděle 4. Prosince, která upozorňuje na nepoměr mezi pacienty a počtem center, které by potřebným pomohli. Jsou u nás na jen 4. Zajímalo by mě, zda se tím vůbec někdo ze zákonodárců zabývá? Podle mě je to víc důležité než třeba protikuřácký zákon, kterému jste věnovali už tolik času. Děkuji za eventuální odpověď. Koníčková

Odpověď

21.12.2016 10:39:33 - Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Vážená paní Koníčková,

chci Vám s uspokojením sdělit, že se postupně plánují i budují hospicová centra tam, kdy v inkriminovaném kraji zcela chybí. Nyní se rodí i mobilní hospicové služby, které slouží jako alternativní péče tohoto druhu, kdy nemocný je v domácím prostředí, s možností nepřetržitého kontaktu s centrem. Podle stavu nemocného je organizována tato péče, a to i s určením, zda postačí každodenní dozor a služby zdrav.sestry, případně i dobrovolníků, anebo zda je nutná přítomnost lékaře apod.

V den ustanovení nového ministra zdravotnictví dne 1.12.2016 ( JUDr.et ing.Miloslav Ludvík,MBA) došlo k jeho slibu panu prezidentovi Zemanovi, že v době své působnosti bude usilovat o zřízení nového centra v Praze. Pan prezident od začátku výkonu své funkce zdůrazňuje, jak je důležité tuto péči zajišťovat.

Je nutné, aby se tímto problémem zabývali nejen zdravotníci, ale i plátci zdravotní péče, tj. zdravotní pojišťovny, aby její hrazení nebylo nadále většinově vícezdrojové.

Je nutné sledovat demografický vývoj, kdy počet seniorů nad 80 let permanentně stoupá, a tím se budou zvyšovat i nároky na dostupnost této péče. Nejde o pohodlnost rodiny seniora, ale jde o zajištění důstojného života do posledního dechu. Sociálně- pracovní  podmínky jeho rodiny nemohou tak kvalitní  péči zajistit.

Senát se zatím tzv.protikuřáckým zákonem nezabýval, ale dojde k tomu brzy po Novém roce. Ačkoliv se někomu jeví řešení kuřáctví jako malichernost, není to pravda. Aktívní i pasívní kouření představuje zbytečnou škodlivinu lidskému zdraví, a to hlavně pro mládež. Kuřáci trpí širokou škálou chorobných stavů a jejich diagnostika i léčení představují do jisté míry zbytečné ztráty veřejných finančních prostředků. Ty by pak mohly sloužit k financování právě hospicové nebo jiné důležité péče.

Jsem přesvědčena, že přijetím tohoto zákona odradí další kuřáky od tohoto zlozvyku, a tím „nakazí“ i další dosavadní anebo dokonce nové kuřáky, pro které jde nejen o drahou a ohavnou záležitost, ale v současném pojetí i nespolečenskou a bezohlednou….

S pozdravem  

Doc.MUDr.Milada Emmerová, CSc., místopředsedkyně zdravotně-sociálního výboru Senátu Parlamentu České republiky