Ing. Martin Schubert

  • NEZ
  • Bohumín
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.07.2015 15:49:05

Martin Schubert, Václav Polok (NEZ), Nemocnice Bohumín – lékař by měl léčit ...

Martin Schubert, Václav Polok (NEZ), Nemocnice Bohumín – lékař by měl léčit ...

Nejspíš nikdo v Bohumíně a ani my si nepřejeme, aby nemocnice u nás nebyla. Naší snahou je jen neplýtvat penězi. Pokud starosta města Vícha a také Bohumínská ČSSD pochopí, že nemá patent na rozum, pak věříme v zlepšení ...

Jsou jen tři způsoby řešení …

Chceme i nadále udržet a zachovat provoz nemocnice – to je zcela jasná zpráva obsahu našeho nedávného příspěvku z minulého čísla, kde jsme popisovali její aktuální problémy. Toto ekonomické „udržení“ v rámci plného rozsahu spektra oborů představuje v současném ekonomickém prostředí v podstatě jen tři možné způsoby pomoci:

1) nezbytnost dalšího postupného navyšování provozních dotací majitele – města Bohumín v dalších letech (za r. 2014 to bylo 14 mil. Kč při obratu 138 mil. Kč, částka provozní dotace se stále navyšuje a v r. 2015 má být dle finančního plánu již 18 mil. Kč);

2) po důkladné analýze částečná a postupná redukce těch oborů, jež jsou ekonomicky již zcela nerentabilní a v posledních 3 letech ztrátové, za cenu naopak zachování a podpory zbývajících při respektování možnosti menšího „zla“;

3) hledání dalších možností a zdrojů k udržení provozu a péče (určitá kapitálová restrukturalizace stávající formy akciové společnosti oslovením, resp. možným věcným i finančním zapojením např. sousedních obcí vč. polského příhraničí., dále částečný pronájem části majetku za podmínek zachování provozu, popř. i hledání finančního investora k navýšení tolik potřebného finančního kapitálu a.s..

Stále jen navyšovat dotace z rozpočtu města není možné do nekonečna …

Současný způsob financování zdravotnictví v ČR nepřeje malým nemocnicím a do budoucna nelze čekat nějaké převratné změny k lepšímu. My nejsme zastánci prvního způsobu – tj. opakované poskytování neustále se navyšujících dotací při souběžném postupném poklesu ukazatelů výkonnosti nemocnice v rámci zachování stávající struktury oborů poskytované péče za každou cenu, toto je podle nás jen krátkodobé řešení a neefektivní cesta a navíc opakovaně nehospodárné vynakládání veřejných prostředků, které nejsou poskytovány na zhodnocení či údržbu majetku města jako hlavního akcionáře, ale přímo na vykrývání části prohlubující se provozní ztráty z činnosti nemocnice. Stát ani obce nemohou být nikdy dobrými podnikateli (byť i netypicky prostřednictvím akciové společnosti), neboť tato činnost ze zákona není jejich hlavním posláním, kterou musí navíc kombinovat se zajišťováním mnoha jiných potřeb a činností ve prospěch svých občanů, což v současném nastaveném tržním prostředí našeho zdravotnictví logicky naráží na ekonomické bariéry a stává se tak postupně finančně neudržitelným.

 Jsme však nakloněni formě řešení druhým nebo třetím způsobem, tj. omezením ztrátových činností, byť i za cenu snížení rozsahu péče a tím i počtu zaměstnanců nebo naopak přímým oslovením dalších menšinových akcionářů, ochotných vložit svůj kapitál do této městské společnosti a tímto se podílet i na její činnosti a současně odpovídat za její provoz. Jsme rovněž přesvědčeni, že příznivý ekonomický vývoj naší nemocnice je ve velké míře závislý i na odborné schopnosti jejího managementu, stejně jako nutnosti se této práci nyní intenzivně a profesionálně věnovat.   

Lékař by měl léčit, manažer řídit podnik …

Za zcela poslední ekonomické řešení pak považujeme pronájem nebo částečný pronájem areálu za podmínky udržitelnosti rozsahu poskytované péče, ovšem za vhodných finančních a smluvních podmínek. Stávající management nemocnice po opakovaných záporných výsledcích hospodaření zjevně bohužel žádné řešení zatím nepředložil, snad kromě nájmu části objektu pro provoz dialyzačního střediska a stále tak spoléhá hlavně na finanční pomoc města, avšak musí být všem známo, že ze zákona je tento management za hospodaření osobně zodpovědný svému akcionáři se všemi svými důsledky.

Měli by konečně pochopit, že ani starosta Vícha, ani Bohumínská ČSSD nemá patent na rozum …

Chceme proto v zájmu zachování provozu nemocnice touto formou opakovaně vyzvat všechny zainteresované strany k jednání napříč spektrem a na základě analýzy stavu hospodaření za první měsíce tohoto roku se v rámci nápravy pokusit, zvážit či navrhnout určitá konkrétní řešení, aniž by bylo politicky nutné tu či onu variantu již dopředu odsoudit nebo zavrhnout. To vše samozřejmě má smysl jen v případě, že naši partneři pochopí, že i nám ostatním může jít o rozvoj našeho města a městských firem, že tady ani nejde o žádnou politiku ani získání nějaké „moci“ a nebudou se stále jen uzavírat do sebe.   

Václav Polok, auditor ve zdravotnictví, Hnutí NEZÁVISLÍ 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout