PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Místopředseda vlády pro digitalizaci
  • Piráti
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,75. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.01.2023 6:34:00

Vláda hledá peníze na záchranu kulturní památky Žižkových kasáren v Terezíně

Vláda hledá peníze na záchranu kulturní památky Žižkových kasáren v Terezíně

Vládní komise, která má řešit revitalizaci pevnostních měst Terezín a Josefov, se na svém prvním jednání zabývala především akutním havarijním stavem Žižkových kasáren, ve kterých opakovaně došlo ke zřícení částí střechy a zdiva.

Shodla se na nutnosti rychlé přípravy a zahájení sanačních prací. Z toho důvodu komise požádala zástupce města, aby do konce ledna připravili podklady o současném stavu kasáren. Zprávy v médiích, že Ministerstvo pro místní rozvoj už na jejich rekonstrukci přislíbilo částky v řádu několika miliard korun, nejsou pravdivé. Resort tak jako u dalších objektů v Terezíně a Josefově pomáhá se zapojením široké palety zdrojů financování.

„Po desítkách let chátrání historicky nesmírně cenných Žižkových kasáren začíná gravitace definitivně vyhrávat. Vláda se k tomu jasně postavila a dala najevo, že se na jejich záchraně bude podílet. Ministerstvo pro místní rozvoj sice nemá obnovu kulturních památek v gesci, ani nemá k dispozici rozpočtové prostředky pro tento účel, osobně mi ale na celé věci záleží. Chci proto ve spolupráci s resorty kultury a financí, městem Terezín i Ústeckým krajem najít řešení,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Na konci října vláda schválila z podnětu ministra Bartoše materiál, který je zásadní pro záchranu pevnostních měst Terezín a Josefov. Náklady na údržbu a obnovu obou historicky a kulturně důležitých areálů dalece přesahují finanční možnosti obcí, na jejichž území se nacházejí. 

V lednu poprvé zasedla speciální vládní komise k pevnostním městům. O dalším postupu jednali ministři financí, kultury a pro místní rozvoj se zástupci obou krajů, měst a agentury CzechInvest. Shodli se, že kromě hledání finančních prostředků se musí zabývat také dlouhodobě udržitelným využitím jednotlivých objektů i celých areálů a nastavením majetkoprávních vztahů. K tomu si komise od samospráv vyžádala stručnou zprávu o fyzickém stavu budov, jejich plánovaném využití a odhadovaných nákladech na sanaci. 

Jasnou prioritu mají Žižkova kasárna, která je potřeba kvůli havarijnímu stavu řešit samostatně a urgentně. V tomto případě komise požádala o vyhotovení zprávy do konce ledna. Komise předpokládá, že projektová příprava včetně stavebního řízení bude dokončena už letos. S pracemi na řešení havarijního stavu by se mělo začít na jaře 2024. Náklady město Terezín zatím odhadlo na zhruba 250 milionů korun, ale ještě částku upřesní.

Po zasedání se v některých médiích objevily zprávy, že Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo na rekonstrukci kasáren tři nebo více miliard korun. Nejsou pravdivé, resort ve svém rozpočtu prostředky na opravy těchto památek nedisponuje. Úloha Ministerstva pro místní rozvoj, z jehož iniciativy byla vládní komise založena, je v koordinaci procesu hledání zdrojů a budoucího využití spolu se samosprávami a především ministerstvy financí a kultury. Ministerstvo pro místní rozvoj je také připraveno pomoci s hledáním a administrací vhodných evropských fondů. Vzhledem k tomu, že některé objekty stále vlastní Ministerstvo obrany, pozveme k dalším jednáními i jeho zástupce. Proces systematické záchrany obou pevnostních měst je zatím na začátku. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama