Mgr. Jiří Kobza

  • SPD
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

2. 12. 2020 22:02:00

V současné době vidíme pokusy o přepisování historie

V současné době vidíme pokusy o přepisování historie

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 2. prosince 2020 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu

 Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, příjemné pozdní odpoledne.

Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou zaevidovány pod čísly 6815, 6816, 6817 a 6854.

Nebudu tady načítat celé důvodové zprávy, jenom ve stručnosti vás chci informovat, čeho se týkají. Sněmovní dokument 6815, v něm navrhuji převést právě z výdajového ukazatele Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí, který tak pregnantně popsal kolega Beitl. Navrhuji těchto 176 mil. rozdělit na polovinu. A 88 mil. korun přesunout do rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků. A rezerva na mimořádné výdaje podle zákona o integrovaném záchranném systému. Jak nám ukázala koronavirová krize, je dobré mít připravené peníze v případě, že nějaká podobná krize se objeví.

Nějakým velkorysým darům do zahraničí v řádu stovek milionů korun rozhodně není důvod. Naopak prostředky na řešení krizových situací, stejně jako finance pro naše záchranné složky, jsou dnes jednoznačně prioritou. Já bych chtěl říct ještě jednu věc vlastně ke všem čtyřem pozměňovacím návrhům. Jsou to všechno peníze, které náš stát nějakým způsobem rozdává nebo věnuje do zahraničí, ale jsou to peníze, které si musíme půjčit. Takže já si myslím, že rozdávat může ten, který má dostatek nebo přebytek svých vlastních zdrojů, ale rozhodně ne ten, který se kvůli tomu musí zadlužovat.

Sněmovní dokument číslo 6816 se týká 70 mil. z výdajového ukazatele Transformační pomoc v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí do rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa. A tam ho navrhuji rozdělit na 64 mil. korun do ukazatele Vládní rozpočtová rezerva. A po třech milionech korun do rozpočtových položek Český svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská. Potřebuji za potřebné posílit v této době objem prostředků určených na finanční pomoc a kompenzace občanů živnostníků a firmám postižených dopady pandemie koronaviru. A i rozpočty občanských spolků, které pečují o odkaz veteránů protinacistického odboje a vzniku republiky.

V současné době, kdy vidíme pokusy o přepisování historie, o přepisování vlastně historické paměti, jsou tyto dvě organizace nejdůležitějšími nositeli právě této historické paměti a péčí o pomníky a připomínky hrdinů především z druhé světové války, tuto historickou paměť udržují živou, a proto si myslím, že je důležité jim pomoci. A navíc se jedná v rámci rozpočtu, v podstatě kosmetický přesun peněz.

Sněmovní dokument číslo 6817, ten se týká zahraniční rozvojové spolupráci v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, kde navrhuji převést z této kapitoly 100 mil. korun do rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí do ukazatele dávky osobám se zdravotním postižením. Zahraniční rozvojové pomoci bych chtěl říct, že její systém spočívá tak, že projekty, které financuje Ministerstvo zahraničních věcí, provádí nějaká neziskovka, která většinu těchto peněz spotřebuje na svojí vlastní režii, na svůj vlastní provoz. Takže tyto peníze, které si opět musíme půjčit, slouží především k tomu, aby byly financovány neziskovky spřátelené vedení MZV.

Sněmovní dokument číslo 6854, zde navrhuji převést 70 mil. z výdajového ukazatele Transformační spolupráce v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí do ukazatele Humanitární pomoc ve stejné rozpočtové kapitole. Konkrétně zde navrhuji zřídit ad hoc novou položku Humanitární pomoc Arménii pro osoby postižené válkou v Náhorním Karabachu. Jde o převod finančních prostředků, které by byly jinak určeny pro politické neziskové organizace, které se zabývají, jak bych to řekl diplomaticky, ovlivňováním režimu v zahraničí za naše peníze, na humanitární pomoc Arménii, konkrétně karabašským Arménům, kteří nyní prožívají stejné vysídlení jako prožívali naši občané v roce 1939.

A tento exodus skutečně je veliký masový a ta pomoc je tam velmi, velmi potřebná. Takže já vás si dovolím požádat o podporu těchto návrhů. Věřím, že ty peníze, které, když už si je doopravdy musíme půjčit, tak budou účelněji vynaloženy, tak jak jsem přednesl.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama