Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24. 8. 2013 15:32:38

Církvím i státu: přestaňme bojovat, začněme investovat

Církvím i státu: přestaňme bojovat, začněme investovat

Politické hnutí OMMO říká: přestaňme bojovat, začněme investovat Když jsme předčasem adresovali dopis hlavě katolické církve kardinálu Dukovi ohledně možné pomoci lidem postiženým povodněmi, nešlo o nepromyšlený či bláhový pokus...

Když jsme předčasem adresovali dopis hlavě katolické církve kardinálu Dukovi ohledně možné pomoci lidem postiženým povodněmi, nešlo o nepromyšlený či bláhový pokus, jak se občas ozývalo, často anonymně na některých sociálních fórech. Vázali jsme tento svůj krok především na pomoc lidem postiženým povodněmi a také na to, aby církev dala jasný signál, že sociální rozměr, resp. solidarita, charitativní činnost, pomoc potřebným apod. je jednou z jejích priorit. Kardinál Duka to ve své odpovědi nám nepopřel. A vyjádřil svou vstřícnost. Pravda, celá věc se bude odehrávat zřejmě méně na očích veřejnosti. My jsme byli spíše pro to, aby se tu určité snahy, právě v této společensky nelehké době dávaly více najevo a podporovali se. Domníváme se totiž, že je třeba sledovat také psychologický účinek a snahu o celkovou změnu ve vnímání lidí institucí, jejich zástupců a moci obecně.

Čteme-li nyní o snahách KSČM uspořádat celonárodní referendum k otázce platnosti a zřejmě i působnosti zákona o vyrovnání státu s církvemi, jeví se nám tento krok jako jistě podnětný, ale poněkud zavádějící v době, kdy samotný zákon a jeho náležitosti již vstoupily v platnost. Své např. řekl i ústavní soud a praktická realizace již probíhá.

V otázce referenda máme jasno již dlouho a podporujeme jeho místo v rámci zákonných ustanovení ČR, stejně jako bychom podpořili tyto kroky, pokud by se konaly v době, kdy by se o otázkách vyrovnání teprve jednalo, a měly být schvalovány. Nyní se nám tyto hlasy ze „stranické kuchyně“ KSČM jeví poněkud opožděné a spíše sledující a apelující na určitou část voličů, od nichž očekávají podporu v blížících se předčasných volbách do PS. Tedy hlasy právě pro KSČM!

Co naopak navrhuje politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO). Protože již delší dobu sledujeme působení Miloše Zemana, prezidenta ČR včetně jeho zřejmě dobrých kontaktů také s hlavou katolické církve, předkládané veřejnosti, uvítali bychom a podpořili jeho osobní angažmá, jako prezidenta zvoleného v přímé volbě nemalou částí občanů ČR, aby svou autoritou podnítil a také zaštítil rozhovory se zástupci katolické církve i dalších (dotčených) církví právě ve věci podpory sociálních a ekonomických programů při řešení nelehké situace v ČR, zejména zaměstnanosti, sociálních aktivit v konkrétních, nejvíce postižených regionech a dále revitalizačních záměrů cílících na vzdělanostní a profesní zainteresovanost práceschopných občanů. A to právě prostřednictvím významné části majetku a financí, které církev v rámci naplňování smluv se státem obdrží a které se tak mohou stát produktivní částí investic.

Vycházíme přitom z toho, že v takto závažné a pro naši zemi nelehké době by podobné aktivity a iniciativy výrazných osobností našeho politického a veřejného života napomohly více, než pouhé hašteření se o posty v té které dozorčí radě čí místě kandidátky. A protože osobnost prezidenta vnímáme jako tu, s níž je současné i budoucí dění u nás spojováno nejvíce, viděli bychom jako více než žádoucí, aby se na takové úrovni opět dokázaly v logice veřejného zájmu sejít zájmy a potřeby moci světské i duchovní.

Politické hnutí OMMO vnímá nejen roli prezidenta, ale i dalších významných osobností našeho politického a veřejného života jako nedílnou součást změn podporujících zlepšování kvality politické kultury a širšího příkladného angažmá vedoucího k získávání přízně a zájmu širších vrstev společnosti v naší zemi.

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout