JUDr. Andrea Češková

  • ODS
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,75. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.07.2013 14:24:24

Pravidla pro kontrolu využívání evropských peněz by se měla zrevidovat

Pravidla pro kontrolu využívání evropských peněz by se měla zrevidovat

Osmnáct let za sebou slyší Evropská komise od Evropského účetního dvora stejný výrok: vaše účetnictví vykazuje chyby, a tudíž nemůžeme vydat kladné prohlášení o věrohodnosti vašich účtů.

Evropský parlament schválil zprávu europoslankyně Andrey Češkové, která navrhuje zrevidovat celý systém vnitřní kontroly hospodaření s evropskými penězi.

"Musíme si uvědomit, že jde o nesmírně složitou odbornou záležitost, a my nyní teprve zahajujeme diskusi o revizi kontrolních mechanismů. Já osobně se přikláním k zavedení i výkonnostních kritérií, která budou hodnotit nejenom míru administrativní chybovosti ve smyslu, zda je logo EU na dokumentaci projektu správně barevné a velké a zda jsou kolonky správně vyplněny, ale budu klást důraz na výsledek těchto projektů využívajících evropské peníze," vysvětluje členka výboru pro rozpočtovou kontrolu Andrea Češková.

Problémy s chybovostí začínají podle ní na úrovni členských států, které Komisi často hlásí nižší míru chybovosti, než jaká je ve skutečnosti. "Odpovědnost za hospodaření s evropskými prostředky by měla také více ležet na orgánech rozdělujících tyto prostředky na regionální úrovni, protože přes ně prochází největší objem peněz. Pravidla kontroly musí být pro všechny jednoduchá a stejná, protože se rozdělují jedny a ty samé peníze," říká Andrea Češková. Její zpráva ovšem také konstatuje, že složitá a netransparentní pravidla stanovená Evropskou komisí nebo orgány na národní úrovni ztěžují provádění programů a následně i jejich kontrolu. To může vést ke vzniku mnoha chyb a vzniká také prostor pro podvody a korupci. Pokroku lze podle zprávy Andrey Češkové dosáhnout pouze tehdy, budou-li plně spolupracovat všechny zúčastněné strany a při zapojení výkonnostních kritérií.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout