Dominik Feri

  • TOP 09
  • Ústecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27. 1. 2021 12:27:00

Cestou, jak zajistit dostupné bydlení, je výstavba

Cestou, jak zajistit dostupné bydlení, je výstavba

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 27. ledna 2021 k zákonu o daních z příjmů

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

nejprve si dovolím před závorku vytknout, že náš poslanecký klub pokládá bytovou problematiku za zásadní, chceme řešit nedostatek bytů a zvyšující se ceny zejména v městech, jenže nedomníváme se, že tato předloha je nějakým dobrým nástrojem, jak toho dosáhnout. Společně s dalšími politickými stranami z opozice věříme, že tím klíčem k tomu je v rámci Poslanecké sněmovny zejména úprava vládou předloženého stavebního zákona, to znamená, zrychlit stavební řízení, zkrátka poskytnout stavebníkům nějaký nástroj, jak tu stavbu zrealizovat pokud možno co nejrychleji tak, aby stát byl služebníkem a nikoliv v rámci dlouhých, zde úředních postupů a řízení tu výstavbu zpomaloval. To je podle nás (nesroz.) nástroj, participujeme na tom a shodou náhod zítra budeme představovat finální verzi našeho komplexního pozměňovacího návrhu. To znamená, cestou, jak zajistit dostupné bydlení, je výstavba. Mnohem silnější nástroje mají podle nás mít například samosprávy, protože právě ty samosprávy jsou ty, které dosahují té shody v území a dosahují rozvoje toho území.

Takže to vytýkám před závorku, abych snad nebyl obviněn, že tím, že nepodpořím tuto předlohu, tak vlastně nechci, aby měli Češi a mladí Češi dostupné vlastnické bydlení. Musím se ale ohradit proti tomu, jakým způsobem se tento návrh vlamuje do souladnosti soukromého práva. A vůbec bych předpokládal, že tento návrh, jakkoli se týká bytové problematiky, by měl mít jako garanční výbor výbor ústavněprávní. Problém nastává již v ustanovení druhého paragrafu předmětové předlohy, a sice zde se píše, že veřejně prospěšnou společností bytovou mohou být výhradně korporace, a to spolek, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo.

No tak to je zásadní koncepční změna. A zásadní vnášení zmatení do soukromého práva. Protože novelizuje-li se zákon o obchodních korporacích, tak obchodní korporace - on se celým názvem jmenuje O obchodních společnostech a družstvech - a najednou tady říkáme, že společností bude družstvo, sociální družstvo, bytové družstvo nebo spolek. To znamená, máme tu jedno slovo společnost, které se ve smyslu korporací používá pro společnost osobní a společnost kapitálovou. A najednou řekneme, že družstvo je vlastně taky společnost.

To není drobnost, to není žádný právnický formalismus. To je něco, co když jsme tady všichni svorně, tedy věřím, že tady svorně chceme zjednodušovat právní řád, a najednou vytvoříme zákon, který řekne, že společnost znamená něco jiného než společnost ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Ponechávám stranou společnost ve smyslu občanského zákoníku, smlouva o společnosti, tak to tedy je opravdu zásadní systémová změna, která by měla vycházet spíš z vládních řad, nikoliv z řad poslaneckých. A kterou prostě není možné podpořit. Bavme se o tom účelu, který je podle mne dosažitelný jinou cestou. Ale říci, že to, co tady od rekodifikace platí v zákonu o obchodních korporacích, tak tady změníme pár měsíců před koncem volebního období, ještě znovelizujeme ZOK, který byl podroben několika, dvěma velkým novelám v poslední době, tak nepokládám za rozumné.

A skutečně to není nic, co je jenom opravdu jako detail. To je zásadní změna. To je zásadní změna. Nemůžeme prostě říct, že společnost je družstvo. To není možné říci. Vytvořit další paralelní systém v soukromém právu. To bych pokládal za rozumné jenom, kdyby to bylo po nějaké velmi dlouhé odborné akademické debatě, že toto skutečně potřebujeme. Že toto naše soukromé právo rozhodně, bez toho se neobejdeme. Ale taková debata neproběhla ani si myslím, že neproběhne.

Aby mě předkladatelé nepodezřívali z toho, že se s touto předlohou chci vypořádat tím, že navrhnu zamítnutí, já navrhuji dopracování. Třeba toto by šlo nějakým způsobem zkorigovat. Mám obavy, že ve výborech toto už nezvládneme, protože to je něco, co se prolíná celým návrhem. Takže navrhuji tento tisk vrátit k dopracování a dám také návrh, kdyby náhodou tento návrh neprošel, aby byl tento tisk přiřazen i ústavně-právnímu výboru.

Výbor pro veřejnou správu se těmito bytovými záležitostmi zabývá skutečně z hlediska toho merita, z hlediska účelu, tzn. dosažení nebo zajištění, zvýšení zajištění bytové potřeby. Ale nikoliv z hlediska hmotně právního. Nikoliv z hlediska právní úpravy, souladností s kodexy. To řešíme my v ústavně-právním výboru, tam by to mělo být přikázáno.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama