Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.07.2013 14:21:00

Podpora Rusnokovy vlády - důvod jak zabránit předčasným volbám?

Podpora Rusnokovy vlády - důvod jak zabránit předčasným volbám?

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) konec Nečasovy vlády opakovaně přivítalo, ale nelze odhlížet od poněkud nevyjasněného způsobu, kterým se tak stalo a jehož jednotlivé peripetie se začínají postupně odhalovat.

 V souvislosti s tím se zřejmě ani nikdo příliš nedivil tomu, že poslanecká sněmovna si rozpuštění neodhlasovala. Možnost a realizační schopnost pro konání předčasných voleb tím velmi poklesly. Tedy se spíše ztrácejí. Poklesla tím ale i legitimita pro konání těch, co jsou nám, bez naší možnosti vyjádřit se k jejich mandátu rozhodnuti vládnout do termínu řádného konání voleb v příštím roce.

Vyjádření některých politiků hledajících si cestičku pro podporu rusnokovsko – zemanovské vlády skrze urputné utvrzování veřejnosti o podmínce konání předčasných voleb je sice slyšitelné, zda také vůbec ještě obhajitelné pro naplnění režimu jejich uskutečnění však více než zpochybňující. Přičteme-li k tomu, že mají-li strany jako např. KSČM a část ČSSD zájem na podpoře rusnokovsko – zemanovské vlády, zřejmě tím sledují více své cíle a naplnění vlastních zájmů. Je totiž otázkou, proč by zároveň chtěly, aby právě ustavená vláda vzápětí končila. Jednou z podmínek podpory Rusnokovy vlády, že bude vládnout jen do předčasných voleb, se stává jen vějičkou k vyvolávání zmatku u občanů, protože z Ústavy ČR jsou podmínky a mechanismus pro konání prezidenta či Poslanecké sněmovny P ČR natolik jasné, že podporou tzv. vlády odborníků ve sněmovně nebude důvod pro vyhlášení předčasných voleb.  

Z pohledu velmi vážného dění ve společnosti v současné době se hraje nejen o osud jednotlivých kauz, jak jsou nám známy minimálně z médií, ale také o důvěru v elementární fungování právního systému a politiky u nás.

Ústava je zákon, který odráží realitu a je také návodem, jak se co nejlépe orientovat ve spleti jejích vazeb a vztahů. Ústavní zvyklosti se vytvářejí v dobrém úmyslu jako kompromisy v situacích obvyklých a také pro východiska z nich. O jejich změnách by se určitě nemělo rozhodovat svévolně a z rozmaru skupin nebo jednotlivců, přičemž kvalita změny by měla být evidentně lepší v porovnání s předchozím stavem. Tomu však stávající vývoj a jeho personální zajištění na naší politické scéně neodpovídají.

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) sleduje pozorně vývoj situace v naší společnosti a jsme toho názoru, že se opět potvrzuje, že silácká řešení situaci a zákulisní jednání nepomohou a že jen uvážlivý přístup a řešení problémů mohou být východisky.

Stále trváme na tom, že předčasné volby k tomu mohly a mají přispět, minimálně nejen psychologicky, ale zejména institucionálně, aby především občané vyslali signál, komu chtějí svou důvěrou podstoupit největší díl odpovědnosti za nápravu stavu k lepšímu. Již méně se domníváme, že si to politici opravdu stihli konečně většinově uvědomit.

Verbální ataky mezi politiky a soudní mocí pokračují a dál se tím situace záměrně znepřehledňuje. Spoléhá se totiž na to, že v nastalém zmatku, a tím déle, už se nikdo nebude ptát na význam a cíle některých politických kroků.

I nadále tvrdíme, že pokud občané sami neprojeví vůli a ochotu k formování a organizování svého konání a autority politické a odborné, společně a v součinnosti nezačnou aktivněji přistupovat k prohlubování větší účasti na správě věcí veřejných, nezmění se forma ani obsah politiky. A to ať už v tlaku na stávající politické subjekty a změny jejich fungování nebo při hledání takových forem aktivit a iniciativ, které celý tento proces spustí a také se na něm dál budou organizovaně podílet.

V tomto spatřuje, přes všechny složitosti, svůj význam také politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO).


Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout