Mgr. Simeon Popov

zastupitel MČ Praha 3
  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26. 1. 2016 1:19:55

Propaganda

Propaganda

Propaganda je vnímána jako rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Je to systematické vytváření společenského vědomí pomocí prezentování systematicky uspořádaných idejí, názorů nebo ideologií.

Slovo propaganda má v současné době negativní konotace.

Když se podíváme dál na wikipedii pak dle českého Slovníku mediální komunikace je charakterizována snaha propagandy "o formování světového názoru, o vytvoření žádoucího skupinového, třídního a celospolečenského vědomí a vzorů jednání. Jde o institucionalizované šíření více či méně systematicky uspořádaných idejí, teorií, názorů, doktrín či celých ideologií (zvl. světonázorových a politických), jejich tendenční vysvětlování, modifikace do podoby přizpůsobené aktuální situaci a přesvědčování lidí o jejich správnosti.

Když se tak zamyslíme a sledujeme dění kolem nás za poslední rok, tak musíme dojít k závěru, že dochází u nás ke třem druhům propagandy:

Šedá propaganda – cíleně a záměrně šíří nepřesné a mylné informace za účelem zmást nepřítele a způsobit mu (materiální, vojenské, …) ztráty. Není známo, z jakého zdroje pochází. Nástrojem může být například dosazování pozitivních příběhů o státech nebo soukromých společnostech, o kterých informují média jako o nezávislém sdělení. Osobně mi to připomíná některé průzkumy veřejného mínění, tzv. ukazatele volebních preferencí politických stran, kdy je velice zvláštní údaj u jednoho politického subjektu, který dosahuje vysokých číselných hodnot, navzdory četným zprávám o podezření z korupčních praktik při získávání financí z veřejných zdrojů nebo zintenzivňujícím tendencím omezit demokratické procesy, které v naší zemi prozatím fungují.

Politická propaganda - zahrnuje postupy k ovlivňování, jež vycházejí od vládnoucí strany, veřejné správy a nátlakových skupin a vedou ke změně chování veřejnosti. Metody jsou vybrány záměrně a promyšleně; ačkoliv jsou požadované cíle celkově omezené, jsou jasně rozlišené a vcelku přesně určené. Zde je jasným profilantem již výše uvedený (prozatím zde v tomto článku nespecifikovaný) politický subjekt, který využívá všech svých dostupných prostředků pro zajištění předem stanoveného cíle, tj. zajištění absolutní kontroly jak politické, tak i ekonomické. Prostředky jsou nyní denní tisk, rozhlas, reklama, sociální sítě, přednášky, spolupracující „nezávislé“ organizace dohlížející na transparentnost a protikorupční prostředí.  

Agitační propaganda - tento druh propagandy značně souvisí s revolucemi a snahami o změnu stávajícího systému nebo vlády. Podněcování nepokojů a revolucí jde směrem od propagandisty a hnacím motorem, případně nástrojem, pro získání nových stoupenců revoluce bývá podněcování nenávisti. Při agitacích dochází rovněž k využívání emocionálně založených sloganů a různých druhů polopravd. Zde mi do tohoto schématu dokonale zapadá vytváření umělého prostředí strachu, které evokuje atavistické nutkání kumulativně někoho nenávidět a bát se jej. Navozená masová hysterie je pak klíčem pro ovládnutí davu, který poslušně vykoná vůli spasitele/ů (jejich dnes více, jak všichni už víme; každý z nich má ovšem různý počet příznivců). Touto formou se zvyšují volební preference, získává se náskok před konkurenty, přesvědčují se nepřesvědčené, vyhrávají se volby a nastolují se diktatury.  

O jakém politickém subjektu píši nebo kdo jsou ti spasitelé, nechávám na vašem doplnění!  

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout