RNDr. Jan Zahradník

  • ODS
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,31. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12.12.2019 14:36:26 - kapsicin

Emisní povolenky.

Dobrý den pane místopředsedo Výboru pro životní prostředí.,Kolik se letos vybralo zaemisní povolenky a kde ty peníze skončily ? M.O.

Odpověď

17.12.2019 15:07:27 - RNDr. Jan Zahradník
 

Vážený pane kapsicine,

v rozpočtu na rok 2019 byla jako příjem z prodeje emisních povolenek uvedena částka 7,361 miliardy Kč. Mezitím došlo k výraznému nárůstu ceny emisní povolenky, proto je v rozpočtu na rok 2020 už částka 17,314 miliardy Kč. Jedná se o příjem státního rozpočtu. Je veden jako příjem ministerstva životního prostředí, ale dělí se na dvě stejné části, jedna zůstane na MŽP, kde to dosud spravuje Státní fond životního prostředí, druhá se převádí na ministerstvo průmyslu a obchodu. Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán na dodatečné financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví.

S pozdravem

Jan Zahradník