Karla Maříková

  • SPD
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.01.2021 18:39:00

Legalizace dealování konopí přináší obrovská rizika na růst spotřeby

 Legalizace dealování konopí přináší obrovská rizika na růst spotřeby

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 26. ledna 2021 k návrhu změny zákona o návykových látkách a o léčivech.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, předkladatelé navrhují legalizaci pěstování a zpracování a přechovávání konopí a produktů z konopí v malém množství pro vlastní potřebu a jejich bezúplatné předání, a to i přesto, že konopí je stále nejrozšířenější užívanou nelegální drogou v Evropě. Přední postavení této drogy je zjevné z jejího zastoupení v záchytech, drogových trestných činech a nových žádostech o léčbu.

Navrhovatelé v tomto zákoně, konkrétně v § 2 písmene l) chtějí legalizovat bezúplatné předání konopí nebo produktů z konopí jiné fyzické osobě starší 18 let, nejvýše 30 gramů sušiny, bez jakéhokoliv souvisejícího protiplnění. Proč by mělo konopí být někomu bezúplatně předáváno? Vždyť sami předkladatelé tvrdí, že jde o vlastní potřebu. Takže když dám někomu konopí zdarma, tak to bude v pořádku, a když ho dám za bonboniéru nebo 20 korun, tak to bude přestupek nebo rovnou trestný čin? To je opravdu značně nesmyslné. Také vidíme, že předkladatelé si vzali za rukojmí občany, kteří mají zdravotní problémy a k léčbě využívají právě produkty z konopí, a pod záminkou bezúplatného dealerství tyto občany de facto využívají.

Dále si musíme uvědomit, že distribuce čehokoliv s sebou přinese i reklamu a tlak na zvyšování spotřeby. Legalizace dealování konopí přináší obrovská rizika na růst spotřeby. Vraťme se ale k množství, které navrhovatelé chtějí umožnit bezúplatně předat. Je to 30 gramů. To je objem marihuany v době pouličních cen za 7,5 tisíce korun. Nejde tedy o nějaké množství jen pro vlastní potřebu. Předkladatelé nám tady navrhují zdarma distribuci 30gramových sáčků marihuany. V § 24c písmene a) se sepíše: Pěstování nebo zpracování nejvýše pěti rostlin konopí v obydlí nebo na pozemku nebo ve stavbě nacházející se na pozemku, který není veřejně přístupný a k jeho užívání jí svědčí soukromoprávní titul. Co když budu mít nebo někdo bude mít pět pozemků nebo pět domů ve vlastnictví? Můžete tedy mít na každém pozemku pět rostlin? To je hodně, značně neurčité. V § 24c v bodě 3 má fyzická osoba, která pro vlastní potřebu podle odst. 1 pěstuje rostlinu konopí, zpracovává a přechovává konopí nebo produkty z konopí, je povinna zamezit volnému přístupu třetích osob k rostlinám konopí, ke konopí a produktům z konopí. Je povinna zamezit volnému přístupu třetích osob k rostlinám konopí. Tak to je značně neurčité. Takže já když budu doma pěstovat konopí a přijde mi návštěva, která půjde do obýváku nebo na zahradu, a já jí umožnila volný přístup, tak jsem spáchala přestupek nebo opět trestný čin? Nebo si budou muset kytku zavřít do klece opatřenou zámkem, abych zamezila volný přístup? Kdo tohle bude vykládat?

V důvodové zprávě předkladatelé zmiňují zajímavý precedent, a to ve státě Uruguay. Zde před třemi lety vešla v účinnost norma, která umožňuje na základě registrace pěstovat pět rostlin konopí v domácím prostředí. V Uruguayi je umožněno pěstovat pět rostlin na základě registrace. Já jsem si tedy nevšimla, že by tento zákon nějakou registraci vůbec navrhoval. To srovnání je absolutně scestné. Ne že bych souhlasila se zákonem, tak jak je v Uruguayi navržen, ale pojďme se podívat, jak to tam vlastně funguje. Každý obyvatel si může v této zemi zakoupit konopí v místních lékárnách, a to v pětigramových baleních, přičemž gram stojí 1,3 amerického dolaru, čili necelých 30 korun. Stát hlídá, odkud marihuana pochází. Prodávané rostliny se totiž pěstují pouze na státem hlídaných polích. Rostlinu si však může každý obyvatel doma pěstovat i sám pro vlastní potřeby, a dokonce ji je možné umístit na státní farmu, kde o rostlinu bude dobře postaráno. Každý kupec musí být registrován. Tímto principem se má zamezit prodeji marihuany turistům nebo omezit lidem s trvalým bydlištěm mimo Uruguay. Lidé s trvalým bydlištěm v zemi mají možnost marihuany, které si mohou koupit neomezeně, zatímco lidé s trvalým pobytem mimo zemi si mohou zakoupit pouze 40 gramů.

Když už nám předkladatelé předkládají jako příklad Uruguay, tak by bylo asi dobré zmínit, že z této země se stal ráj pašeráků, a já předpokládám, že nechceme, aby Česká republika tak daleko došla.

Konopí zůstává nejběžnější užívanou nelegální drogou v Evropě a jeho stěžejní postavení se promítá i do dat drogových trestných činů, v záchytech a nových žádostech o léčbu. Konopí v posledním roce užilo v Evropské unii zhruba 17,2 milionu mladých lidí mezi věkem 15-34 let a přibližně jedno procento Evropanů mezi 15 a 64 lety užívá konopí každý den. Konopí se týkalo více než tři čtvrtiny, což je 77 %, z 800 tisíc trestných činů spojených s užíváním nebo držením drog, které byly zaznamenány v Evropské unii v roce 2016 a u nichž je známa primární droga. Jedná se rovněž o nejčastěji zachycenou drogou. V roce 2016 bylo v Evropské unii hlášeno 763 tisíc případů. Konopí má v Evropě na svědomí nejvyšší podíl - 45 % hlášených nových osob žádajících o léčbu. Počet osob poprvé žádajících o léčbu kvůli problémům s konopím vzrostl v 25 zemích, z nichž jsou k dispozici data z roku 2006, do roku 2016 z 43 tisíc na 75 tisíc.

Nedávné změny v regulačním rámci týkající se konopí v některých částech Severní a Jižní Ameriky, včetně legalizace v některých jurisdikcích, vedly v těchto oblastech k rychlému rozvoji komerčního trhu s rekreačním konopím. To má za následek inovace v systému dodávek a ve vývoji konopných produktů, jako náplní do elektronických cigaret, jedlých produktů nebo odrůd s vysokou potencí. Mnoho kuřáků užívá marihuanu kvůli schopnosti vyvolat euforii. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že užívání marihuany může způsobit řadu krátkých i dlouhodobých účinků na lidské tělo a zde je několik z nich. Je to třeba sucho v ústech, závrať, zvýšená chuť k jídlu nebo zhoršení paměti. Mnohé studie ukazují, že u uživatelů konopí dochází ke zhoršení krátkodobé paměti. Jiné studie ukazují, že kanaboidy narušují všechny fáze paměti. Mladí lidé užívající marihuanu jsou tak nejvíce ohroženou skupinou. Studie z roku 2000 potvrdila, že následky užívání konopí jsou mnohem závažnější u dospívajících, na které může mít konopí trvalý dopad. Dalším nežádoucím účinkem je nedostatek motivace. Někteří lidé, jako jsou rekreační uživatelé konopí, se cítí demotivováni k jakýmkoliv činnostem. Průzkum z roku 2003 potvrdil u 53 % uživatelů konopí ztrátu motivace. (Odmlka pro hluk v sále.)

Děkuji. Ztráta motivace může být pravděpodobně do jisté míry ovlivněna tím, jak konopí působí na mozek. Některé studie naznačují, že dlouhodobí uživatelé konopí mají v mozku mnohem nižší hladinu dopaminu, což je chemická látka, která působí v mozku a má za následek motivaci. Dalším nežádoucím účinkem jsou třeba deprese, úzkost a paranoia anebo také samozřejmě závislost. A mohla bych zde jmenovat další, jako vliv na plodnost, plicní potíže způsobené kouřením marihuany, má vliv na lidský chrup.

Příznivci by zde mohli argumentovat, že bezpečnější je vaporizování, ovšem není tak úplně bez rizika. Pokud se bavíme o oleji, ne o suchých květech. Některé oleje mohou obsahovat glykol a glycerin a jsou tak karcinogenní a podporují tvorbu zubního kazu.

Marihuana má bezpochyby také léčivé účinky v případě řady nemocí, jako je roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, šedý zákal, epilepsie, řady kožních chorob a další, na něž léčba konopím prokazatelně zabírá. Ale nemohu souhlasit s bezúplatným dealováním a podpořit už tak smutnou statistiku nárůstu užívání drog, a z toho důvodu dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení.

Vzhledem k tomu, že vláda přichází s komplexnějším návrhem, nemá smysl tento tisk vracet ani předkladatelům k přepracování. Jak předkladatelé, tak všichni poslanci mají možnost právě k vládní novele přijít s pozměňovacími návrhy, které tuto vládní novelu mohou ještě dopracovat tak, aby však nedošlo k zneužití lidí, kteří marihuanu chtějí využívat čistě k léčebným účelům s cílem bezúplatného dealování.

Soudní znalec v oboru psychiatrie Pavel Kuřátko na konferenci k drogám, která se uskutečnila zde v Poslanecké sněmovně, řekl: "Kdykoliv stojím jako soudní znalec v oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí." Vážené kolegyně a vážení kolegové, ten systém tvoříme my, zákonodárci. A já bych vás chtěla poprosit, abyste dneska při dnešním hlasování na to mysleli. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama