Ing. Jiří Burian

  • ODS
  • Sedlčany
  • městský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

21.08.2020 15:13:07 - BarboraHoloubkova

Projednání novely Ústavy ohledně práva bránit se se zbraní.

Dobrý den, pane senátore, jaký je stav projednávání novely Ústavy ohledně práva bránit se se zbraní? Pokud vím, jste jeden z iniciátorů a navíc jsem zatím neslyšela, co Vás osobně k takovému kroku vedlo?
Děkuji za odpověď

Odpověď

24.08.2020 11:16:20 - Ing. Jiří Burian
 

Děkuji za dotaz, který je velmi aktuální a pokusím se dát uspokojivou odpověď.

Pro přesnost, jedná se o návrh, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., a je velmi stručný. Do čl. 6 odst. 4 se na konci vkládá nová věta, která zní: "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". Senát tento návrh, jehož jsem spolupředkladatelem, schválil už 10.6.2020 a postoupil vládě, která rovněž podpořila a nyní čeká se na projednání ve Sněmovně. To je rutinní legislativní postup. Podstatné je, co mně k podpoře vedlo. Je to reakce na tzv. zbraňovou směrnici EU, kterou se budou v EU regulovat podmínky vlastnictví zbraní. Vzhledem ke specifice a historické unikátnosti držení zbraní občany ČR a také zcela ojedinělými a fungujícími pravidly o držení zbraní /institut zbrojních průkazů/, chceme nade vší pochybnost v tomto trendu pokračovat a více než 300 tisícům majitelů zbrojních průkazů zajistit nejvyšší ochranu jejich práv a povinností, tedy v Ústavě.

Nevidím sebemenší důvod pro jakékoliv omezování těchto občanských práv. Jsme jasně jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a nemáme důvod regulovat dalšími zákazy tuto oblast, zejména proto, že za ní vidím historii a věřím, že i budoucnost řady společenských a sportovních aktivit, kterými se výrazně liší život v naší republice od ostatních evropských zemí. Tou nejvýraznější jsou naši myslivci. Celý svůj politický život trávím v menším městě, Sedlčanech, pracovně a společensky pak v obcích a s občany celého regionu a myslivce chovám ve velké úctě. Je to opravdu evropský unikát, takové společenství lidí, kteří se dobrovolně věnují ochraně přírody, mají výrazný vliv na společenské dění na obcích a zejména je bychom měli v takové činnosti omezovat a likvidovat? Jsem dokonce toho názoru, že našim myslivcům a české myslivosti by se mělo dostat ještě vyššího uznání i ochrany než je česká ústava. Jako unikát by měli být zapsáni do seznamu nehmotných památek UNESCO.

To byly moje osobní motivace. Nicméně radil jsem se s řadou odborníků na toto téma a snad nejvíce argumentů jsem dostal od představitelů Ligy LIBE, která jako lidskoprávní platforma reprezentuje „střeleckou veřejnost“.