Mgr. Jiří Zemánek

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.07.2016 15:30:00

Manifest rozvoje ITS – koncepce dopravní telematiky v ČR

Manifest rozvoje ITS – koncepce dopravní telematiky v ČR

Podvýbor pro dopravu při Hospodářském výboru Senátu ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku a Ministerstvem dopravy ČR projednával obor tzv. dopravní telematiky, konkrétně využití inteligentních dopravních systémů v podmínkách ČR.

Program 15. schůze Podvýboru pro dopravu při Hospodářském výboru Senátu Parlamentu České republiky dne 21. května 2010 od 9.00h v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce v Praze ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku a Ministerstvem dopravy ČR projednával obor tzv. dopravní telematiky, konkrétně využití inteligentních dopravních systémů v podmínkách ČR.

Účastníci jednání Podvýboru se shodli na potřebě vypracovat dlouhodobou strategii ČR v ITS (Inteligent Transport Systems) a vice-prezident SDT seznámil zúčastněné osoby s Manifestem rozvoje ITS v ČR. Po uplynutí necelých 6 let v reakci na blog poslance Birkeho „Mýto aneb cesta ministra Ťoka do Nikam“ bychom mohli snad konečně přistoupit ke kontrole úkolů, jejich odbornému vyhodnocení a poučit se z nečinnosti MD ČR.

Přijatý Manifest ITS ČR si kladl za cíl formulovat klíčové směry rozvoje a implementace dopravní telematiky v ČR do roku 2020, identifikovat hlavní překážky rozvoje a navrhnout způsoby jejich odstranění. Mezi základní funkce ITS aplikovatelné ve všech dopravních módech patří řízení a regulace dopravy, funkce inteligentních vozidel, elektronické poplatky, řízení záchranných složek, management veřejné hromadné dopravy, plánování cest, poskytování dopravních informací, řízení vozového parku a logistika přepravy nákladů.

Jelikož ČR bude v blízké budoucnosti čelit výraznému omezení investičních zdrojů a nemožnosti dále zvyšovat hustotu dopravní sítě stanou se ITS hlavním nástrojem pro zajištění rozvoje udržitelné dopravy tím, že umožní intenzivnější využití dopravní infrastruktury, spravedlivou úhradu za její použití, zohlednění (internalizaci) společenských (externích) nákladů dopravy, zvýšení bezpečnosti a snížení ekologických dopadů.

Podmínky rozvoje ITS zmiňují potřebu dlouhodobé strategie či koncepce dopravní telematiky, standartizace a certifikace, zadávání zakázek, mezinárodní spolupráci, podporu exportu. Koncepce rozvoje ITS v případě silniční dopravy zmiňuje zpoplatnění silniční dopravy, kde další rozvoj mýtného systému ČR musí být především ekonomicky efektivní a musí podporovat cíle dopravní politiky ČR i EU, zmiňuje dopravu ve městech, kde za prioritní úkoly SDT považuje realizaci účinných dopravně-informačních systémů měst integrovaných do městského/regionálního dopravního centra (systémy sběru dopravních a meteorologických dat, videodohled, řídící systémy tunelů, informování řidičů proměnnými dopravními značkami, atd…) či v oblasti zklidňování a regulace dopravy by mělo býti prioritou prosazování regulačních systémů na bázi zpoplatnění vjezdů či pobytu vozidel ve zpoplatněných oblastech s účinnou parkovací politikou zaměřenou nejen na regulaci povrchových parkování, ale také na řízený a systémový rozvoj hromadných podpovrchových garážových objektů s účinným systémem automatického navádění vozidel na parkoviště proměnnými značeními, zmiňuje ekonomiku městských mýtných systémů, které slouží k regulaci dopravy ve městě a motivací využívat ekologické městské hromadné dopravy. Výnosy městských mýtných systémů pak mohou být investovány do rozvoje MHD, zmínil veřejnou dopravu, kde bude úkolem docílit vyšší atraktivity z pohledu uživatelů-cestujících veřejné dopravy, odbavení cestujících a uznávání jízdních dokladů v celé České republice či provoz jednotného národního centra pro interoperabilitu a clearing a k zvýšení atraktivity a podílu železnice v rámci příměstské pražské dopravy a v odlehčení tím přetížené silniční infrastruktury, zmínil bezpečnost, ekonomiku a ekologii, kde systém automatického tísňového volání (E-Call), monitoringu nebezpečných nákladů, vážení nákladních vozidel za jízdy nebo systém monitoringu kvality životních podmínek při přepravě zvířat, zmínil železniční dopravu, kde správce dopravní infrastruktury musí být majitelem a koordinátorem využití železniční infrastruktury-přístupné širokému okruhu dopravců. Rozvoj zabezpečovacích systémů na železnici v ČR bude třeba koordinovat s aktuálními evropskými trendy v jednotném řízení železniční dopravy (systému ERTMS/ETCS, GSM-R). Zavádění ITS v železniční dopravě povede ke zvýšení bezpečnosti a rychlosti vlaků, a konečně zmiňuje kosmické technologie, které do budoucna umožní realizovat řadu moderních telematických služeb. Účastníci jednání požadují rychlé vyřešení několikaletého kompetenčního sporu několika resortů státní správy o řízení oboru kosmonautiky formou vzniku nadresortní zastřešující kosmické agentury a neopominutelnou roli českého průmyslu zastoupeného oborovými asociacemi při vytváření koncepce kosmonautiky v ČR. Tady Česká republika díky nečinnosti MD ČR opět zaostává za evropskými státy, neboť dosud nezřídila národní kosmickou agenturu jako silného státního partnera pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) i americkou NASA. Státní agenturu přitom požadují odborníci ale i firmy, aby zajistila jim nové obchodní příležitosti.

Dne 29.6.2012 jsem organizoval a moderoval ve funkci tajemníka technické rady generálního ředitele za GŘ ŘSD na půdě fakulty dopravní ČVUT seminář k problematice aplikace poznatků GALILEO EGNOS v praxi. Ani ve snu by mne nenapadlo, že k dnešnímu datu nebude rozhodnuto.

Paralela se nabízí se současnou situací ve stavebnictví, které je rovněž atomizováno mezi resorty: MD (státní politika), MMR, MŽP, MV, MZe, MF, MPSV, MPO, příslušnými kraji a obcemi (komunální politika ve stavebnictví), nachází se rovněž na nevyhovující organizační úrovni a v letošním roce je v propadu (pozn.: podrobněji se dočtete na googlu: „Teze k situaci ve stavebnictví v ČR") .

Závěrem nezbývá než souhlasit s názory odborníků a manažerů firem, že by bylo zapotřebí vizi národního kosmického programu, která existuje na ministerstvu dopravy, urychleně rozpracovat k praktickému využití a podpořit tím v dlouhodobém horizontu zaměstnanost v ČR.

Manifest rozvoje ITS v ČR je v plném znění zveřejněn na internetových stránkách SDT.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama