Ivo Valenta

  • BPP
  • Zlínský kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 8. 2015 15:23:00

Dovedu si představit několik způsobů, jak obejít bezhotovostní platby pro výkup

Dovedu si představit několik způsobů, jak obejít bezhotovostní platby pro výkup

Projev na 11. schůzi Senátu dne 12. 8. k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech:

Souhlasím s tím, co zde bylo řečeno mými kolegy a připojuji se k názoru, že není zkrátka možné přijímat tak závažné změny bez široké diskuse všech subjektů, kterých se změna dotýká.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s posvěcením úředníků ministerstva životního prostředí nám do Senátu posílá právní normu, kterou se zavádí kolektivní systém v oblasti zpětného odběru zpracování a využití použitých pneumatik. Zavádí se systém, který podstatně zasahuje do práv a povinností stovek podnikatelských subjektů na pneutrhu a přitom jeho obsah podmínky a dopady nebyly řádně prodiskutovány. Jak zde již bylo řečeno, i paní zpravodajkou, tato změna neprošla řádným legislativním procesem a návrh zákona nebyl vypořádán ve vnějším připomínkovém řízení.

Nezdá se mi vhodné, abychom odsouhlasili tento návrh, aniž bychom obsah, podmínky a dopady kolektivního systému prodiskutovali s dotčenými podnikateli, ať už fyzickými nebo právnickými osobami, provozovateli pneuservisů, autoprodejen apod. Zákon nedostatečně posuzuje především finanční dopady kolektivního systému. Nevíme, jaké bude mít zákon dopady na spotřebitele, na obce, ani na samotné provozovatele. A nebavíme se v tomto případě o dopadech na velké společnosti, které se na přípravě pravděpodobně podílely, ale především o dopadech na maloobchodníky, kterým tento návrh může zkomplikovat jejich živnost.

Za zmínku stojí jistě i fakt, na který paní zpravodajka rovněž narazila, a to, že tento zákon v podstatě zavádí v pořadí další kolektivní systém, protože kromě zpětného odběru pneumatik nám v současné době funguje systém zpětného odběru elektroodpadů, baterií akumulátorů.

Rád bych vyjádřil pochybnost i nad další úpravou, kterou návrh přináší, a tím je zavedení bezhotovostních plateb pro výkup odpadů fyzických osob, abychom znepříjemnili sběr nelegálním sběračům. Přijde mi to jako nesmyslné opatření, které rozhodně neplní svůj účel. Dovedu si představit několik způsobů, jak ho obejít; není čas, možná není ani prostor je vyjmenovávat, ale příkladů je hodně.

Poslední věc. Pan ministr se tady o tom příliš nezmiňoval, ale návrh zákona kromě toho, co jsem říkal, přináší podnikatelům omezení v dalších oblastech. Například nově bude se všemi vytěženými sedimenty nakládáno v odpadovém režimu, což povede ke zvýšení administrativních nákladů o desítky tisíc korun ročně pro každý subjekt. Mimo jiné to znamená, že nebude možné použít sedimenty k zavážení podzemních prostor nebo na úpravu povrchu terénu. Další příklad – nově se navýší subjektům náklady také u recyklace, protože se ruší výjimky u knoflíkových článků a přenosných baterií akumulátorů pro bezešňůrové elektrické nástroje.

Osobně je pro tento zákon další ukázkou regulativní politiky státu, kterou v poslední době pozorujeme. Měl bych otázku na předkladatele: Jak zasáhne občany fakt, že odpadem bude i odpadní voda, kterou do teď zpracovávala čistírna odpadních vod. Změní se něco pro občana a nebudou obce postaveny před další náklady? Pokud znám stanovisko České asociace odpadového hospodářství, tak velká část čistíren odpadních vod nemá povolení od krajského úřadu k příjmu a zpracování odpadu. 
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama