Mgr. Martin Plíšek

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.04.2017 14:29:09

Konzultoval Minsitr Chovanec ty pozměňovací návrhy s Evropskou komisí?

Konzultoval Minsitr Chovanec ty pozměňovací návrhy s Evropskou komisí?

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. 4. 2017 k vládnímu návrhu zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, takhle to tady asi už bude stále, že vlastně rozprava začne faktickými připomínkami a faktickými poznámkami. Já bych také na úvod chtěl za poslanecký klub TOP 09 požádat, aby se o návrzích pana poslance Klučky hlasovalo zvlášť po jednotlivých věcných tématech, protože jsou tam zcela rozdílné návrhy, které se týkají různých věcí. A my jsme připraveni velkou část těch návrhů, které tam jsou, podpořit. Nebudu tady kritizovat, že 22 stránek připomínek bylo zpracováno Ministerstvem vnitra a předloženo až na výboru bez nějaké náležité diskuse. To není meritum mého vystoupení. To se konec konců ve volebním roce bude stávat, že hlavně vládní poslanci budou předkládat od svých vládních ministerských kolegů své návrhy.

Nicméně já se chci zastavit u těch pozměňovacích návrhů, které z mého pohledu jsou protiústavní a odporují našim mezinárodním závazkům. A neříkám to jenom já, nebudu se odkazovat na autority, které to konstatovaly, ale jednu tady zmíním, což je pan předseda Nejvyššího správního soudu pan doktor Baxa, který jasně konstatoval, že omezení soudního přezkumu rozhodnutí o pobytu cizinců by bylo protiústavní. A kdyby čistě náhodou tento pozměňovací návrh tady byl schválen, tak se stejně cizinec domůže u mezinárodních a evropských soudních autorit svého práva a Česká republika by si utrhla ostudu. To předpokládám, my, co jsme přísahali na to, že budeme dodržovat Ústavu a ostatních zákony, nebudeme chtít připustit. Takže ty části té novely, které se týkají omezení soudního přezkumu a ty, které také budou bránit pružnému zaměstnávání cizinců i z třetích zemí při jejich nedostatku na českém pracovním trhu, tak my skutečně nemůžeme podpořit, stejně jako ty sankce, které jdou nad rámec současných pravidel.

A v závěru chci konstatovat a zeptat se pana ministra, jestli konzultoval ty pozměňovací návrhy s Evropskou komisí, protože mně před chvílí přistál v mailu dopis Evropské komise z direktorátu pro spravedlnost a ochranu spotřebitele, který jasně říká, že ty body, které se týkají občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků, cizinců s trvalým pobytem a vyloučení přezkumu, nejsou v souladu s unijním právem Evropské unie a předpokládám, že samozřejmě předchozí notifikace vzhledem k tomu, že jde o pozměňovací návrh, nebyla udělána. Ale jestli tady existuje jasné stanovisko po konzultaci Evropské komise, že ty části, které se týkají tedy soudního přezkumu, ty části, které se týkají smíšených rodin ve vztahu k občanům Evropské unie a příslušníků třetích zemí, to znamená občanů Evropské unie a příslušníků třetích zemí, jsou v rozporu s unijním právem. To stanovisko tady mám a samozřejmě mohu ho Ministerstvu i tady panu ministrovi poskytnout, tak si myslím, že i proto bychom tyto části návrhu pana poslance Klučky neměli schvalovat.

A také se přikláním tedy k tomu, abychom hlasovali zvlášť po těch jednotlivých bodech. My jsme skutečně připraveni velkou část návrhu podpořit, ale z logiky věci nemůžeme hlasovat pro protiústavní věci a pro věci, u kterých už teď Evropská komise avizuje, že jsou v rozporu s unijním právem. Mezinárodní závazky, evropské závazky a Ústava České republiky pro nás musí platit i ve volebním roce.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama