ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,57. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.08.2011 11:59:00

Záměry vlády v resortu školství jsou nepřijatelné

Záměry vlády v resortu školství jsou nepřijatelné

Vyjádření místopředsedy ÚV KSČM a stínového ministra KSČM pro resort školství a tělovýchovy Milana Bičíka k nejnovějším záměrům MŠMT.

Podle aktuálních informací plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR změnu financování základních a středních škol – tedy škol zřizovaných ve valné většině obcemi a kraji. Nemám zatím k dispozici text návrhu a vycházím pouze ze zprávy tlumočící vyjádření náměstka ministra školství pana Němce, přesto chci zcela vážně upozornit na několik potenciálně velmi nebezpečných výroků, které zpráva obsahuje.

Kritiky dosavadního výkonového (normativního) financování základních a středních škol jistě nepotěší, že normativní financování má zůstat zachováno – s tím, že dojde k omezení pravomocí krajů podle konkrétní situace využívat vlastní, krajské normativy k řešení regionálních demografických, spádových, dopravních či jiných problémů. Jak z informace vyplývá, ministerstvo hodlá od stolu rozhodnout o optimálním počtu žáků ve třídě a finančně sankcionovat všechny „neposlušné“ školy a zřizovatele v případě nižšího i vyššího počtu žáků, než o jakém podle druhu školy (?) rozhodne.

Sebevědomí, s nímž ministerstvo hodlá posuzovat, zda – cituji „kraj dotuje slabé školy na úkor dobře fungujících“ – nemá podle mne žádné opodstatnění.

Za pedagogickou „zrůdnost“ osobně považuji radu, aby školy více přijímaly žáky se zdravotním handicapem nebo žáky sociálně znevýhodněné, neboť „na děti se speciálními vzdělávacími potřebami jde více peněz“. Stejně jako všichni poctiví pedagogové jsem se až do dnešního dne domníval, že zvýšený normativ na tyto žáky má sloužit k zajištění jejich zvýšených či speciálních potřeb, nikoli k financování „zbytku třídy“.

K avizovanému „úřednickému“ způsobu rušení jednotlivých tříd i škol – a tím i k propouštění přebytečných učitelů -  pan náměstek prohlásil, že „mnoho kantorů je v důchodovém věku“ (budou tedy vyhozeni jako první?), a tak „propouštění by nemělo být tak výrazné“. Jinými slovy – ministerstvo hodlá zajistit, aby propuštěni byli důchodci, řada dalších učitelů v produktivním věku a, jak je u něj zvykem, o nepedagogických pracovnících, kteří se zánikem každé školy také přijdou o místo, se ani nezmiňuje.

Závěr zprávy je pak nepřesvědčivějším důkazem toho, jak vážně koalice, vláda a teprve na třetím místě i MŠMT berou své sliby. Mám teď na mysli mnohokrát opakovaný před i povolební slib výrazného navýšení prostředků na platy regionálního školství o 4 mld. Kč v roce 2012. Zpráva totiž končí „optimisticky“ – ministerstvo peníze do rozpočtu zřejmě nedostane, a tak je bude muset uspořit... O co tedy jde? O kvalitu vzdělání, naplnění slibu, který mj. přispěl k výsledku loňských voleb - nebo o další přežívání neschopné vlády a neschopného ministerstva?

Milan BIČÍK, místopředseda ÚV KSČm a stínový ministr KSČM pro rezort školství a tělovýchovy
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout