Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.08.2018 14:40:19

H. Svobodová (OMMO): 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy

H. Svobodová (OMMO): 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy

50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy je dnes především výzvou k občanské společnosti

 

V tento den 21.srpna 1968 si připomínáme 50. výročí od invaze vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Přes politické nánosy dneška, které můžeme slyšet z různých úst či stran, také stále žádoucích osobních vzpomínek lidí a prožitků, dokumentů a odborných analýz si jako zástupce politického hnutí Občané městu, město občanům dovolím učinit poznámku: historické poděkování patří především OBČANOVI, každému, kdo v tomto nelehkém období pro naši zemi nemlčel a přijal účast v průběhu událostí roku 1968, a také po něm. Řečeno logikou "dialektiky", na níž dávno zapomněli ti, kteří dnes - bohužel - význam aktivity občanů z té doby jakkoli snižují - v žádném případě nešlo z pohledu hlavního proudu občanských aktivit ke kontrarevoluci, naopak. Šlo o to, jak v této zemi oživit "revoluční nadšení a aktivity" v podmínkách, v nichž si moc uzurpovala úzká skupina stranických a státních byrokratů opírajících se o represívní složky toho nejhrubšího zrna. Události r. 1968 ukázaly na neschopnost podstaty tehdejší KSČ k vnitřní proměně a aktivním společenským změnám tak, aby byly v souladu s potřebami a zájmy lidí. KSČ naopak projevila úpadek a postupný rozklad klasického mocenského subjektu držícího se u moci nikoliv ze zájmu a v zájmu lidí, ale na základě pragmatismu a převahy mocenských nástrojů, jež ovládala. 

Mezinárodní kontext v žádném případě nesměřoval ke světové válce díky aktivitám občanům, podobných těm u nás v r. 1968, zaznamenal však v současné pojmologii "globální otřes" systémů kapitalismu a reálného socialismu v jejich nejkonzervativnější a nejreakčnější podobě, kterak se nakonec mohou ze své podstaty dohodnout a  shodnout na násilí proti vlastním občanů v různých částech světa, aby zachránily svou upadající národní a jí podporovanou nadnárodní podobu. Obavy z rozpadu a postupujícího rozkladu přiměly nakonec oba základní tábory železné opony - kapitalistický a socialistický - k určitým ústupkům. Výsledkem byly porážky lidových a občanských vystoupení v řadě zemí světa - rozvojových i vyspělých. 

Ozbrojená rozprava nad vlastními občany odsunula kolaps v části zemí reálného socialismu jen o dvě desetiletí, a to díky kolabujícím politicko-ekonomickým poměrům, v porovnání se zákonitostmi kapitalismu. 

Dnešek se v kontextu uvedených událostí jeví velkou výzvou, zda si opět necháme vnutit pragmatismus mocných, zachraňujících především vlastní zájmy a zájmy ke všemu ochotných nebo učiníme za stávajících podmínek  východiska pro další rozvoj aktivit směřujících k prosazení občanských aktivit, OBČANA, a k překonání mezí, jež jsou v rozporu s jeho zájmy a potřebami. Považuji proto odkaz srpna 1968 za výzvu slovy "občan jako šance" v 21. století.


Více zde: https://www.hnutiommo.cz/
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout