JUDr. Ondřej Veselý

  • ČSSD
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.09.2013 13:03:48

žižkova kasárna a nový plavecký bazén

žižkova kasárna a nový plavecký bazén

problematika umístění plaveckého bazénu a řešení situace v bývalých žižkových kasárnách provází písek již více než pět let a rychlá řešení nenabízí

Po posledním jednání zastupitelstva města Písek vzbudila (oprávněně) největší pozornost otázka dalšího vývoje lokality Žižkových kasáren a to i v návaznosti na možné budoucí umístění plaveckého stadionu (aquaparku). Protože média o této kauze přinesla často neúplné a značně zkreslené informace, dovolím si nadnést svůj ucelený pohled na věc.

Nejprve mi dovolte stručný historický exkurz k věci. Celý areál získalo město Písek po odchodu armády bezplatně s tím, že účetní hodnota majetku v té době činila 211 mil. Kč (reálná hodnota pak činila cca 1/3-1/2 této částky). Minulá vedení radnice (od r. 2006 do r. 2010) se rozhodla celý areál (a jeho přebudování) řešit postupným převodem na společnost izraelských investorů se sídlem na Kypru Plaza Centers. Základem byla smlouva o nájmu a koupi věci najaté, na kterou pak navazovali další smlouvy kupní. Takto bylo prodáno zhruba 2/3 areálu za cenu cca 8,5 mil. Kč!!!!! Při následném zkoumání jsme však zjistili, že hlavní smlouvu o nájmu a koupi věci najaté podepsal tehdejší starosta Ing. Sládek bez zmocnění zastupitelstva, což vyústilo v prohlášení zastupitelstva z letošního roku o tom, že město Písek považuje tuto smlouvu za neplatnou. V majetku města tak dosud zůstává cca 1/3 areálu kasáren zhruba mezi budovou TPP a bytovým domem u Penny marketu. Nástupce Plaza Centers společnost Žižkov center si však nadále činí nároky i na tuto část areálu za cenově (pro město) velmi nevýhodných podmínek. Ještě horší je, že nedošlo k naplnění řady ujištění tehdejšího vedení města (ODS, dnes ODS a SNK-ED) o přebudování celého areálů v řádu několika málo let. Tento tak dnes ze všeho nejvíc připomíná Drážďany po náletu spojeneckých leteckých sil v r. 1945.

Na posledním zastupitelstvu tak byla nabídnuta dvě řešení:

1)vyrovnání mezi městem Písek a společnostmi Žižkov center a Technologický park Písek. Výsledkem této dohody by bylo stažení veškerých zbylých nároků k areálu vůči městu společností Žižkov center a závazek města prodat zbylou část areálu společnosti Technologický park Písek za stejných cenových podmínek (tedy pro město velmi nevýhodných), ale za výhodnějších podmínek zbylých – zejména za závazků úpravy areálu do r. 2023 pod finanční sankcí (což by znamenalo zlepšení postavení města oproti smlouvě původní). V této věci si dovolím upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 827/2012 z 19.12.2012, který řešil obdobný prodej v Liberci. Zde byli trestně stíháni zastupitelé, kteří odsouhlasili prodej pozemků za hodnotu 3x nižší, než byla cena obvyklá (v případě Žižkových kasáren by se mohlo jednat o cenu až o několik desítek krát nižší) a došel k závěru, že se může jednat o trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. I přesto některá média takový postup označují za „hozený záchranný kruh“!!!! (takové argumenty omlouvá snad jen skutečnost, že nikdo z médií by trestně odpovědný nebyl),

2)soud se společností Žižkov center o neplatnost smlouvy o nájmu a koupi věci najaté s tím, že doba sporů může trvat několik let, ale jejím výsledkem by měly být právně čisté nemovitosti ve vlastnictví města

Vzhledem k tomu, že ani jedna varianta neměla dostatek zastánců (v této věci nedošlo ke shodě koalice, když TOP 09 podporovala variantu prvou, ČSSD a většina VPM variantu druhou) našlo se společné řešení – odložení celé záležitosti a přezkoumání veškerých smluv renomovanou právní kanceláří a nadřízenými orgány státní správy. Výsledek zkoumání pak bude opět předložen zastupitelstvu na podzim tohoto roku.

Velmi vášnivou diskuzi pak vyvolala otázka, zda se s lokalitou za stávající situace dá i nadále počítat pro případnou výstavbu plaveckého bazénu (aquacentra). Podle mého názoru nikoliv a to z následujících důvodů:

Pokud bychom zvolili pro řešení variantu uvedenou výše ad 1, pak bychom společnosti prodali pozemky, kde by měl být potencionálně umístěn plavecký bazén za 10,-Kč/m2, abychom je následně koupili za cenu minimálně 900,-Kč/m2 (byť s novým dopravním napojením). Původní cena by tak činila cca 150.000,-Kč a nová cena nejméně 13,5 mil. Kč. Neumím si představit, že by něco, co takto zavání tunelem do rozpočtu města, podporovala většina zastupitelů. Je samozřejmě pravdou, že s něčím takovým se každý zastupitel (i s poukazem na výše uvedený judikát Nejvyššího soudu ČR) musí se svým svědomím vypořádat sám.

Pokud bychom zvolili pro řešení situace v areálu variantu uvedenou výše ad. 2, pak by sice bylo možné po ukončení série soudů pozemky pro výstavbu aquacentra využít (byly by čistě ve vlastnictví města). Došlo by však ke značnému časovému zpoždění, protože po dobu soudů (které by se počítaly na léta) by nebylo možné započít s přípravou natož realizací výstavby plaveckého bazénu. To by celý proces posunulo daleko za r. 2020, který v optimistické variantě vidíme jako možný pro zahájení provozu nového zařízení. Takový postup by pak zřejmě byl v rozporu s výsledky referenda o umístění nového plaveckého bazénu. Přesto však v této variantě můžeme lokalitu v návrzích na umístění ponechat ovšem s upozorněním na zásadní časový posun s projektováním a výstavbou nového zařízení.

Vzhledem k tomu, že výběr lokality bude dán k dispozici pro plebiscit občanů města, bude konečné řešení umístění bazénu i na jejich vůli, respektive na vůli nás všech. Snadná řešení nás však v areálu Žižkových kasáren nečekají.

Ondřej Veselý

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama