Petra Venturová

  • HPP
  • Praha-Šeberov
  • zastupitelka měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.08.2014 7:18:29

Nejbližší cíl - koncepce sociální bytové politiky

Nejbližší cíl - koncepce sociální bytové politiky

Je nutno prosadit jasný koncept bytové politiky, který bude též obsahovat pravidla pro definování, zřizování, obsazování a spravování tzv. sociálních bytů a bude též i závazným předpokladem pro činnost městských částí.

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Ve svých programových tezích naše hnutí Pro Prahu neustále apeluje na naplnění hesla Důstojný život a stáří pro všechny, tedy i pro osoby sociálně slabší, zdravotně handicapované, seniory atd. V jeho rámci se hlásíme k prosazení jasného konceptu bytové politiky vůbec, který bude též obsahovat pravidla pro definování, zřizování, obsazování a spravování tzv. sociálních bytů a bude též i závazným předpokladem pro činnost městských částí.

Bydlení v domech a bytech spravovaných městskými částmi má být určeno k plnění sociálních funkcí obce a pro krytí interních bytových potřeb. Toto plnění by mělo být v souladu s aktuální praxí a chybějící jednotnou sociální bytovou politikou, kterou si ta která část stanovuje odlišně. Mnohé z nich vnímají pronájem bytů (a nebytových prostor) jako legitimní zdroj stálých rozpočtových příjmů. Výši nájemného tlačí nahoru, vysoko nad rámec tzv. ekonomického nájemného, blízko tržním hodnotám, a to jak v případě nově obsazovaných bytů, tak i tzv. přechodů nájmů. Finance z nájemného pak užívají na krytí výdajů, např. na správy zeleně, do školství apod., přičemž údržba domovního a bytového fondu je zanedbávána. Zároveň nevyvíjejí dostatečný tlak na obsazování prázdných bytů a nebytových prostor i za cenu nižšího, motivačního nájemného, čímž unikají příjmy z nepronajatých prostor.

Jak dál u sociálních bytů?

Zamýšlená koncepce ustanoví základní normy sociální bytové politiky pro město, které budou současně i východiskem pro městské části, tzn., že ji budou monitorovat a působit na sjednocení pravidel sociálního bydlení.

Výše nájemného v obecních bytech by měla respektovat potřeby sociálního bydlení a podporovat stabilizaci dlouhodobých rezidentů. Měla by zohlednit ekonomické náklady spojené s údržbou a tvorbou přiměřené rezervy, tedy slepě nekopírovat výši tržního nájemného.

Součástí stabilizace v oblasti bydlení je to, že obec umožní bezproblémové výměny bytů mezi obecními nájemníky (i z jiných MČ), a to při zachování stávajících sazeb nájemného (výměna nesmí být jednoduchou příležitostí ke zvyšování nájemného). Obdobně je tomu i u přechodu nájemného (např. po smrti původního nájemce na spolubydlící pozůstalé), kdy by měly být respektovány zákonné lhůty a možnost nadále užívat byt za dostupných podmínek.

Přidělování bytů a výměny pro sociální účely se budou řídit platnými pravidly sociální bytové politiky. Neobsazené a uvolněné byty nad rámec sociálních potřeb obec nabídne k pronájmu formou veřejné dražby či jiným transparentním a nediskriminačním způsobem.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama