Ing. Jan Mládek, CSc.

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24. 2. 2017 16:40:21

Stát je povinován občanům-spotřebitelům zajistit jejich odpovídající ochranu

Stát je povinován občanům-spotřebitelům zajistit jejich odpovídající ochranu

Projev na 55. schůzi Poslanecké sněmovny dne 24. 2. 2017 k zákonu o České obchodní inspekci a o ochraně spotřebitele

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na předchozí 54. schůzi PSP ČR dne 1. února byl na programu schůze zařazen i vládní návrh zákona o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele. Vládní návrh však z důvodu přerušení této schůze bohužel nebyl v prvním čtení doprojednán. Jak jsem již minule zmínil, hlavním cílem novely zákona o České obchodní inspekci je zakotvení účinných nástrojů použitelných pro boj proti nepoctivým obchodním praktikám prodávajících, které Česká obchodní inspekce v současnosti nemůže adekvátně kontrolovat. Mezi tyto nástroje patří zejména zakotvení pravomoci inspektorů požadovat od subjektů zapojených v doménovém řetězci informace o identitě provozovatelů e-shopů, u nichž dochází k protiprávnímu jednání a zajistit si přístup do uzavřených prostor, v nichž se prokazatelně nacházejí zejména nebezpečné výrobky, jednat pod změněnou identitou. V neposlední řadě se navrhuje i podrobnější úprava ve vztahu ke kontrolnímu nákupu a také velmi důležité změny v návaznosti na další již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych stejně jako při minulém vystoupení v první řadě zdůraznit, že cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit ČOI provádět kontrolu v oblastech, kde jsou nepoctivými prodejci často vůči spotřebitelům uplatňovány nekalé obchodní praktiky a kde jsou možnosti výkonu státního dozoru značně omezeny. Naší ambicí rozhodně není snaha přetvářet Českou obchodní inspekci do podoby jakési nové bezpečnostní složky. Konec konců navrhovaná právní úprava nic takového neumožňuje. Ta stanoví jasné meze pro nově navrhované kompetence. Je třeba si uvědomit, že výkon státního dozoru a tedy vymahatelnost práva se musí ruku v ruce rozvíjet spolu s rozvojem nových obchodních praktik na spotřebitelském trhu. Stát je povinován občanům-spotřebitelům zajistit jejich odpovídající ochranu na trhu. To v konečném důsledku znamená ochranu nejen samotných spotřebitelů, ale též poctivých podnikatelů.

Na závěr mi dovolte opět předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Důvodem tohoto návrhu je především skutečnost, že účinnost předloženého zákona je navržena k 1. červenci 2017, to je shodně s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zároveň platí, že bezodkladným posílením pravomocí ČOI zajistíme účinnou ochranu našich spotřebitelů dříve.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás tímto o propuštění návrhu zákona do druhého čtení a věřím, že projednáváním ve výborech budou některé otázky, které zaznívaly na předchozí schůzi, prodiskutovány a vyjasněny a že případné pochybnosti ohledně záměru sledovaného tímto návrhem budou zcela odstraněny.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama