Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25. 5. 2018 21:35:53

Politické hnutí OMMO odmítá snahu vyhlásit Most za vyloučenou lokalitu

Politické hnutí OMMO odmítá snahu vyhlásit Most za vyloučenou lokalitu

Reagujeme tímto na pokus Sdružení Mostečané Mostu (SMM) „okamžitě se připojit k Ústí nad Labem, kde zastupitelé vyhlásí celé město vyloučenou lokalitou.“, který jako hnutí OMMO odmítáme.

 Reagujeme tímto na pokus Sdružení Mostečané Mostu (SMM) „okamžitě se připojit k Ústí nad Labem, kde zastupitelé vyhlásí celé město vyloučenou lokalitou.“, který jako hnutí OMMO odmítáme.

Odůvodnění svého odmítnutí opíráme především o následující:

·         tento krok by měl být především dán k široké, veřejné diskuzi odborné veřejnosti i občanů, a nikoliv jednostranně vyhlášen na základě rozhodnutí části politické reprezentace – snad jen zastupitelů - města, a ještě na návrh uskupení vyrábějícího jednu petici kontroverzního až xenofobního charakteru za druhou;

·         jeho příp. odsouhlasení by po takovéto obsáhlejší diskusi mělo podléhat vyhlášení místního referenda k této otázce, protože se závažným způsobem dotýká režimu fungování města;

·         odmítáme líbivé a populistické kroky, s nimiž právě Sdružení Mostečané Mostu rádo obohacuje nejen „mostecký kolorit“, a které však nejsou řešením příčin ani problémů samých, které mají příčiny i ve způsobu řešení problematiky bytové politiky „zřizovatelem“ sdružení SBD Krušnohor;

·         kroky podporující vyhlášení Mostu za vyloučenou lokalitu se dotknou života všech občanů města Mostu bez rozdílu a nedávají příliš šancí pro další rozvoj statutárního města;

·         Sdružení Mostečané Mostu, podporované SBD Krušnohor, nikoliv poprvé, prosazuje jednostranné kroky, které problematiku sociálního a ekonomického stavu v Mostě neřeší, nepojmenovávají příčiny, nýbrž se snaží o eskalaci napětí, a také o blíže nespecifikovaný tlak nikoliv na řešení, ale spíše na předvolební zviditelnění, tentokráte před dalšími komunálními volbami 5. a 6. 10. 2018;

·         v případě přijetí této či podobné výzvy o vyhlášení vyloučené lokality je na místě adresovat podnět k ústavnímu soudu za účelem přezkoumání takových kroků, které mohou být v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod;

·         rádi bychom dámy a pány ze Sdružení Mostečané Mostu upozornili na to, že problémy s tzv. nepřizpůsobivými lze řešit pouze systémovými kroky, které se důsledně zaměří na ekonomické a sociální posílení vzdělanostních, pracovních a sociálně právních nástrojů vedoucích k tomu, aby se sociálně ekonomické prostředí Mostu zlepšilo právě proto, že v něm žijí tito lidé, a nejen oni mají problémy s uplatněním na trhu práce. Most je bohužel místem, které patří k těm, jež doplácí na neřešenou restrukturalizaci z let devadesátých 20. století;

·         postup iniciovaný Sdružením Mostečané Mostu není systémovým, ale vykazuje charakteristiky nepromyšleného, zkratkovitého a populistického jednání, reagujícího na celkově hysterické vnímání problematiky tzv. nepřizpůsobivých občanů v části médií a ve veřejném prostoru;

·          na místě je proto odpovědnější řešení problémů Mostecka a Mostu, při zapojení subjektů, v tomto případě minimálně oboustranným řešením – tzv. sociálně nepřizpůsobiví coby dotčení (lokální) na úrovni města Mostu v kontextu přístupů v ČR (celostátní);

·         dovolíme si také upozornit a dát ke zvážení všem zainteresovaným, zda opravdu Most coby příp. „vyloučená lokalita“ pozvedne význam turistického ruchu a dalších aktivit posilujících jeho sociálně kulturní význam v Podkrušnohoří, potažmo v Ústeckém kraji a ČR.

·         a zkusme si odpovědět na otázku, kam vlastně ještě vyloučit již de facto vyloučené? Tedy nechceme-li skončit zase jen u tzv. spřátelených firem a jejich zájmů.


Hana Svobodová,

předsedkyně politického hnutí OMMO


* reagujeme tímto na následující text ... www.homerlive.cz/sdruzeni-mostecane-mostu-zada-o-svolani-mimoradneho-zastupitelstva-duvodem-je-vyhlaseni-mesta-mostu-vyloucenou-lokalitou/

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama