Ivo Grüner

  • ČSSD
  • Plzeňský kraj
  • dotace
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

27.07.2011 9:19:02 - straka

Smysluplné projekty mají šanci na úspěch

Pane vícehejtmane, jste chváleni za přeshraniční spolupráci, jaké největší projekty jste realizovali ?

Odpověď

29.07.2011 14:32:52 - Ivo Grüner
 Plzeňský kraj se snaží žadatelům co nejvíce pomáhat, aby smysluplné projekty měly šanci na úspěch v soutěži o evropské finanční prostředky. Ihned po svém nástupu do funkce náměstka hejtmana, v jehož gesci jsou evropské fondy, jsem se zasadil o posílení odboru, který se evropským fondům věnuje. Díky tomu můžeme zajišťovat poradenství co největšímu počtu žadatelů z řad obcí, podniků, i řadových občanů.  Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje konzultuje projektové záměry žadatelů do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.  O pomoc se mohou přihlásit všichni potenciální žadatelé o dotaci, konkrétně veřejné subjekty. V rámci konzultací se nejčastěji řeší dotazy týkající se vhodnosti konkrétních záměrů projektů, jejich přípravy, způsobu zpracování a předkládání žádostí o dotaci apod.

Projekty je možné konzultovat každý pracovní den, vždy raději po telefonické dohodě, v sídle Odboru fondů a programů EU, Purkyňova ulice 27, Plzeň.
Kontaktními osobami pro program jsou:
Ing. Jan Přibáň, tf: 377 195 667,  email: jan.priban@plzensky-kraj.cz
Ing. Ladislava Khaurová, tf: 377 195 265, email: ladislava.khaurova@plzensky-kraj.cz.

Projektové žádosti na další zasedání Monitorovacího výboru musí být předloženy u příslušného místa zpracovávajícího žádost nejpozději do 1. září 2011.  
1.    Vzhledem K vysokému počtu naplánovaných projektů cyklostezek je podpora budování cyklotras a cyklostezek na příštích zasedáních vyloučena.
2.    Podíl ERDF v případě podpory projektů týkajících se míst pro setkávání bude činit maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů.
Jsou to například projekty: Odmalička/česko-německá spolupráce předškolních zařízení,  Cyklostezka Gerlova Huť–Nová Hůrka–Prášily–Srní:   3.úsek, Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka – Prášily – Srní:
4.úsek – Velký Bor - Srní, Společně pro ochranu životního prostředí, Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera, Česko-bavorská škola umění a designu


Ivo Grüner
Náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku