Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • Olomoucký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.06.2019 4:44:00

Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku stát

Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku stát

Komentář na facebookovém profilu k nastupujícímu suchu

Dnes jsme jako KDU-ČSL představili navrh novelizace jak ústavy, tak novely zákona o dani z nemovitosti, oboje má za cíl, výrazně podpořit ochranu půdy a vody.

Bohužel se ukazuje, že i v době posledních čtyř let, ve kterých jsme prožili tři extrémně horké a suché roky, kdy byla průměrná roční teplota vyšší o více než 2 C, tak přesto státní orgány včetně Ministerstva životního prostředí neberou tato varování dostatečně vážně. Protože by jinak jasně měla přednost ochrana půdy, před průmyslovou zónou u Olomouce, kde MŽP podpořilo vynětí této nejlepší půdy pro průmyslovou zónu o výměře 44ha. Nebo kdy stále pokračuje záměr těžby štěrkopísku na více než 100 ha v okolí Moravského písku.

Je nepochybné, že voda je nenahraditelnou surovinou, významnou pro hospodářský rozvoj společnosti a její samotnou existenci. Celosvětově je posilována její strategická a bezpečnostní hodnota. V extrémních případech může být její nedostatek příčinou rozsáhlých migračních vln. Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku státu.

Půda, zvláště nejcennější úrodná půda, je rovněž nenahraditelným přírodním zdrojem. Zřejmý je její význam pro zemědělskou výrobu a výživu obyvatelstva. Intenzifikace zemědělství má své přirozené limity. Základním definičním znakem půdy je, že její objem je konstantní. Úbytek disponibilní úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti (využíváním pro jiné činnosti a nevhodným způsobem hospodaření), přičemž řada zásahů je nevratných, případně vratných v horizontu nejméně desítek let. Způsob využití půdy a krajiny se promítá do jejího retenčního potenciálu ve vztahu k vodě, z čehož pramení provázanost s ochranou vodních zdrojů.

Faktická situace v České republice z řady příčin nasvědčuje podstatným změnám v životním prostředí, jež nastaly v mezidobí po přijetí čl. 7 Ústavy, tj. v posledních 26 letech. Ústavodárce v době přijetí Ústavy nemohl předvídat, že dojde k dramatickému úbytku podzemních a povrchových vod a masivnímu úbytku úrodné půdy a snížení její kvality. Nebylo třeba proto zavádět zvláštní zvláštní výčet přírodních zdrojů, jimž je třeba věnovat explicitní pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout