Mgr. Jiří Kobza

  • SPD
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.09.2021 10:42:00

Překladový a výkladový slovník eurospeaku do češtiny

Překladový a výkladový slovník eurospeaku do češtiny

Motto: Richelieu - "Bůh mi dal slova, abych zakryl své myšlenky."

 ANO, bude líp - Ne, líp už bylo

Cenzura - Cenzura v "demokratické EU" neexistuje, jen je nezbytné omezit zprávy, které narušují jednotný EU-pohled na svět, omezit projevy té nesprávné "nenávisti" a trestat pachatele. K tomu slouží rozvětvená síť aktivistů, neziskovek a vůbec ochotných udavačů, kteří včas informují o tom, kdy kdo a kde se provinil nějakou "nevhodnou" poznámkou.

Demokracie - Demokracie je vše a pouze to, co se hodí k prosazení liberálního světa, podpory neziskovek, rozvracení fungujících států apod. Vše ostatní je nedemokratické.

Děti migrantů - za dítě je považován kdokoliv, kdo prohlásí, že je mu méně než 18 let, bez lékařského potvrzení věku - prý bylo příliš invazivní - magická mantra, které zabraňuje vypovězení takového nelegálního imigranta. Podle BND až 85 % imigrantů proto lže o svém skutečném věku.

Evropská integrace - ztráta suverenity národních států, postupné další ořezávání pravomocí státu ve prospěch evropské nevolené administrativy.

Evropská unie – administrativní kolos provozující činnost, na jejímž konci je sebevražda Evropy, jakou jsme znali. V extrémním případě její nahrazení Eurostánem.

Evropské hodnoty – soubor frází o lidských právech, klimatické hrozbě, ohrožení z Ruska a preferenci LGBT orientace

Evropský parlament – stroj na hlasování, nemající zákonodárnou iniciativu, v němž je předem vše schváleno, pokud se na tom dohodnou evropští lidovci a socialisté. Jde o předstírání demokracie.

Extremista - ten, kdo si dovolí mít vlastní názor, odporující liberálně socialistické ideologii.

Fond obnovy EU - Evropská Unie si půjčí spoustu peněz, které z části rozdá, z části bude půjčovat, ale hlavně spotřebuje pro sebe. Za tuto půjčku bude ale ručit každý z členských států, a proto nebude moci odejít

Hlasování Evropské rady - "ve shodě" : každý má právo veta, "prostou většinou": co si Němci s Francouzi upečou, ti ostatní jen zaplatí

Islamofob - označení těch, kteří si dovolí otevřeně prohlašovat, že islám do Evropy nepatří. Označuje ty, kteří poukazují na fakt, že neomezeným importem muslimů do Evropy dříve či později dojde ke střetu islamistů s domácím obyvatelstvem. Proto se tajné služby snaží stíhat veškeré projevy antiislamismu na sociálních sítích a známé antiislamisty včas odhalit a za pomoci novinářů hlavních médií je přinejmenším zesměšnit a společensky znemožnit.

Istanbulská smlouva - svět ovládnou extremní feministky a homosexuálové prostřednictvím nevolených ale všemocných struktur neziskovek Grevio. Nikdo nebude mít právo rozhodovat o své rodině či o svých dětech. Muži budou apriori viníky násilí na ženách a genderismus se stane řídící mantrou všude, kam Grevio dosáhne.

Liberální demokracie - Agresivní ideologie multikulturalismu, migrace a neziskovek pro masy obyčejných lidí v Evropě. Peníze z dluhů, které eurokrati nasekají, padnou aktivistům a funkcionářům. Lidi to zaplatí stále klesající životní úrovní a otročením. Demokratické je pouze to, co se hodí do záměru migrace a beznárodní Evropy. Vše ostatní, například přímo zvolený prezident, který neposlouchá, je podle této ideologie nedemokratické.

Liberální společnost - nastupující fašizace společnosti, odmítající jakékoliv odlišné názory, rozděluje společnost na "My" ti liberální a "Vy" ti fašisté. Ve skutečnosti se jedná o přímý útok na tradiční, konzervativně demokratická zřízení, ve jménu internacionálního odvržení tradic, rodin a hranic. Významným symptomem je také propagace homosexualismu jako důkazu "osvobození se" od tradičních hodnot a vazeb rodiny jako svazku muže a ženy, kteří spolu mají děti.

Migrační fond - Za vlastní peníze budeme my Evropané platit invazi a zničení našeho způsobu života. Budou vytvářeny další a další legislativy, které budou posilovat postavení imigrantů a oslabovat možnosti Evropanů bránit se této invazi.

Nacionalista - hanlivé označení médií pro lidi, kteří milují svou vlast a váží si odkazů předků, kteří jim ji vybojovali.

National Endowment Europe - Pobočka NED, sponzor Člověka v tísni.

National Endowment for Democracy - Neziskovka, řízená CIA,sloužící k rozvracení bohatých neposlušných režimů.

Neregulérní migrace - migrace, která neprobíhá podle pravidel EU, musí tedy být dodatečně legalizovaná podle pravidel EU bez ohledu na názory národních států, do kterých je přeměrována právě podle rozhodnutí EU. Jde o přeměnu nelegálního migranta v legálního žadatele o pobyt či azyl, aniž by proběhlo jakékoliv šetření o identifikaci dotyčného.

Nesolidární státy - státy, které si dovolují trvat na svém právu samy rozhodovat o tom, koho na své území vpustí a koho nikoliv. Státy odmítající vnucované mechanismy přerozdělování či přesídlování nelegálních imigrantů.

Newyorská deklarace 2016 - připravila půdu pro tzv. Marakéšskou deklaraci o migraci a Newyorskou deklaraci o uprchlících tím, že stanovila termín, že do 2 let musí obě tyto dohody být podepsány. V Marakéši došlo k podpisu "nezávazné deklarace", kterou ale parlament ČR odmítl. Newyorská deklarace, o které ani premiér do posledka netušil, že existuje, byla podepsána za ČR pracovníkem české delegace při OSN v NY.

Next Generation EU - Plán, jak zadlužit centrálním rozhodnutím všechny členské státy EU tím, že budou ručit za evropské dluhopisy, jejichž vydání EU plánuje. Je pozoruhodné, že v době, kdy tento plán Evropská rada schválila, nebyly známé podmínky těchto dluhopisů.

Nezávazné deklarace - řetěz "nezávazných deklaraci", které se díky souhlasnému postoji předchozích vlád stávají závaznými

Nezávazné smlouvy - smlouvy, které nakonec se stanou velmi závaznými

Neziskové organizace s politickým programem - Samozvané, mocensky ambiciózní organizace, složené především z aktivistů a financované většinou přes řetěz prostředníků ze zahraničí. Jejich úkolem je zpochybňovat demokraticky zvolené struktury státu a neustálými demonstracemi (mnohdy s placeným komparsem) a tlakem přes média postupně získávat vliv a přebírat moc.

Ovlivňování voleb - Zejména například ruská agentura Sputnik údajně ovlivnila výsledek mimořádných voleb v Anglii tím, že zveřejňovala články, kritické k EU.

Podpora lidských práv - Kdekoliv jinde, než ve vlastní zemi. Lidská práva našich lidí (právo na práci, na slušný a bezpečný život) jsou nepodstatná

Pravda a láska - Základní teze pro vyvolání obrovské nenávisti a rozdělení společnosti. Je základem pro cenzurování nevhodných názorů a informací, které nejsou dostatečně liberální.

Pravda vítězí - Pravda vyděsí

Právo na informace - Můžeme dostat všechny informace, ovšem pouze ty, o kterých ve smyslu instrukcí EU novináři rozhodnou, že jsou natolik nezávadné a zároveň strach vyvolávající, že je prostí občané smí dostat.

Pronásledování křesťanů ve světě - Nezapadá do migrační propagandy ani do plánů islamizace Evropy, proto je oněch cca 7000 každoročně povražděných křesťanů úmyslně vynecháno z informací, aby nenarušovali oficiální propagandu "solidarity s migranty"

Pronásledování muslimů ve světě - Zveličované mediální zavdávání důvodu k imigraci do Evropy a k přístupu ke štědrým sociálním dávkám

Přerozdělování imigrantů - tzv.Dublin 4, mechanismus vnucování nelegálních imigrantů do zemí V4 pod pohrůžkou pokuty 250.000 Eur za každého odmítnutého imigranta. Tento návrh naštěstí neprošel. Zatím.

Přesídlování imigrantů - Sofistikovaný mechanismus jak utajit skutečné počty imigrantů tím, že na vstupu do EU budou zaregisterováni a vybaveni dokumenty žadatele o pobyt či azyl, a tím se jejich pobyt v EU stane legální. Takto legalizovaní imigranti následně budou dopraveni do Německa a odtud "přesídleni do zemí, dosud nezasažených migrační krizí", tedy do V4

Radikál - Ten kdo si k prosazení a k obhajobě vlastních alternativních názorů zřídí politickou stranu či hnutí.

Rasista - souhrnné označení těch, kdo odmítají nechat zaplavit naši zemi neregistrovanými, neidentifikovatelnými, zdravotně a bezpečnostně neprověřenými nelegálními imigranty z Afriky a Středního východu. Dokonce si dovolí odporovat Evropské komisi.

Regulérní migrace - migrace, která probíhá podle pravidel EU, legalizovaná podle regulí EU bez ohledy na názory národních států, do kterých je přeměrována právě podle rozhodnutí EU.

Rozvojová zahraniční asistence - Půjčujeme si peníze, abychom mohli prostřednictvím neziskovek, které většinu těch peněz spotřebují pro sebe, podporovat bosenské sýraře, gruzínské včelaře, zambijské farmáře atd. Dluhy ale zůstanou našim dětem.

Sexuální výchova ve střední Evropě podle WHO - Pedofilní příručka pro ředitele mateřských a základních škol, jak správně vést od nejútlejšího dětství sexuální život dětí v duchu správného genderového uvědomění, respektu k homosexualitě a dalším úchylnostem, podporuje pedofilii. Podle ní se děti již od 4 let mají učit masturbovat a poznávat svoji sexualitu i sexuální a genderovou orientaci. Mají napomoci odvrhnout tradiční role dívek a chlapců. Výsledkem této "výchovy" bude na konci zcela zmatený a snadno ovladatelný jedinec.

Solidarita - my vám ty migranty nacpeme stůj co stůj. Svoje země jsme si imigrací již zničili, teď začneme ničit ty vaše, než nám to naši voliči spočítají u voleb.

Svoboda pohybu kapitálu - kryje beztrestný export kapitálu všemi formami, takže už 30 let, navzdory příjmům z výprodeje ČR (privatizace) a úžasnému růstu HDP končí náš státní rozpočet téměř vždy schodkem, schodem či propastí

Svoboda pohybu osob - kryje obrovský kšeft s dovozem statisíců laciných dělníků, kteří otročí v montovnách za mizerné mzdy. Díky tomu je udržována už 30 let úrovedň mez na polovině až 2/3 německých mezd (podle toho, zda počítáme západní či východní Německo)

Svoboda pohybu zboží - Umožňuje nepřímý odsun přidané hodnoty, vyrobené v ČR, formou vnitrofiremních transferů polotovarů a komponent do výrobků, které jsou za plnou cenu uplatňovány až v cizině. Tudíž veškerá přidaná hodnota vytvořená v ČR zůstává v cizině.

Svoboda slova - můžete si říkat co chcete, pakliže říkáte, co páni v EU chtějí slyšet

Tolerance menšin - křičící menšina má větší práva, než mlčící (a většinou i pracující) většina

Transformační spolupráce - Vysíláme neziskovky, aby v cílových zemích učily o tzv. občanské společnosti, lidských právech, jak správně demonstrovat a vůbec podvrátit režim hostitelské země za peníze, které si musíme půjčovat. Každoročně cca 70 mil.kč.

Utopení imigranti ve Středozemním moři - Velká čísla utopených migrantů, sloužící propagandě první fáze migrační invaze z Afriky do Evropy, bohužel zamlčují fakt, že velký počet utopených migrantů byli křesťané, které jejich muslimští spolucestující, poté, co zjistili, o koho jde, naházeli přes palubu během cesty.

Vnucená solidarita - zkuste si odmítnout neznámé migranty, které my nechceme, ale k vám je přesídlíme a uvidíte, co s vámi uděláme.

Xenofob - Ten, kdo si dovolí hájit názor, že o tom, kdo bude smět do naší země přijet, zůstat zde a pracovat, mají rozhodovat pouze naše úřady.

Zelený úděl - plán na zavedení bezohledného ekologického teroru, nesmyslným tlakem na omezení emisí CO2 dosáhnout devastace evropského průmyslu, dopravy a energetiky. Od roku 2050 je dokonce plán na vytvoření "uhlíkově negativní Evropy", která bude odebírat více vzdušného CO2 z atmosféry, než produkovat. Jsou plány na odchycování vzdušného CO2 a jeho ukládání pod zem. Nikdo se ale dosud nezabýval tím, jak bude reagovat biosféra na snížení obsahu uhlíku jako základního prvku růstu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama