PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta

 • KSČM
 • Plzeňský kraj
 • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.08.2014 12:08:05

Pod perutěmi „velké koalice“ aneb i takto jsme řídili město Plzeň III.

Pod perutěmi „velké koalice“ aneb i takto jsme řídili město Plzeň  III.

Vybrané aspekty z procesu řízení statutárního města Plzně "velkou" koalicí ODS a ČSSD ve volebním období 2010 - 2014

     Vážení spoluobčané, volby do obecních zastupitelstev se rychle blíží (10.2014). Dovolte mi proto nyní zde zveřejnit již III. díl jakéhosi orientačního souhrnu informací, které mají úzkou souvislost s řízením statutárního města Plzně v právě dobíhajícím volebním období. Mezi lety 2010 – 2014 město Plzeň vedla tzv. velká koalice, složená ze zvolených zástupců ODS a ČSSD. Občanská demokratická strana disponovala v Radě města Plzně majoritou (5 z 9 členů) a také „svým“ primátorem, a zejména z tohoto důvodu jí bude v tomto soupisu oprávněně věnován i větší díl pozornosti než jejímu slabšímu koaličnímu, sociálnědemokratickému partnerovi. Věřím, že poskytované informace Vám mohou pomoci získat větší přehled o kondici komunální politiky a stavu věcí veřejných v Plzni.

Rád bych v této souvislosti ještě upozornil na fakt, že:

 1. veškeré informace pochází z otevřených zdrojů, jsou snadno dohledatelné a znovu jsou zveřejňovány zejména z důvodu sestavení si uceleného myšlenkového rámce, kde jsou jednotlivosti akcentovány k vytvoření si názorového celku a také i co nejúplnějšího náhledu na objektivní realitu.

 2. u některých informací mohlo dojít v průběhu času ke změně, avšak k uvedenému datu byly platné.

 3. tento soupis zveřejňuji z titulu mé informační povinnosti zastupitele města Plzně směrem k občanům města a činím takto i proto, že před posledními volbami do obecních zastupitelstev (10.2010) byly mé osobní webové stránky s obdobným textem obsahově vytunelovány a použity k předvolební kampani jiných politických subjektů s jejich pravicovou podstatou se osobně neztotožňuji („Černá kniha ODS“, rozdávaná do schránek občanům města).

 4. zcela jistě pochopíte, že v souladu s bodem 1) nebudu na komentáře, zejména vulgárního a osobnostně dehonestujícího charakteru, již nikterak reagovat.

                           Váš  Jiří Valenta - člen Zastupitelstva města Plzně (2006 - 2014) a poslanec PS PČR

7.2011

Primátor města PlzněMartin Baxa (ODS) se vydal na cestě k budování rozkvětu Plzně ve stopách svých předchůdců. Zatímco dovybavení kanceláří pánů radních Jiřího Uhlíka a Vladimíra Tichého (oba ODS) stálo v minulém volebním období Plzeňany 1,2 mil. Kč, exprimátora Pavla Rodla (tehdy ODS)1,4 mil. Kč, tak obroda kanceláře dnešního primátora "pouhých" 400 tisíc Kč. Jak uvedl regionální tisk, primátor prý "začal registrovat udivené pohledy návštěvníků" a proto přistoupil k této zbytečné rekonstrukci.

POZN. Stavební úpravy sekretariátu starosty a kanceláře místostarostů za 700 tisíc Kč zase "nutně" potřeboval pro změnu v roce 2008, podle jeho starosty Jiřího Strobacha (ODS), městský obvod Plzeň 3.

7.2011

Dozvuky významné nehospodárnosti posledních let jsou cítit nejen z celé ekonomické strategie vedení Plzně, ale v pozadí nezůstávají v tomto smyslu ani radnice plzeňských obvodů. Sportovní zařízení ICEPARK, které vyrostlo v roce 2006 na Plzni 1 - Lochotíně z iniciativy místní garnitury ODS za více než 20 mil. Kč, zeje od té doby prázdnotou a tak hrozí blamáž. A to i přes fakt, že se zde vstupné neplatí. Podle některých informací měl být areál vybudován po „španělské inspiraci“ jednoho z starostů obvodu města jako výjimečné lákadlo téměř celoevropského významu a nedlouho po uvedení do provozu předán do pronájmu vybranému soukromníkovi. To ovšem dnes, kdy se sportovní areál stal nevýnosným "horkým bramborem", již jaksi není proveditelné.


7.2011

Bufet ADRIE, který je v majetkovém portfoliu města, by měl do pronájmu získat nový nájemce, a to firma Stravování Kolařík, která dříve patřila bývalému městskému zastupiteli za ODS, nyní členovi představenstva PMDP Petru Štruncovi (ODS). Cena nájemného by měla být nově stanovena na 21.tis. Kč/měsíčně (dříve: 62 tis.Kč/měs.). Firma Gastro, která v Adrii skončila (jednatelé: František Uhlík - ODS a Petr Štrunc - ODS) má v obchodě stále své vybavení. Pronájem Adrie bude schvalovat na začátku srpna Rada MO Plzeň 3 – (koalice ODS+ČSSD)

Podrobný popis situace zde:

http://www.plzenskenovinky.cz/sloupky/prosluly-bufet-adrie-mohl-byt-i-zrusen/

POZN. Radikálně snížená cena pronájmu a samotný výběr nájemce - firmy, dříve (ale pravděpodobně i dnes) prokazatelně napojenou na špičky ODS v Plzni, je ještě dokonce za peníze daňových poplatníků prezentována v tisku pomocí placené reklamy jako významný úspěch městského obvodu Plzeň 3. Obeznámený člověk to však může číst i tak, že se podařilo úmyslně snížit výši pronájmu pro spřízněnou a podezřelým způsobem vybranou firmu a ještě si za peníze obvodu udělat v tisku politickou reklamu, přirozeně zcela zdarma.

7.2011

Další prapodivné pronájmy a silná podezření na účelová spolčení hýbou dnes zejména městským obvodem Plzeň 3. Např. v novém areálu u Borské přehrady v restauraci U přehrady, kde vyhrála výběrové řízení na provozovatele Milena Hertlová, provozuje tento podnik, podle vydávané účtenky, společnost Extra Multi Colore (firma např. získala v roce 2007 městský areál Poděbradka o rozloze kolem 5000 m2 bez výběrové soutěže, přičemž sama vznikla jen o pár dní před tím, k areálu Poděbradky též přiléhá neblaze proslulý bar UTOPIE, kde podle úředních záznamů došlo v roce 2007 na tzv. balónové afterparty k vyhrožování městským strážníkům "značně indisponovanými" politiky ODS, firma provozuje mj. občerstvení u Mlýnské strouhy, všechny zmíněné smlouvy byly získány od vedení MO 3, kde po předchozí dlouholeté dominantní vládě ODS, nyní "panuje" obdobným stylem koalice ODS/ČSSD).

8.2011

U plzeňského soudu začalo projednávání surového zbití Miloše Knedlhanse a poničení jeho automobilu, kterých se měl dopustit předseda Mladých konzervativců, člen a volební kandidát ODS Jiří Fremr (ODS). Za způsobenou těžkou újmu na zdraví, poškozování cizí věci a výtržnictví hrozí obžalovanému politikovi až 8 let vězení.

POZN.V březnu 2012 se stal Jiří Fremr (ODS) v Praze opět předsedou Mladých konzervativců, když při volbě neměl protikandidáta. K této organizaci, těsně napojené na ODS, měli v minulosti blízko takoví politici jako např. Ivan Langer, Jiří Pospíšil, David Šeich či Petr Mach.

16.4.2012 - Jiří Fremr obdržel za své protiprávní jednání od plzeňského okresního soudu trest odnětí svobody v délce trvání dvou let s podmíněným odkladem na dva roky.

8.2011

Na návrh náměstka primátora města Plzně pro dopravuMiloslava Šimáka (ČSSD)schválila Rada města Plzně (5-0DS, 4-ČSSD) skokové navýšení jízdného v městské hromadné dopravě. Papírová jízdenka podraží z 12 na 18,--Kč, cena jízdenky zakoupené u řidiče vzroste z 20 na 30,--Kč., roční předplatné dozná zvýšení na 3910,--Kč. Nově budou platit roční paušál 300,-- Kč i senioři nad 70 let a další osoby, které jízdné doposud neplatily (např. bývalý političtí vězni). Dále je s podivem, fakt, že město Plzeň na provoz dopravních podniků (PMDP) doplácí sice ročně kolem 800 mil. Kč, tak přesto disponuje generální ředitel této městské společnosti základním platem kolem 100 tis. Kč, měsíčními odměnami do 30 tisíc a možností jednorázové roční cílové odměny ve výši do jednoho milionu Kč.

POZN. V roce 2007 však činila tato roční odměna 4,2 mil. Kč, což umožnilo rozhodnutí představenstva PMDP ve složení: Martin Pytlík, Jiří Uhlík - oba ODS, Miroslav Zábranský - dříve člen Rady MP za Plzeňskou alianci a Miroslav Zikmund – jeden z ředitelů společnosti, rozhodnutí signoval primátor Plzně Miroslav Kalous – ODS, 19.4.2006 ).

10.2011

Analýza firmy PATRIA, označená Radou města Plzně nejprve za "přísně tajnou a důvěrnou", a poté raději za odtajněnou, zabývající se posouzením podmínek předložených nabídek na dodávky uhlí pro Plzeňskou Teplárenskou a.s. (24.10.2011), byla plná vágních, neurčitých a nevypovídajících dat, jež měly teoreticky pomoci zastupitelům v jejich rozhodování o tomto strategickém městském majetku. Při dotazu na cenu odpověděl ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký (ČSSD) vyhýbavě, že vypracování této analýzy stálo občany města „pouze do sto tisíc korun".

10.2011

Do poslední chvíle byla živena některými městskými zastupiteli za ODS, lobbisticko - podnikatelskými kruhy v Plzni a vedením městské teplárny naděje na majetkový vstup miliardáře Daniela Křetínského (Energetický a průmyslový holding) do městské firmy Plzeňská Teplárenská a.s., čímž by došlo k další minimalizaci již nemnohého strategického majetku Plzně. V Plzeňském Deníku (23. 10. 2011) dokonce zadalo vedení teplárny placenou inzerci, která podprahově vyvolávala dojem, že pro městskou společnost je částečný odprodej teplárny nutností. A to přes jednomyslné rozhodnutí komise zastupitelů (zástupci všech politických stan v ZMP) a Rady města Plzně vypovídající o opaku. Napovrch se již tak po několikáté dostal fakt, že ve vedení PT není vše v pořádku a toto se ani neřídí přijatou strategií a instrukcemi vlastníka (tedy instrukcemi města Plzně zastupovaného zvolenými zastupiteli), ale zájmy zcela jinými, naopak protichůdnými k zájmům města a jeho občanů. Boj však zastánci prodeje P.T. a.s. do soukromých rukou, při jednání zastupitelstva, 25.10.2011, naštěstí ještě prohráli, neboť tento orgán schválil variantu koupě tolik nutného uhlí pro teplárnu od Sokolovské uhelné a.s., která přísun „černého zlata“ garantuje po dobu deseti let a to bez další majetkové spoluúčasti. To znamená, že město do cenotvorby tepla zatím může, ještě bez jiného spoluvlastnického vlivu, mluvit a cenu držet na sociálně únosné úrovni. Nemělo by tak dojít k progresivnímu zdražení, tak jak to dělá v dnešní době v oblasti strategických komodit prakticky každý "úspěšný velkopodnikatel".

POZN. 1.2012 - v Plzeňském Prazdroji se sešli při oslavě 50. narozenin generálního ředitelePlzeňské teplárenské a.s. Tomáše Drápely mj. i Luboš Pavlas ze společnosti Czech Coal (firma, kterou zprostředkovaně vlastní Pavel Tykač, usilovala o majetkový vstup do PT, což se jí nakonec ku prospěchu obyvatel Plzně nepodařilo) a také politici ODS: primátor Plzně Martin Baxaa exhejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann, stejně jako např. senátor za ČSSDJiří Bis, tedy ti politici, kteří podle mnohýchodprodej části nejlukrativnější městské společnosti soukromníkovi veřejně či skrytě podporovali.

Ve výše zmíněné souvislosti obsadila 25.10, před mimořádným jednáním zastupitelstva o osudu teplárny a dopravních podniků, vchod do plzeňské radnice skupina recesistů z protestního občanského hnutí „Umění je obrana“. Se škraboškami parodovali, podle jejich a nikoliv ojedinělého názoru, některé místní, „údajně zkorumpované politiky“, a to: „Jurečka, Runda a Baxu“.

10.2011

Sportovní areál u borské přehrady – ŠKODALAND, dobudovaný MO Plzeň 3 za skoro 100 mil. Kč a otevřený s velkou pompou v červnu 2011, má již po několika měsících provozu obrovské technické problémy. Po každém větším dešti se např. dráha pro in line bruslení nalézá pod přílivem vody, který tak musí následně dobrovolní hasiči i několikráte do měsíce odčerpávat. Na vině jsou pravděpodobně chybně zhotovené drenáže. Samotná plocha dráhy byla pokryta nekvalitně položeným asfaltem, ve kterém se stačily vytvořit nebezpečně hluboké rýhy. Mezi laickou, ale i odbornou, veřejností se již v tomto smyslu nepokrytě hovoří o možnosti značného předražení zakázky, tzn. špatně odvedené a nedostatečně zkontrolované a převzaté práci.

11.2011

Po vzoru Prahy rozhodla „plzeňská radnice“ o nesmyslném zákazu sledování jednání zastupitelstva z audio-video záznamu. Občané tak mohou nově sledovat jednání svých zastupitelů pouze v přímém přenosu, což pro ně nemá prakticky žádný význam. Zodpovědní politici oficiálně argumentují neformálním pokynem Úřadu pro ochranu osobních údajů, V něm by mělo jít o ochranu osobních údajů, což však v přímém přenosu (online) prý již nevadí. Podle názoru mnohých občanů však jde o další krok směrem k neprůhlednosti a nepřijatelnému mlžení při směrování městských financí a k minimální identifikaci některých nepochopitelných hlasování zastupitelů. Je však notoricky známým faktem, že v době konání ZMP (cca. 9.00-16.00 hod.) má málokterý zaměstnaný občan možnost na svém pracovišti cokoliv na monitoru PC sledovat. Plzeň tak nešla cestou jako např. Karlovy Vary, kde již sledování záznamu z jednání zastupitelstva po mnohých urgencích opětovně povolily

11.2011

František Uhlík (ODS), bývalý předseda představenstva Vědeckotechnického parku (2007 z něj odstoupil poté, co skupina kolem podnikatele Petra Štrunce (ODS) výrazně v rámci strany oslabila), od února 2010 provozovatel bufetu ADRIE, do 10.2010 plzeňský zastupitel a současně bratr místostarosty MO Plzeň 1 Jiřího Uhlíka (ODS) byl 10. 11. 2011 nově jmenován do funkce člena dozorčí rady Plzeňských městských dopravních podniků a.s..

12.2011

Podle mého názoru zcela bez racionálního uvážení či snad v smyslu účelové podpory spřízněného podnikatele byla firmou Plzeňská teplárenská a.s. (ve 100% majetku Plzně) poskytnuta finanční dotace městu Plzni na nákup osvětlení a ozdobení vánočního stromku stojícího na Náměstí Republiky. Stávající, zcela funkční a vyhovující, navíc dle hodnocení mnohých Plzeňanů i esteticky vzhlednější osvícení a ozdobení, bylo poté zbytečně uloženo do depozitáře. Při porovnání s částkou 400 tis. Kč, která byla letos v Plzni vyčleněna na zimní výživu pro chudé, se jeví částka 800 tis. Kč na výzdobu stromku nejen jako neefektivní plýtvání městskými prostředky, ale i jako zásadní nepochopení základních životních potřeb občanů.


Tři praktické důsledky chybějících finančních prostředků na sociální politiku

1 - Neznámý muž umrzl v noci na 3. 2. v Plzni. Našli ho v bývalém domě kultury Inwest na Americké třídě, který je nyní opuštěný. Zdravotníci, kteří přijeli na místo, už mu nemohli pomoci, řekla ČTK mluvčí záchranné služby Lenka Ptáčková. Do opuštěného domu kultury se zdravotníci vraceli znovu ještě ráno k dalšímu muži. Stěžoval si na bolesti a nemohl se postavit na nohy, záchranáři ho proto odvezli do nemocnice. V Plzni dnes ráno klesla teplota až téměř k minus 20 stupňům.

2 - Je to již druhá oběť mrazů v prvním únorovém týdnu. Ve středu 1. 2. našli lidé mrtvého muže v Borském parku. Policejní mluvčí Simona Čejková uvedla, že policie zatím totožnost obou mužů zjišťuje. U muže nalezeného v Borském parku pitva vyloučila cizí zavinění smrti.

3 - Třetí člověk umrzl o den později, tj. 4. 2. v Čermákově ulici v Plzni, kde byl nalezen schoulený pod schody panelového domu.12.2011

Rada města Plzně začala připravovat, po zdražení nájmu městských bytů, vodného a stočného, veřejné dopravy, tepla, ale i parkovného aj., také zvýšení daně z nemovitosti. Vyšší daň by měla sice platit až od roku 2013, ale již teď začínají k tomuto úkonu a období administrativní přípravy. Jedná se o 100% navýšení, což bude dalším obrovským zásahem do rodinných rozpočtů. 

Pozn. Později odloženo.

12.2011

Aktivista z hnutí Umění je obrana, student VŠ, Václav Rais podal trestní oznámení na technického náměstka primátora Petra Runda (ODS). Tvrdí, že jej náměstek ve své kanceláři chytl pod krkem a pěstí mu naznačoval, že ho udeří do obličeje, když nesmaže svůj blog na internetu, kde obšírně popisuje dění a zažité praktiky na radnici. Rund ve svém agresivním chování prý následně pokračoval, když před plzeňskou radnicí sebral dalšímu aktivistovi Jakubu Jahlovi (Sobkovi) fotoaparát s dovětkem, že "mu jej vrátí až na konci školního roku." Rund tuto verzi popírá s tím, že se nic takového nestalo. Vyjádření Václava Raise je dostupné na:

http://rais.blog.idnes.cz/c/237279/Fyzicke-ohrozovani-a-kradez-od-tech-namestka-primatora-Plzne-Runda.html

Plzeň – město rostoucí drahoty 2012

 • NÁJEM (+16,5% - standardní byty, +24,2% byty nižší kvality)

 • TEPLO (+8%)

 • VODNÉ/STOČNÉ(+22%)

 • MHD (+13% - roční předplatné, +50% u jednorázového jízdného)

 • DAŃ Z NEMOVITOSTI (přípravy na +100% nárůst od roku 2013) Pozn. Zastupitelstvem neschváleno

 • TEPLO(přípravy na předpokládaný nárůst 3,3 - 15%, tzn. až o několik tisíc Kč ročně pro rodinu od roku 2013)

 • VSTUP DO BAZÉNU (v každém časovém pásmu za 1,5 hod. o 10,-- Kč)

 • VOLNÉ BRUSLENÍ (+100% pro dospělé i děti, tzn. z 15 na 30-- Kč a z 10 na 20,--Kč za 1,5 hod.)

 • PARKOVÁNÍ (razantní rozšiřování placených zón na území města na úkor parkování bezplatného)

 • VSTUP DO ZOO (březen-listopad: pro děti 3-18 let z 90,-- na 100,-- Kč, pro dospělé ze 120,-- na 140,-- Kč)

1.2012

Po třiceti letech ukončily PMDP a.s. (dopravní společnost ve 100 % majetku města) prodej jednotlivých jízdenek z rozmístěných automatů, což plzeňská veřejnost již nyní velice nelibě nese. Tímto krokem došlo k omezení variability služeb v souvislosti s nákupem jízdného, zejména pro jednorázové návštěvníky města nebo občany města bez tzv. plzeňské karty s elektronickou peněženkou. Jízdné, mimo předplatného, se tak bude platit již jen prostřednictvím plzeňské karty - nákup jízdenky z přístroje ve vozidle, případně nákupem jízdenky u řidiče. Poslední zmíněná varianta je ale od 1. 1. 2012 o 50% dražší. Dopravní podniky však nově slibují nákup jízdenky prostřednictvím určitého typu mobilního telefonu.

1.2012

Po dlouhých třech letech opět začínají námluvy mezi městským obvodem Plzeň 2 – Slovany (zastupovaným Magistrátem města Plzně) a státem, které by měly vést již konečně k bezúplatnému zisku budovy bývalé porodnice na Slovanech a jejímu následnému přebudování na dům pro seniory. Zřejmě by ale nemělo jít o klasický domov důchodců, ale o formu tzv. domova se zvláštním režimem (postižení senioři, např. s demencí). Po zbytečném tříletém prostoji, kdy se plzeňský magistrát stavěl k získání a přeměně budovy zbytečně velice vlažně, se tak snad začíná seniorům možná "blýskat na lepší časy". Je však škoda, že se tímto způsobem uvažuje na plzeňské radnici až nyní, neboť velice potřebná instituce mohla již dlouho sloužit.

POZN. (srovnej tento stav s: 2.2009) Bývalá porodnice v Plzni na Slovanech byla nabízena Fakultní nemocnicí zdarma městu Plzni, které zvažovalo využití budovy na domov pro seniory. "Jde to mimo nás, budova je připravena do dražby" prohlásila náměstkyně primátora Marcela Krejsová (ODS). Ředitelka Fakultní nemocnice v Plzni Jaroslava Kunová však řekla, že poměrně dlouho čekala na splnění slibu zástupců radnice, že bývalou porodnici město Plzeň bezplatně převezme. "My jsme s tím počítali a nehledali jinou možnost. I když jsme porodnici opustili, opakovaně jsme se ptali, zda radnice dům chce. Tvrdili nám, že ano." sdělila Kunová. Radnice prý od záměru ustoupila, neboť si nechala Odborem koncepce a rozvoje vypracovat studii o vhodnosti, která obsahovala prohlášení, že budova by k přestavbě pro využívání seniory byla vhodná, ale problémy by byly kvůli vysokým stropům, vytápění a potížím s památkáři. Slovany jsou však městskou čtvrtí, (která je se svými obyvateli průměrně nejstarší ve městě), jíž takto ubyla díky nešťastnému rozhodnutí radnice jedna z mála šancí a alternativ se vhodně o své seniory zodpovědně postarat.

Více: http://www.plzenskenovinky.cz/sloupky/dalsi-budova-je-pro-plzen-zrejme-ztracena/

1.2012

Významné personální třenice, destabilizující samotný chod, hýbou obecně prospěšnou společností Plzeň 2015, kterou město zřídilo k zajištění projektu:“Plzeň - evropské město kultury 2015“. Nejprve skončil "z vlastního rozhodnutí" ředitel projektuMilan Svoboda a brzy jej následovala členka správní rady Helena Knížová. Po nedávném nástupu nového ředitele Tomáše Froydy byla donucena odejít z místa umělecké manažerky i Yvonna Kreuzmannová. Ta to okomentovala:"Tomáš Froyda podle mě pouze splnil zadání, kvůli kterému byl do funkce bez výběrového řízení dosazen". Marcela Krejsová (ODS) - předsedkyně správní rady společnosti k tomu alibisticky sdělila:"Správní rada rozhodnutí Tomáše Froydy podpořila, konstatovala, že je plně v jeho kompetenci."Na zasedání správní rady byl přítomen i primátor města Martin Baxa (ODS), o kterém se spekuluje, že by za těmito odvoláními mohl stát.Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout