Ing. Zuzana Ožanová

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23. 10. 2018 18:43:00

Změna jednoznačně umožní řešit přestupky domluvou

Změna jednoznačně umožní řešit přestupky domluvou

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2018 k zákonu o silničním provozu

 Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

předmětem předkládané novely je vrácení právní úpravy umožňující řešit přestupky domluvou a upřesnit možnost ukládání napomenutí. V návaznosti na domluvu se navrhuje také příslušná právní úprava zákona o silničním provozu. Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který upravil ukládání správního trestu za přestupek příkazem na místě. Příkaz na místě nahradil rozhodnutí vydávané v blokovém řízení podle předchozí právní úpravy.

K domluvě. Dle předchozí právní úpravy bylo možné přestupek projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže byl spolehlivě zjištěn, nestačila domluva a obviněný z přestupku byl ochoten pokutu zaplatit. Podle současné právní úpravy může správní orgán příkazem na místě uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, správní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Současná právní úprava neobsahuje institut domluvy. Jakékoliv metodické usměrnění domluvy nemá zákonnou oporu.

K napomenutí. Dle předchozí právní úpravy bylo možné uložit napomenutí pouze příkazem nebo rozhodnutím. V blokovém řízení bylo možné uložit pouze pokutu. Podle současné právní úpravy může správní orgán příkazem na místě uložit napomenutí nebo pokutu. Pokud se zavede opět možnost vyřešit přestupek domluvou, je nelogické, aby příkazem na místě, dříve blokem, mohlo být ukládáno napomenutí. Administrativní zátěž u ukládání napomenutí příkazem na místě je značná a zbytečná, bude-li dostačovat domluva.

Ke změně zákona o silničním provozu. Cílem změny je odstranění pochybností, zda je, či není možné řešit přestupky v silničním provozu domluvou. Navrhovaná změna umožní jednoznačně i tyto přestupky řešit domluvou.

Závěrem bych chtěla uvést, že navrhovaná právní úprava reflektuje požadavky praxe na snížení administrativní zátěže u přestupků s nízkou společenskou škodlivostí jednání. Doporučuji vyslovit s návrhem souhlas v prvém čtení.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout