MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

originální osobnost, konečně,jako každý člověk
  • KDU-ČSL
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.12.2019 12:37:00

Nesrovnávejme člověka a zvíře

Nesrovnávejme člověka a zvíře

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 18. prosince ke změně trestního zákona.

Já si dovolím zopakovat některá slova, která tady padla z mé strany ve druhém čtení. To první je, že tento zákon mě samozřejmě zajímal z odborných důvodů, protože jsem jako úřední veterinární lékař, který má specializaci od Ústřední komise pro ochranu zvířat... (Stále hluk.) vykonával i státní veterinární dozor nad ochranou zvířat proti týrání a věnoval jsem se tomu i v rámci své vědecké činnosti. Chci k tomu říct, že ten komplexní pozměňovací návrh je skutečně ne snad ani kompromisní, ale skutečně vyvážený. Všechny odborné připomínky, které já osobně i kolegové, se kterými jsem to konzultoval, včetně odborníků z veterinární a farmaceutické univerzity, tak se všemi těmi připomínkami bylo vypořádáno. A k tomu, co říkal, vaším prostřednictvím, Marek Benda. Já jsem také byl zaujat právě tím trestným činem nevhodného chovu v podmínkách nebo chovu v nevhodných podmínkách, ale je potřeba se tam podívat, že je tam odkaz na paragraf, který definuje, ve kterých vybraných případech se to považuje za chov v nevhodných podmínkách. Kdyby tam byla pouze definice "v nevhodných podmínkách" bez dalšího upřesnění, tak by to skutečně byl veliký problém a v podstatě, pokud by to takto vágně bylo pouze dáno, tak to je v zásadě naprosto nepřijatelné. Nicméně tím, že je to tam poměrně úzce definováno, že to musí být organizované, že to musí být úmyslné apod., tak já jsem přesvědčen, že je to poměrně úzce vymezeno tak, aby se s tím dalo pracovat i v rámci trestního řízení.

Já osobně tedy podporuji, i přesto, že jsem skutečně byl zaujat tímto paragrafem, myslím si, že tak, jak je to definováno a jak je ten komplexní pozměňovací návrh napsán, tak přesto, že chápu obavy kolegy Marka Bendy, já osobně určitě podpořím tento komplexní pozměňovací návrh.

Druhá věc. Také bych se přimlouval, abychom v rámci trestů skutečně se nepřibližovali tomu, aby byly jednoznačně srovnatelné tresty na činy, které jsou vůči člověku nebo lidem a proti zvířatům. Takže o to bych také poprosil, protože samozřejmě jsme lidé a měli bychom se skutečně k živým tvorům chovat dostatečně s úctou jako k božímu stvoření a skutečně týrání, které je často způsobeno i tím, že ti lidé nejsou úplně zdrávi, kteří se toho... (Neustálý hluk v sále.)

Tak je potřeba ale mít právní nástroje a samozřejmě ten paragraf, který se týká chovu v nevhodných podmínkách je zaměřen i proti těm množírnám tak, aby to skutečně šlo potom řešit, protože on je tam vždycky problém s domovní svobodou, když to nedělají jako podnikatelé, když to dělají doma, jak se tam dostat a podobně. Takže tohle by mělo umožnit, aby se tato praxe skutečně dala potírat. Třetí věc, kterou chci říct jsem přesvědčen, že jak novela trestního zákoníku, tak novela zákona na ochranu zvířat týrání právním směrem, ale opět prosím nesrovnávejme člověka a zvíře. Navíc mezi zvířaty jsou velké rozdíly. Zvíře podle zákona na ochranu zvířat je pouze obratlovec kromě člověka, nicméně je skutečně rozdíl, jestli máte doma pejska, kočičku nebo rybičky, a je rozdíl, když je to tunový býk. Takže jenom tím chci říct, že je potřeba postupovat skutečně s určitou rozvahou a také nepřiznávat zvířatům všechna práva, která mají lidé, protože to bychom se skutečně mohli dostat do absurdních situací. Nejenom že zvířata budou dědit po svých majitelích, ale nakonec je nebudeme ani moci vodit na vodítku, protože to bude proti jejich důstojnosti a bude to omezovat jejich přirozené chování. Takže na to jen upozorňuji, že musíme mít pořád ten zdravý odstup. Úctu a chránit, ale nepolidšťovat. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama