Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.10.2013 17:59:18

TISKOVÁ ZPRÁVA o vývoji v kauze prodeje KD Repre v Mostě

TISKOVÁ ZPRÁVA o vývoji v kauze prodeje KD Repre v Mostě

z brífinku politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) k dalšímu pokračování kauzy prodeje KD Repre Most, konaného ve středu 2. 10. 2013

Za hnutí OMMO se brífinku zúčastnili Leoš Vaněk, předseda, Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně a Vlastimil Balín, jednatel OMMO, který brífink moderoval. V úvodním slově pan L. Vaněk seznámil se stručnou genezí celé kauzy prodeje KD Repre a zejména s aktuálním stavem po rozsudku a zdůvodněním Okresního soudu v Mostě dne 29. 8. 2013. Konkrétně v této věci uvedl:

„Této kauze se politické hnutí Občané městu, město občanům věnuje v podstatě od prosince 2009, kdy jsme činili kroky k registraci hnutí a kdy jsme zachytili velmi „podivné“ vyjádření, jakoby od „zeleného stolu“, do té doby bez bližších informací, kdy se ke zbourání KD REPRE vyjádřil pozitivně tehdy náměstek primátora za KSČM Jiří Kurcin, dnes uvolněný a nově také placený předseda kontrolního výboru ZmM. Přičemž ve volebním programu KSČM byly aktivity opačného charakteru, podporující péči a zachování kulturních stánků ve vlastnictví města.

Od této doby jsme kromě kritiky výrazně podivných okolností, za kterých k realizaci prodeje REPRE došlo (jako např. rychlost realizace žádosti firmy v dubnu 2010 a již v červnu 2010 prodej bez předchozí znalosti znaleckého posudku, skutečnosti, že záměr nevznikl na městě, ale přišel od firmy, velice nízká prodejní cena atd.). Upozorňovali jsme také na skutečnost, že pozemky, na kterých se tento kulturní dům nachází, zřejmě nejsou ve vlastnictví města, neboť se, nejen dle našich zjištění, na tyto pozemky vztahuje ochrana tzv. blokačního zákona, jakožto na původní církevní majetek -  zákon 229 Sb., a § 29.

Tento nezákonný postup v případě prodeje podle našeho přesvědčení musel logicky vyústit do situace, kdy se oprávněný vlastník na základě zákona bude o svůj majetek ucházet.

Zřejmě by tak městu Most, které jako neoprávněný vlastník tento majetek prodalo, vznikla následná škoda při sanaci smluvních ujednání s nabyvatelem, tj. firmou CRESTYL

(smluvní ujednání o případných sankcích jsou ve smlouvách s touto firmou zapracována).

Naše kritika byla (nejen) odpovědnými místy, zřejmě zcela záměrně, bagatelizována a účelově posouvána někam na úroveň jakýchsi konspiračních teorií, a dokonce jsme byli obviňováni z účelového politizování věci.

K námi předpokládané situaci však fakticky došlo na podzim loňského roku, kdy podle našich informací původní majitel předmětných pozemků podal u Okresního soudu v Mostě žalobu na určení vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že jsem již od začátku měl zcela exkluzivní možnost se velice detailně seznámit se všemi konkrétními fakty, a to zejména s kompletním důkazním materiálem, který mi laskavě poskytl žalobce, jsem se v srpnu loňského roku rozhodl podat specializovanému útvaru Policie ČR trestní oznámení v souvislosti s podezřením na spáchání závažných majetkových trestných činů, které zprvu předcházely a následně také provázely prodej kulturního domu REPRE.

Toto se nyní nachází ve stádiu vyšetřování orgány činnými v trestním řízení.

A nyní to zásadní a aktuální!

Dne 29. srpna letošního roku došlo k velice zásadnímu posunu celé této kauzy a to rozhodnutím Okresního soudu v Mostě, který svým rozsudkem ve všech bodech vyhověl žalobci, tedy Řádu minoritů  České Republiky, který je původním vlastníkem pozemků.

Soud mimo jiné rozhodl, že předmětné pozemky přecházejí zpět do vlastnictví státu, ze kterého jej některé osoby, které v té době zastávaly klíčové funkce ve vedení města Mostu a jsou v těchto pozicích ještě i v současné době, a to, zdůrazňuji, „napříč politickým spektrem“, svým nezákonným jednáním v roce 1997 neoprávněně převedly do majetku města.

Zároveň také soud zrušil platnost všech smluv týkajících se převodů vlastnictví předmětných pozemků, které od výše zmíněného data byly uzavřeny.

Soud mimo jiné svým rozhodnutím v podstatě zcela potvrdil oprávněnost našich obav a tvrzení, kterými jsme po celou dobu na některé souvislosti poukazovali, a průběžně také informovali sdělovací prostředky již od roku 2010.

Některá naše tvrzení týkající se podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s prodejem REPRE zřejmě potvrdí výsledky dalšího šetření orgánů činných v trestním řízení“.

V. Balín následně reagoval na „obviňování“ hnutí OMMO z „nadržování církevním institucím a vyjadřování OMMO na podporu majetkového a finančního vyrovnání státu s církvemi“ a důrazně se proti takovýmto nepravdivým výrokům ohradil. Zopakoval a zdůraznil, že OMMO nesouhlasilo a nesouhlasí se způsobem a rychlostí, s níž k vyrovnání došlo, a to i skutečnost, že nebyly respektovány hlasy opozice ani nálady a názory občanských iniciativ a hnutí. Angažovanost hnutí OMMO v celé kauze prodeje KD Repre byla motivována toliko snahou, aby bylo důsledně řešeno a vyřešeno podezření z podvodného jednání a nehospodárného naložení s majetkem města. Že nešlo vůbec o obavy liché, v podstatě nyní dokládá rozhodnutí okresního soudu.

První místopředsedkyně OMMO H. Svobodová dále upozornila, že někteří z protagonistů, kteří hlasovali pro prodej KD Repre v roce 2010 coby mostečtí zastupitelé napříč politickými stranami, a to i na úrovni nejvyššího vedení města, dnes kandidují do PS P ČR. To ve světle dění kolem např. náměstkyně mosteckého primátora JUDr. Jeníčkové stojí za pozornost.

Leoš Vaněk, v. r., předseda OMMO,

Hana Svobodová, v. r., 1. místopředsedkyně OMMO

Vlastimil Balín, v. r., jednatel OMMO


Více zde: http://www.hnutiommo.cz/news/tiskova-zprava-ve-vyvoji-v-kauze-prodeje-kd-repre-v-moste/
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout