Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.08.2019 18:38:30

Příběhy bezpráví XXIII. - Trestní oznámení za výměnu kotlů ve společné budově

Příběhy bezpráví XXIII. - Trestní oznámení za výměnu kotlů ve společné budově

Podnikatel S. HerXXX vyměnil původní staré kotle ve společné nemovitosti za zcela nové. Následně spoluvlastník (dle katastru) R. ObhXXX na něj podal trestní oznámení, pan S. HerXXX byl obviněn a po předložení dokladů zproštěn z přečinu krádeže.

Dne 22. 10. 2012 přijalo OSZ Vyškov pod č. j. ZN 149/2012 písemné oznámení R. ObhlXXX, týkající se krádeže dvou plynových kotlů zn. Destila a jednoho plynového ohřívače Quadriga v celkové výši 60.000 Kč. Následně byla věc z OSZ Vyškov dne 31. 10. 2012 postoupena a doručena na OOP ČR Vyškov s pokynem k zahájení úkonů trestního řízení.

Oznamovatel, poškozený R. ObhXXX dne 22. 11. 2012 uvedl, že co se týká předmětných plynových kotlů, které hlásil jako odcizené, jak on, jakožto majitel ideální poloviny nemovitosti č. 26 na ul. Havlíčkova ve Vyškově. Oznamovatel navíc uvedl, že nemá žádné doklady ke koupi a instalaci kotlů v tom smyslu, že by je kupoval nebo spolufinancoval, ale to podle něj nemá ani S. HerXXX.

Následně dne 17. 12. 2012 umožnil S. HerXXX prap. Blahoudkovi vstup do kotelny v budově č. 26 na ul. Havlíčkova ve Vyškově a to za účelem prohlídky místa, kde mělo podle oznámení R. ObhXXX dojít k trestnému činu. Na místě byla pořízena fotodokumentace kotelny s předmětnými kotli. Provedenou prohlídkou nebylo zjištěno, že by se do kotelny někdo vloupal a původní kotle odcizil. Naopak bylo zjištěno, že v kotelně proběhla výměna starých kotlů za nové.

S. HerXXX kotle uschoval a nehodlá je na místo zpět instalovat do doby, než věc vyřeší soud ve Vyškově. Jedná se o občanskoprávní spor mezi ním a R. ObhXXX právě ohledně neplacení plynu a nepřispění na kotle. Dále S. HerXXX doložil doklady (záručními listy atd.), že oba kotle zakoupil výhradně za své peníze. Při prohlídce prostor S. HerXXX prokázal, že kotle Destila DPL 25 jsou jeho majetkem a tudíž nikomu žádná škoda nevznikla.


Obsah:

1) Policie ČR – Usnesení

2) Záruční listy a osvědčení – kotle Destila DPL 25

3a) Požadavek k odběru plynu – HerXXX

3b) Smlouva o dodávce el. energie – HerXXX

4) Závěrečné shrnutí1) Policie ČR – Usnesení:

Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu odkládám trestní věc podezření ze spáchání přečinu krádež podle § 205 odst. 1 písm. b) odst. 3 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý:

neznámý pachatel,

tím, že

v blíže nezjištěné době od 1. 10. 2012 do 15. 10. 2012 odcizil z budovy č. 26 na ul. Havlíčkova ve Vyškově, ze společných uzamčených prostor kotelny, dva stacionární plynové kotle zn. Destila a jeden zásobníkový plynový ohřívač zn. Quadriga, v celkové hodnotě 60.000 Kč (přičemž přesná cena jednotlivých odcizených věcí nebyla v oznámení uvedena) a to ke škodě pošk. R. ObhXXX a pošk. firmy I. M. H., s. r. o. (jednatel S. HerXXX),

neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak.

Odůvodnění:

Dne 22. 10. 2012 přijalo OSZ Vyškov pod č. j. ZN 149/2012 písemné oznámení R. ObhlXXX, týkající se krádeže dvou plynových kotlů zn. Destila a jednoho plynového ohřívače Quadriga v celkové výši 60.000 Kč, kterého se měl dopustit neznámý pachatel shora popsaným jednáním a to ke škodě pošk. R. ObhXXX a pošk. firmy I. M. H., s. r. o. (jednatel S. HerXXX). Následně byla věc z OSZ Vyškov dne 31. 10. 2012 postoupena a doručena na OOP ČR Vyškov s pokynem k zahájení úkonů trestního řízení. Věc byla na OOP ČR Vyškov právně kvalifikována jako podezření z přečinu krádež podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 trestního zákoníku a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.

Policejní orgán Obvodního oddělení PČR ve Vyškově ve věci provedl rozsáhlé šetření ve smyslu ust. § 158 tr. řádu směřující k řádnému objasnění celé věci. Vyslechl poškozeného R. ObhXXX, S. HerXXX, jednatele firmy I. M. H., s. r. o. a provedl osobní šetření na místě činu.

Oznamovatel, poškozený R. ObhXXX dne 22. 11. 2012 uvedl, že co se týká předmětných plynových kotlů, které hlásil jako odcizené, jak on, jakožto majitel ideální poloviny nemovitosti č. 26 na ul. Havlíčkova ve Vyškově, je spolumajitel i těchto kotlů, které byly do domu instalovány při jeho dokončení a to někdy v roce 1998. On nemá žádné doklady ke koupi a instalaci kotlů v tom smyslu, že by je kupoval nebo spolufinancoval, ale to podle něj nemá ani S. HerXXX. Pokud tedy kotle demontoval HerXXX a tvrdí, že je demontoval proto, že je kupoval on sám, tak se tímto jednáním cítí být poškozený, protože podle výpisu z katastru nemovitostí je majitelem ideální poloviny uvedené nemovitosti a to i s nainstalovaným plynovým potrubím a příslušenstvím, jakož i elektroinstalací, vodovodním potrubím atd., a není tedy možné, aby HerXXX kotle demontoval a někam je dal a tvrdil, že jsou pouze jeho. Více prý nemá k věci co dodat.

S. HerXXX, zástupce pošk. firmy I. M. H., s. r. o., dne 22. 11. 2012 uvedl, že se nemá k čemu vyjadřovat, protože není co šetřit a to z toho důvodu, že předmětné plynové kotle zakoupil ze svých peněz a jsou tudíž oba jeho majetkem a protože mu R. ObhXXX, spolumajitel uvedeného domu, na kotle nepřispěl a ani mu neplatil za spotřebovaný plyn při topení, tak kotel, který vyhříval část domu (polovinu) jejíž majitelem je R. ObhXXX, demontoval a potrubí zaslepil. Oba kotle zakoupil a nainstaloval cca v roce současné doby nic nepřispěl a plyn, který spotřeboval při topení také od roku 2008 neplatí a musí jej platit S. HerXXX. Kotel uschoval a nehodlá jej na místo zpět instalovat do doby, než věc vyřeší soud ve Vyškově. Jedná se o občanskoprávní spor mezi ním a R. ObhXXX právě ohledně neplacení plynu a nepřispění na kotle. Kotel, který vytápí prostory, které jsou majetkem S. HerXXX je ve sklepě stále nainstalovaný a je funkční. Pokud ví, tak ObhXXX si nyní topí elektrickými přímotopy. Dále S. HerXXX uvedl, že vzhledem k tomu, že oba kotle zakoupil výhradně za své peníze, jsou tedy jeho majetkem a tudíž nikomu žádná škoda nevznikla. Více se prý nemá k čemu vyjádřit a na OOP Vyškov se k podání vysvětlení dostaví teprve po poradě se svým právníkem a doloží také čísla jednací, pod kterými věc šetří Okresní soud Vyškov.

  • O zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, sp. zn. 6 C 38 / 2005 – zda se žalovaný R. ObhXXX na financování podílel dle smlouvy o dílo č. 5/97 rovným dílem lze prokázat vyúčtováním zhotovitele stavby J. WagXXX a to jednotlivými fakturami a úhradami, které by předložil žalobci a žalovanému.

  • Žaloba na vydání věci, sp. zn. 6 C 288 / 2008 – dle čl. 6.3. smlouvy o dílo č. 05/97 žalovaný J. WagXXX byl povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Do dnešního dne jej žalovaný J. WagXXX nevydal žalobci S. HerXXX.

  • Žaloba ohledně vyúčtování společných nákladů (plyn a elektřina), sp. zn. 6 C 22 / 2006 – žalobce i žalovaný v předmětné budově provozují svoji podnikatelskou činnost, přičemž žalovaný v uvedené budově nad rámec podnikatelské činnost trvale bydlí (s rodinou). Do budovy je dodáván plyn společností Jihomoravská plynárenská, a. s., který hradí svým nákladem pouze žalobce S. HerXXX.

S. HerXXX se na OOP Vyškov dostavil i se svým právním zástupcem JUDr. Miroslavem Pindešem, Ph. D., dne 17. 12. 2012 a ve věci podal vysvětlení na protokol. V tomto vysvětlení uvedl, že on poškozený není, protože mu žádná škoda nevznikla a nevznikla ani nikomu jinému a to z toho důvodu, že nikdo žádné plynové kotle neodcizil. V kotelně proběhla pouze výměna starých kotlů za nové, kdy on ze svých prostředků nainstaloval dva kotle a to jeden plynový, který je záložní a jeden na tuhá paliva – pelety, kterým je vytápěn celý objekt. K věci ještě dodal, že R. ObhXXX na něj neustále podává nějaká oznámení, která musí řešit a tato oznámení se nezakládají na pravdě. ObhXXX tedy žádná škoda nevznikla, jak již uvedl a jemu (HerXXX) také žádná škoda nevznikla, protože uvedené kotle nikdo neukradl a nikdo se do kotelny ani nevloupal. Žádné dveře nebyly nijak poškozeny. Výměnu kotlů prováděl HerXXX v polovině října roku 2012 osobně a neví, proč se jej R. ObhXXX nezeptal, jestli něco nevyměňoval a ihned podával oznámení. To je vše, co k celé věci uvedl.

Následně dne 17. 12. 2012 umožnil S. HerXXX prap. Blahoudkovi vstup do kotelny v budově č. 26 na ul. Havlíčkova ve Vyškově a to za účelem prohlídky místa, kde mělo podle oznámení R. ObhXXX dojít k trestnému činu. Prohlídkou místa bylo zjištěno, že jsou v kotelně nainstalovány dva nové kotle a to jeden na tuhá paliva – pelety a druhý plynový, o kterém S. HerXXX tvrdil, že je záložní a tento nebyl v provozu. Kotel na tuhá paliva byl v provozu a dle S. HerXXX vytápí celou budovu č. 26 na ul. Havlíčkova ve Vyškově. Na místě byla pořízena fotodokumentace kotelny s předmětnými kotli. Provedenou prohlídkou nebylo zjištěno, že by se do kotelny někdo vloupal a původní kotle odcizil. Naopak bylo zjištěno, že v kotelně proběhla výměna starých kotlů za nové, tak, jak ve své výpovědi ze dne 17. 12. 2012 uvedl S. HerXXX a to včetně veškerého příslušenství a potrubí.

Prověřováním nebylo tedy zjištěno, že by se S. HerXXX, nebo kdokoli jiný, dopustil přečinu krádeže podle ust. 205 odst. 1. písm b) odst. 3 trestního zákoníku, tedy přisvojil si cizí věc tím, že se jí zmocnil, čin spáchal vloupáním a způsobil tak větší škodu, jak vyžaduje skutková podstata přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 tr. zákoníku, ve věci nejde ani o podezření, žádného jiného trestného činu a současně není na místě jiné vyřízení věci, rozhodl jsem, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, přičemž rozhodnutí policejního orgánu nebrání nic právu oznamovatele R. ObhXXX uplatnit své nároky, cítí-li se jednáním S. HerXXX, majitele ideální poloviny shora uvedené nemovitosti, poškozen, v řízení o věcech občanskoprávních.

Zdroj: Policie ČR – Usnesení, č. j. KRPB-277166-6/TČ-2012-061819-RB – ze dne 20. 12. 2012


2) Záruční listy a osvědčení – kotle Destila DPL 25:

Důkazní materiály: Návod k obsluze kotlů Destila DPL 25 včetně protokolů o instalaci pod čísly: 028943 a 028944 či záručních listů a osvědčení pod čísly: 1696/A – 5786 a 1694/A – 5710).


3a) Požadavek k odběru plynu – HerXXX

Do předmětné nemovitosti byl přiveden plyn, který byl rozvody po nemovitosti rozváděn. Plyn byl dodáván společností Jihomoravská plynárenská, a. s. s označením odběrného místa 6094274. Mezi S. HerXXX a R. ObhXXX probíhá občanskoprávní spor ohledně neplacení plynu a nepřispění na kotle. Jedná se o žalobu ohledně vyúčtování společných nákladů (plyn a elektřina), sp. zn. 6 C 22 / 2006.

V požadavku k odběru zemního plynu pro maloodběr od S. HerXXX (firma I. M. H., s. r. o, ulice Havlíčkova, Vyškov) jsou uvedeny spotřebiče: 2x plynový kotel Destila DPL 25 (z roku 1998) a 1x plynový ohřívač Quadriga. Připojovací poplatek činil 1.000 Kč.


3b) Smlouva o dodávce el. energie – HerXXX

Smlouva o dodávce elektřiny dodávané ze stíě nízkého napětí mezi Jihomoravská energetika, a. s. a S. HerXXX (firma I. M. H., s. r. o.) s označením OM č. 9805620 ze dne 26. 4. 1999. Z uvedených náležitostí: „Odběratel se zavazuje za odebranou elektřinu řádně platit za podmínek dále uvedených.“


4) Závěrečné shrnutí

1. Dne 22. 10. 2012 přijalo OSZ Vyškov pod č. j. ZN 149/2012 písemné oznámení R. ObhlXXX, týkající se krádeže dvou plynových kotlů zn. Destila a jednoho plynového ohřívače Quadriga v celkové výši 60.000 Kč, kterého se měl dopustit neznámý pachatel ve společných prostorách ul. Havlíčkova 26, Vyškov.

2. Následně byla věc z OSZ Vyškov dne 31. 10. 2012 postoupena a doručena na OOP ČR Vyškov s pokynem k zahájení úkonů trestního řízení. Věc byla na OOP ČR Vyškov právně kvalifikována jako podezření z přečinu krádež podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 trestního zákoníku a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.

3. Oznamovatel, poškozený R. ObhXXX dne 22. 11. 2012 uvedl, že co se týká předmětných plynových kotlů, které hlásil jako odcizené. Podle jeho tvrzení on nemá žádné doklady ke koupi a instalaci kotlů v tom smyslu, že by je kupoval nebo spolufinancoval, ale to podle něj nemá ani S. HerXXX.

4. S. HerXXX, zástupce pošk. firmy I. M. H., s. r. o., dne 22. 11. 2012 uvedl, že předmětné plynové kotle zakoupil ze svých peněz a jsou tudíž oba jeho majetkem a protože mu R. ObhXXX, spolumajitel uvedeného domu, na kotle nepřispěl a ani mu neplatil za spotřebovaný plyn při topení ve společných prostorách nemovitosti podle katastru nemovitostí.

5. S. HerXXX kotel uschoval a nehodlá jej na místo zpět instalovat do doby, než věc vyřeší soud ve Vyškově. Jedná se o občanskoprávní spor mezi ním a R. ObhXXX právě ohledně neplacení plynu a nepřispění na kotle. Žaloba ohledně vyúčtování společných nákladů (plyn a elektřina), sp. zn. 6 C 22 / 2006.

6. Dále S. HerXXX uvedl, že vzhledem k tomu, že oba kotle zakoupil výhradně za své peníze, jsou tedy jeho majetkem a tudíž nikomu žádná škoda nevznikla. Tuto skutečnost v minulosti prokázalo předložení dokladů od kotlů Destila DPL 25 (protokoly o instalaci číslo: 028943 a 028944; záruční listy a osvědčení číslo: 1696/A – 5786 a 1694/A – 5710).

7. Na místě byla pořízena fotodokumentace kotelny s předmětnými kotli. Provedenou prohlídkou nebylo zjištěno, že by se do kotelny někdo vloupal a původní kotle odcizil. Naopak bylo zjištěno, že v kotelně proběhla výměna starých kotlů za nové. Prověřováním nebylo tedy zjištěno, že by se S. HerXXX, nebo kdokoli jiný, dopustil přečinu krádeže.

8. Ačkoliv S. HerXXX v budově na ul. Havlíčkova 26 ve Vyškově v roce 1998 vyplnil požadavek k odběru zemního plynu (evidenční číslo 138/98-VY) a společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s., hradil veškeré náklady za společně spotřebovaný plyn, který byl přiveden rozvody po celé nemovitosti a v průběhu roku 2012 provedl výměnu vlastních starých kotlů Destila DPL 25 za nové kotle, tak se jej R. ObhXXX nezeptal, jestli něco vyměňoval a ihned podával trestní oznámení. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama