Jitka Seitlová

  • KDU-ČSL
  • Přerov
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.12.2015 22:40:00

Finanční situace občana je nově věcí veřejnou

Finanční situace občana je nově věcí veřejnou

Prezident podepsal návrh zákona o ochraně spotřebitele, který téměř bez povšimnutí přijala v minulých dnech Sněmovna PSP. Schválen byl včetně „přílepku informačních databází o bonitě spotřebitele", který Senát navrhl vypustit.

„Přílepek" prolamuje zákaz zpracování osobních údajů bez souhlasu spotřebitele. Právo shromažďovat a vyměňovat si údaje o tzv. bonitě klienta budou mít desítky tisíc osob poskytujících v ČR finanční služby.

Zpracovávat informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitele bude možné prostřednictvím provozovatele registru založeného minimálně 10 osobami poskytujícími finanční služby. Patří mezi ně banky, prodávající spotřebitelských úvěrů a všichni poskytovatelé platebních služeb i malého rozsahu se sídlem v celé EU.

Osoby poskytující finanční služby budou mít nově právo prostřednictvím provozovatele registru shromažďovat, vyhodnocovat a vzájemně si vyměňovat data o člověku, který má úvěr, ale také který úvěr nemá a jen o něm jednal. Současně se „lustrace finančních poměrů" bude týkat i osob, které jsou nebo by mohly být ručiteli úvěru nebo jsou (podle názoru registru) v nějakém ekonomickém vztahu k těmto osobám.  U všech těchto lidí se lustrace týká také jejich podnikatelských vztahů.  Pro identifikaci lidí může být vyměňována informace i o rodném čísle. Údaje mohou být v registru zpracovávány a poskytovány po dobu 3 let od zániku závazku a o potencionálních žadatelích 3 měsíce. Doklady, které registr o spotřebiteli, jeho ručiteli a osobě ekonomicky spjaté obstaral, může uchovávat i nadále.

Předsedkyně úřadu pro ochranu osobních údajů vznesla proti tomuto návrhu zásadní připomínky. Nesouhlas písemně zaslali úředníci ministerstva financí. Návrh jiné právní úpravy podléhající dostatečné kontrole a ochraně dat občanů byl již administrativou připraven. Nic naplat, vše schváleno.

Jestliže většina občanů v produktivním věku vlastní kreditní kartu a za úvěr je považován běžný opakovaně na ní splácený debet a jestliže je v ČR registrováno kolem 57 tisíc osob poskytujících finanční služby, stává se finanční situace občanů věcí téměř veřejnou.

Návrh registru má údajně chránit klienty, kteří by si brali úvěry v rozporu s jejich ekonomickými možnostmi. To zní jako argument hezky. Je tu ale i druhá strana mince – zjišťovat a shromažďovat a uchovávat informace má obrovské množství různě orientovaných poskytovatelů finančních služeb. Živnost zatím není licencována. Nejenže zákonem nelze stanovit zákaz nesolventním klientům půjčky a úvěry poskytovat. Naopak právě firmy např. takových „ šmejdů" budou moci tyto informace zneužívat k zcela opačným cílům než je ochrana spotřebitele. Při nedostatečné kontrole mohou být zneužity konkurencí, nebo nepřejícím sousedem.

Jsem ráda, že jsem členem Senátu, který dostál své odpovědnosti vůči ochraně základních práv osobních údajů občanů.  Ochrana před neúměrným zadlužováním je na místě. „Přílepek" přijatý v zákoně o ochraně spotřebitele ale nechrání před zneužitím osobních finančních dat občanů a firem a je prostředím pro záměry zcela opačné.

RNDr. Jitka Seitlová
Senátorka PČR

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout