Dominik Feri

  • TOP 09
  • Ústecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,54. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.09.2018 11:32:00

Úplně nejsnazší obstrukcí je námitka o nepravosti důkazu

Úplně nejsnazší obstrukcí je námitka o nepravosti důkazu

Projev na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 19. září 2018 k trestnímu zákoníku

 Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

úvodem bych rád poděkoval paní profesorce Válkové za to, že se v rámci projednávání ve výboru chopila řešení toho zdaleka nejkřiklavějšího problému, a to je úprava původní textace § 347a, tzn. maření spravedlnosti. Ovšem přitom je nutné říci, že ono to ještě odstraněno nebylo, a paní Válková to tak podávala, že už je to tedy vyřešené, už je to všechno v pořádku. Na druhou stranu, my jsme o tom ještě nehlasovali. A může se teoreticky stát, že projde tento návrh ve své původní podobě, tzn. v té podobě hrozné, v té podobě, s kterou nesouhlasíme.

A v tomto dlužno podotknout, že poslanecký klub TOP 09 bude hlasovat pro korekce ustanovení maření spravedlnosti a zároveň pro odstranění onoho svádění. K tomu je možná dobré připomenout, ono už je to poměrně dávno, jakým způsobem sem tento návrh přišel, a dost úzce, a neberte to, prosím, jako filipiku proti současnému panu ministrovi. Ono to velmi úzce souvisí s předchozím panem ministrem a se způsobem jeho práce, která se nevyznačovala úplně konzultací s právnickými profesemi, se všemi jednotlivými hráči. Která se úplně nevyznačovala tím, že by bral v potaz ty námitky a nějakým způsobem se je snažil vypořádat.

Už vůbec samotný název té skutkové podstaty, tzn. maření spravedlnosti v rámci politické debaty, sváděl k tomu, že na jedné straně jsou ti, kteří chtějí rozhodnutí spravedlivá, rozhodnutí pokud možno rychlá, a na druhé straně jsou ti, kteří chtějí, aby úspěchu v nějaké dané věci bylo dosaženo výlučně nějakým lhaním, výlučně předkládáním padělaných listin a dalších podobných důkazů. Ale tak tomu ve skutečnosti není, a ten, kdo říká, že tomu tak je, tak nestydatě lže.

Hovořil jsem o námitkách a o tom, co během debaty, ať už v prvním, v druhém, třetím čtení či na kulatém stolu ústavně-právního výboru k této věci za účasti Státního zastupitelství, zástupců Nejvyššího soudu zaznělo.

Tou první věcí byla otázka transpozice. To je už taky, jak to sem přišlo. Přišlo to sem, jako že to je výhradně transpozice, jako že chceme dostát svým závazkům. Ale jedná se ukázkový gold-plating, anebo mi to teda vyvraťte - a bohužel to za ty tři čtení nebylo vyvráceno - že se nejedná o gold-plating.

To znamená, že jdeme nad rámec něčeho, k čemu nespatřuje někdo důvod, ať už z hlediska politického, nebo z hlediska odborného. Když se podíváte na připomínky České advokátní komory, tak tam je to zcela jasně zmíněno.

Další záležitost se týkala úpravy v zahraničních právních řádech, kdy jsme bohužel nedostali přehled toho, jak se s tím v zahraničí, v jiných zemích, vypořádali. Jenom se objevily náznaky, že ta naše úprava je spíše přísnější, než mírnější. A pak si teda položme otázku, proč bychom se v této věci nemohli vydat zprvu cestou mírnější, zejména za situace, kdy se k tomu nevedla náležitá odborná debata.

Další výtka se týkala umenšení prostoru obviněného ke své obraně. A to se týká právě toho původního znění maření spravedlnosti, které snad neprojde. A sice toho, že by se obviněný a de facto i jeho obhájce museli třást strachy, jestli náhodou ta listina, ten listinný důkaz, není nějaký (?nesroz.) důkaz, není nějakým způsobem pozměněn.

A to umenšení možnosti obrany, nebo možnosti obhajoby, spatřuji zejména v tom, že obviněný může mít zkrátka k dispozici nějaký důkazní prostředek, o jehož pravosti není úplně stoprocentně přesvědčen a pak bude trnout, jestli mu za to náhodou nebude hrozit trestní stíhání. A to, že jsou tam jenom dva roky, to teda není úplně nějaká valná útěcha.

No a poslední věc a to je záležitost veskrze praktická ­- ale bohužel, když jsem si dvakrát pouštěl záznam právě z toho kulatého stolu na ústavně právním výboru, kde toto mělo být vyjasněno a diskutováno a několikrát to tam zaznělo - tak je vztah tohoto ustanovení k trestnímu řízení i k řízení jiným. A zejména tedy ve smyslu průtahů oněch řízení.

Poněvadž už máme takovou zkušenost v rámci třeba rozhodčího řízení, že to úplně nejsnažší, jak obstruovat, je namítnout nepravost nějakého důkazu. Namítnout to, že se jedná o falešnou listinu, že ten podpis je falešný například. Což může vést k významným průtahům nejenom v tom řízení trestním, ale i v tom řízení civilním.

A toto jsou věci, které bohužel nebyly vypořádány ani zde v Poslanecké sněmovně a bohužel je nevypořádalo ani předchozí ministerstvo. Co se týče procesu na legislativní radě vlády, tak zcela otevřeně zaznělo na semináři ústavně právního výboru, že trestní komise, nebo pracovní komise pro trestní právo, k tomu dala své připomínky, které ale nebyly vypořádány a pak se to sem prostě jenom posunulo do Sněmovny.

A říkám, není to výtka na současného pana ministra, který je mi velmi sympatický. Je to výtka směrem k předchozímu panu ministrovi, ale s tím se nedá nic dělat. Držme si palce, že alespoň ty rozumné pozměňovací návrhy, které korigují - děkuji ještě jednou paní Válkové - které korigují maření spravedlnosti a odstraňují tu skutkovou podstatu svádění.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout