Ing. Martin Charvát

  • ANO 2011
  • Pardubice
  • primátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.12.2016 20:59:00

Pardubické kulturní centrum změní ředitele

Pardubické kulturní centrum změní ředitele

Kulturní centrum Pardubice čeká změna ve vedení. Rada města Pardubic rozhodla o odvolání současné ředitelky Markéty Ondrouškové, která na tento post nastoupila v březnu letošního roku.

Důvodem jsou nejen nedostatky v organizaci uvnitř centra, ale také směrem ke zřizovateli, městu Pardubice.

„Odbor školství, kultury a sportu shledal ve vedení Kulturního centra Pardubice řadu nedostatků, ať už v oblasti řízení, hospodaření organizace nebo personální oblasti. Zároveň docházelo k porušování zákonů, například povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví či zákona o registru smluv. Město jako zřizovatel muselo často čelit stížnostem od spolupracujících organizací. Nejzávažnějším důvodem je však celá řada nedostatků v hospodaření organizace zjištěných v rámci veřejnosprávní kontroly,“ shrnuje hlavní důvody odvolání Markéty Ondrouškové náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce patří mimo jiné i oblast kultury.

Personální změny ani časté změny v organizační struktuře, ke kterým docházelo pod vedením Markéty Ondrouškové, nenapomohly stabilizaci centra a oproti dřívějšímu vedení byli ve větší míře využíváni také externí pracovníci. Město jako zřizovatel navíc ze strany kulturního centra doposud neobdrželo jasný koncepční záměr, kam by měla organizace v budoucnu směřovat.

Dodržovány nebyly ani termíny pro odevzdávání klíčových podkladů na odbor školství, kultury a sportu, například při odevzdávání účetní závěrky a návrhu rozpočtu na příští rok. Ten byl organizací dodán až po urgenci zřizovatele. Město si navíc vyžádalo doplnění zdůvodnění tohoto návrhu. „Do dnešního dne jsme však neobdrželi žádnou odpověď. S ohledem na návaznost harmonogramu příprav rozpočtu to byla skutečnost, která zkomplikovala jeho detailní projednávání. Dostačující nebylo ani jeho zpracování, pokud bychom jej měli porovnat s jinými příspěvkovými organizacemi města,“ dodává Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu, která činí metodický dohled nad organizací. Odbor školství, kultury a sportu se snažil standardní cestou kontaktovat paní ředitelku, aby jí seznámil s přijatým usnesením rady.

Do té doby, než bude jmenován nový ředitel či ředitelka centra, bude dočasným řízením organizace pověřena stávající zaměstnankyně KCP a vedoucí Europe Direct Andrea Pavlíková. Ta bude nyní plnit roli takzvaného krizového manažera. „Co se pravomocí dočasného vedení týče, nebude činit žádná zásadní organizační či jiná opatření. Naopak bude úzce spolupracovat s městem, aby mohly být zmíněné nedostatky co nejdříve odstraněny,“ uzavírá primátor města Martin Charvát.

Nový ředitel/ředitelka bude vybrán na základě konkurzního řízení.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout