JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

  • ODS
  • ministr spravedlnosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.09.2023 16:21:00

V právním řádu chyběl nástroj, který by pomohl zachránit provozuschopný závod

V právním řádu chyběl nástroj, který by pomohl zachránit provozuschopný závod

Ve Sbírce zákonů byl v pátek 22. září 2023 publikován zákon o preventivní restrukturalizaci. Účinnosti nabyl následující den, a to v sobotu 23. září 2023.

 Institut preventivní restrukturalizace nabídne efektivní nástroj k odvrácení hrozícího úpadku obchodním korporacím, které se dostaly do přechodných finančních potíží.

„V českém právním řádu dosud chyběl nástroj, který by podnikatelům pomohl účinně odvrátit hrozící úpadek a zachránit svůj provozuschopný obchodní závod. Nepodařilo-li se podnikateli včas dosáhnout mimosoudní dohody se svými věřiteli, vystavoval se reálnému riziku dalšího zhoršení své situace, a to až do stavu úpadku. Praxe přitom narážela na problémy zejména v situacích, kdy potřebná dohoda se všemi klíčovými věřiteli již z různých důvodů nebyla možná,“ uvedl ministr Pavel Blažek.

„Potenciál nového institutu preventivní restrukturalizace stojí na hledání ekonomicky nejefektivnějšího řešení, který i věřitelům nabídne výhodnější perspektivu, než kterou by mohli očekávat v jinak víceméně nevyhnutelném insolvenčním řízení. Ideou nového zákona je totiž hledání co nejširší shody mezi podnikatelem a věřiteli nad restrukturalizačními opatřeními tvořícími restrukturalizační plán, což by optimálně mělo probíhat v rámci neveřejných vyjednávání,“ doplňuje pak náměstek ministra Antonín Stanislav.

Zákon o preventivní restrukturalizaci představuje transpozici evropské směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci z června 2019. Nový institut se nachází na rozhraní závazkového, korporátního a insolvenčního práva. Vychází z předpokladu, že se podnikatel v pozici dlužníka dosud nenachází ve stavu úpadku, a neexistují tedy důvody pro zahájení insolvenčního řízení a spuštění negativních účinků s ním automaticky spojených. Podnikatel například ihned nečelí negativní publicitě veřejného rejstříku, podřízení dohledu ze strany restrukturalizačního soudu a restrukturalizačního správce nebo omezení nakládání­ se svým majetkem.

Nový zákon přichází po nedávném spuštění aplikace Finanční zdraví, která podnikatelům umožňuje ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku. Aplikace Finanční zdraví je veřejně dostupná z webové adresy ZDE.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama