JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,92. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.12.2020 17:00:00

Úsporu odhadujeme zhruba až na 700 milionů korun

Úsporu odhadujeme zhruba až na 700 milionů korun

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2020, návrh změny zákona o daních z příjmů a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi připomenout návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Návrh představuje naplnění požadavku na rozšíření institutu paušální daně, který je jedním z bodů programového prohlášení vlády. Současný systém nastavení paušální daně tak, jak je v zákoně o daních z příjmů, není příliš využíván a bude tedy nahrazen tímto novým koncepčním režimem, který je k poplatníkům vstřícnější. Chtěla bych připomenout, že cílí na skupinu, na vybranou skupinu poplatníků daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, například živnostníky, u níž je odůvodnitelné významné snížení administrativní náročnosti. Do paušálního režimu mohou vstoupit poplatníci, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřevyšující 1 milion korun, to znamená, nejsou plátci DPH. A paušalizovaná je nejen daň, ale i veřejná pojistná, to znamená, že v jedné měsíční platbě, takovém odvodu souhrnném, zašlou jednu platbu správci daně a o další věci se už starat nemusí, nepodávají daňové přiznání ani přehledy k veřejným pojistným, reálně jim nehrozí daňová kontrola, protože co by kontrolovala. Celková výše měsíční platby pro rok 2021 bude 5 469 korun a zahrnuje zálohu na pojistné důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti rovnu minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu osoby samostatně výdělečně činné zvýšené o 15 %, ve výši tedy 2 976 korun, zálohu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění, která je rovna měsíčnímu minimálnímu vyměřovacímu základu osoby samostatně výdělečně činné ve výši 2 393 korun, a zálohu na daň z příjmů, která bude pevně daná ve výši 100 korun. Samozřejmě předesílám a podtrhuji, že je to dobrovolné, to znamená, to, jestli se poplatník, živnostník, osoba samostatně výdělečně činná rozhodne přejít pod paušální daň, je na jeho volbě. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacím návrhem týkajícím se zákona o rozpočtovém určení daní. Chci říct, že se jedná o technickou úpravu uvedeného zákona, kterou Ministerstvo financí podporuje, kdy nově bude příslušný podíl obce a kraje na dani z příjmů fyzických osob počítán z celého celostátního hrubého výnosu, nikoliv jen z 60 %. Je to anomálie, která je léta v zákoně a k jejichž úpravě by se ministerstvo klonilo, kdyby byl otevřen v řádném legislativním procesu zákon o rozpočtovém určení daní. Tato úprava vede ku prospěchu územních samospráv, my to odhadujeme zhruba až na 700 milionů korun, a já tedy z tohoto důvodu podporuji verzi tak, jak byla vrácena Senátem. Děkuji.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama