Leo Luzar

  • KSČM
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,87. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23. 10. 2018 22:11:00

Dle mého názoru je problém v manažerském řízení

Dle mého názoru je problém v manažerském řízení

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2018 k informaci o stavu Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostrava

 Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

dovolte mi, abych se nejdříve omluvil možná za to, že jsem tady toto téma na tuto ctihodnou půdu Sněmovny přinesl. Bohužel jsem očekával, že po té vyhrocené situaci a ze slov ministra by to znamenalo, že se to vlastně děje teď, že je to aktuální. Ale ta situace tam už trvá skoro rok. Jinými slovy, rok se v ostravské Fakultní nemocnici něco děje. A jelikož to řešení, které zaznělo v pátek v Ostravě, když jsem čekal, že tedy bude, a pan ministr řekl, že se přes víkend rozmyslí a rozhodne, s napětím jsem očekával pondělí. A nemuselo k tomu dojít. Bohužel v to pondělí ta informace, to řešení, na které všichni v Moravskoslezském kraji čekáme, tak prostě nepřišlo. A proto jsem se rozhodl, že to téma zvednu na tuto Sněmovnu, protože si myslím, že jedna z velkých fakultních nemocnic v republice, jedna z oblastí, která má své problémy, Moravskoslezský kraj, si zaslouží odpověď na otázky, které zaznívají. A nezaznívají už jenom z odborné veřejnosti. Nezaznívá už to jenom zevnitř té nemocnice, ale dostalo se to bohužel - pro mě bohužel - i do obecné veřejnosti. Dostalo se to také mezi studenty lékařské fakulty, která je symbiózou přímo spojena s fakultní nemocnicí. A začalo to vyvolávat docela závažné otázky, které by měly zaznít.

Pan ministr tady použil argument, že by to měl být nějaký spor, historický spor mezi bývalým ministrem, bývalým ředitelem panem Němečkem a jeho novým nástupcem, který do této nemocnice přišel - dovolím si parafrázi - aby zavedl nový pořádek. Tady použil určitý argument. A já se pana ministr zeptám. Hovoříte o odklánění nebo kšeftu se vzorky, které se dávají do soukromých laboratoří. Ptám se, jestli víte, kolik procent těch vzorků z celkových vzorků takhle bylo odkloněno a jestli to už skončilo, jestli pan Machytka jako ředitel to zastavil. Podle mých informací to bylo minimum procent, jestli se hovoří o dvou, třech procentech těch vzorků, které šly do nějakých laboratoří, a hlavně pro to, že to jinde nešlo udělat, a zda pan Machytka to vyřešil a zastavil, a dneska pod jeho vedením už žádné vzorky nejdou do soukromých laboratoří třeba nějak spojených se stávajícími lékaři. Protože takový argument, kdyby zazněl, možná že máte pravdu, ale bojím se, že vás špatně informovali při přípravě a že prostě ta situace není tak úplně černobílá, jak se nám snažíte říct, že ta nemocnice tehdy fungovala nějak, a dneska už je to dobré. Ale i to bych byl ochoten vzít jako argument.

Ale má-li nastoupit krizový manažer, člověk, který má zavést pořádek v nemocnici, fakultní nemocnici, velké fakultní nemocnici, která byla dle vyjádření ministra dlouhodobě špatně řízena, tak se ptám, proč se 33 přednostů staví proti panu řediteli, proč se velká většina odborníků v té nemocnici staví proti. To tam všichni tito přednostové jsou spojeni s tím minulým špatným kšeftem, který tam fungoval? Anebo je to o něčem jiném?

Já jsem měl tu možnost se pobavit s lékaři, kteří nežijí politikou jako my dva, kteří nefungují v různých politických přesvědčení a nefungují v různých politických obrazech, které můžou na to působit, a teď mířím k bývalému angažmá pana kolegy Němečka jako ministra zdravotnictví. A samozřejmě to angažmá v ministerstvu mu mohlo poškodit reputaci a mohlo nějak v té nemocnici fungovat. Mířím k tomu, co se tam děje. A ti lékaři říkají, my jsme apolitičtí. Nás politika nezajímá. My chceme dělat svoji odbornost, svoji práci. A my nemáme čas na nějaké politické šarvátky a na nějaké záležitosti spojené s vaším výkladem, nebo s tím, co se jakože děje. My chceme léčit a chceme léčit kvalitně a moderně. A nám se poslední rok prostě toto nedaří, protože my jsme počítali, ano, přijde nový ředitel, bude to nové, a teď v uvozovkách, koště, které dobře mete, udělá pořádek. My to ty dva tři čtyři měsíce přečkáme. Prostě vyřeší se tyto záležitosti a my budeme fungovat. Ale ono to nenastalo. A ono se to začalo stupňovat dokonce. Ono se to dostalo do toho, že se to začalo přelévat dokonce do lékařské fakulty. Ty osobní zájmy tam začaly jaksi zvyšovat ten svůj kredit v tom rozhodování, co je správné a co ne, od těch faktických věcí, o kterých by se mělo jednat.

A tady se začínám ptát, jestli ten člověk, který má za to zodpovědnost a byl pověřen řízením, byl jmenován a měl vyřešit ty problémy, jestli postupoval správně, jestli činil všechny kroky tak, jak měl dělat. Nikdo není neomylný, samozřejmě. A netvrdím, že pan Machytka není odborník. Ale asi bude mít problém v systému řízení, v té komunikaci s těmi, se kterými má komunikovat, to znamená s těmi přednosty, není schopen jim vysvětlit svoji představu fungování a není schopen jim vysvětlit to, jak by ta fakultní nemocnice pod jeho vedením měla fungovat. A když se to dostane do toho stavu, že tady studenti jsou proti, jdou skoro do stávky, že zaměstnanci, ve velké většině odboráři, ve velké většině všichni protestují proti tomu systému, který je jim představován, tak je asi něco špatně.

A dle mého názoru to špatně je v tom manažerském řízení. Prostě pan Machytka může být dobrý lékař. To neříkám, že není, neznám ho vůbec osobně. Ale prostě ty jeho manažerské kroky a to, co učinil, v ostatních zaměstnancích fakultní nemocnice nevzbudilo důvěru, že ví, co chce, a ví, jak to řešit. Proto jsem očekával od vaší páteční návštěvy jasné řešení. Toto stávající vedení mělo nějakou dobu na to, aby tu situaci řešilo. Stál jste plně svou vahou ministra za těmi kroky, které byly činěny. A ta zodpovědnost samozřejmě spadá i za ministerstvem, protože fakultní nemocnice je ministerská záležitost, to si myslím rozumíme. A tady jsem to postrádal to pondělí. Proto bych rád, pane ministře, abyste to svou vahou funkce ministra řešil tuto záležitost.

Proto jsem také připravil návrh usnesení, které jsem ctěným kolegům na kluby rozdal. Dal jsem ho i vám, abyste se s ním seznámil. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím. Ale dovolte mi, abych ho ocitoval již nyní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministra zdravotnictví, aby neprodleně vyřešil situaci ve Fakultní nemocnici Ostrava v souladu s většinovým požadavkem a názorem odborné veřejnosti a zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity s cílem stabilizace obou organizací, které mají zásadní význam pro Moravskoslezský kraj a město Ostravu."

Myslím si, že tento návrh usnesení je průchodný v této sněmovně a vás vybaví mandátem, abyste opravdu nestranně a jasně ve prospěch těchto institucí řešil ten problém, který tam nastal, a abychom to řešili k tomu, abychom se nemuseli za nějakou dobu zpátky vracet k tomu, že třeba akreditace Lékařské fakulty v Ostravě by mohly být zpochybněny, Akademický senát Ostravské univerzity by mohl být zpochybněn, popřípadě některé odbornosti na Fakultní nemocnici Ostrava, kterou považuji za špičkové pracoviště, by mohlo být odchodem těch garantů, těch, kteří to špičkové pracoviště tvoří, dojít k úhoně a mohli bychom tu reputaci této instituce jako Fakultní nemocnice v Ostravě ztratit, popřípadě ten kredit by mohl být směrem tam, kam bychom nechtěli, aby šel, a nechci používat výrazy, které jsou nehodné této ctěné Sněmovny.

Tolik mé úvodní slovo, pane ministře. Pevně věřím, že návrh usnesení není mířen proti vám, to myslím z toho i vnímáte. Ale je to mířeno k tomu, aby se řešila ta situace a řešila se rychle a razantně. Vím, že ti studenti, a mně psali studenti a vy jste o tom také hovořil, dostal jsem jejich prohlášení a jsou z toho nešťastní. My jsme jako stát zažili dvouvládí, to není vaše vina, to jsme nemohli ani řešit, že soud rozhodl o neplatnosti odvolání. To jsme zažili, měli jsme dva policejní ředitele. Není to lehká situace, to si asi uvědomujeme, není to ani to řešení jednoduché. Přesto se to stát může. Ale nechat to jenom takhle volně, že tady fungují dva děkani a teď kdo, jak, co a možnost zpochybňovat všechna ta rozhodnutí, která se učinila, to je docela velký problém. A to už i ta akademická obec vnímá a cítí docela citlivě. Vnímám, že pan ministr školství, teď k němu hovořím, vlastně je omluven a mluvil jsem s jeho pracovníky z ministerstva. A upozornil jsem je, že bych velice rád, aby se také zaměřili na to, jestli akademický senát a všechny ty kroky, které činil, protože je zpochybňována i funkce akademického senátu, aby ověřil, jestli odpovídají školskému zákonu, jestli byly činěny kroky tak, jak by měly být činěny, aby nedošlo ke zpochybnění těchto kroků. Ale také je to řešení, které bude vyžadovat, dle mého názoru, pomoc zvenčí. Protože to řešení mezi dvěma - a teď zase výraz kohouti na jednom hřišti - je trošku problém. A tady se bude muset trošku zohlednit i ta okolnost, která tomu předchází, to spojení s fakultní nemocnicí, které je velice důležité, a také názory odborné veřejnosti, názory lidí, kteří v tom jsou spojeni. A pevně věřím, že z dnešního jednání, pokud toto usnesení ctěná Sněmovna přijme, přijde i vaše jasné rozhodnutí a již se Fakultní nemocnicí v Ostravě, touto kauzou, nebudeme muset nikdy zabývat a budeme jenom hrdě hovořit o tom, jak FN funguje a jak jsou dobře řízeny.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout