RNDr. Mojmír Vlašín

  • SZ
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,92. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.10.2012 15:51:00

Proč volit Zelené

Proč volit Zelené

Někteří slibují byt za cenu nájemného, nižší výdaje za energii, zelení by mohli slíbit letenku za korunu do Australie. Ale neslibují ! Přesto existují důvody je volit.

  • Brněnská přehrada je od roku 2011 už celou sezonu ke koupání. Tento problém se začal řešit pomocí studie Čistá Svratka, která byla zpracována v době, kdy v krajském zastupitelstvu byli zastoupeni Zelení. K rozhodujícímu kroku došlo v době, kdy zelení měli svého zástupce na místě náměstka primátora města Brna. Přesto je ovšem problém v celém povodí řeky Svratky a nadále je třeba ho řešit z úrovně kraje
  • Poloha nádraží v Brně není pouze záležitostí obyvatel města, ale i dalších lidí bydlících v okolí a do města dojíždějících. Zelení pokud budou v krajském zastupitelstvu budou iniciovat krajské referendum o této otázce.

  • Oblast Chřibů a Soutok ( řek Moravy a Dyje) jsou z hlediska přírody to nejcennější, co v JM kraji máme. Zelení se zasadí, aby tato území byla chráněna podle zákona tak jak jim to přísluší.

  • Zelní budou prosazovat takové trasování rychlostní silnice R43, které by byla skutečným obchvatem města Brna. Nepodpoříme záměr výstavby jihozápadní a jihovýchodní tangenty na jih od Brna. Podpořím ale zkapacitnění dálnice D1 (6 pruhů) v tomto úseku za současné realizace účinných protihlukových opatření.

  • Jeden z problémů kraje je nepořádek v krajině. Zasadíme se o intenzivnější úklid především kolem silnic a cest. Budeme podporovat realizaci územních systémů ekologické stability všude tam, kde je to potřeba .

  • Zelení budou dbát na zapojení občanů do rozhodování o důležitých otázkách formou anket, veřejných slyšení apod. Nestačí spoléhat se jen na web. Je třeba nabídnout školám, knihovnám a jiným institucím, aby se staly kontaktními místy projednávání a připomínkování krajských dokumentů.

  • Zelení budou podporovat výstavbu obchvatů obcí a modernizace krajských silnic Zasadí se o masivní vysazovaní alejí podle krajských silnic. Výsadbou remízků v polích a zeleně podél silnic se sníží znečištění ovzduší, především prachem.

  • Zelení ve zkoušce odolnosti proti korupci provedenou deníkem MFD jako jediní obstáli na jedničku. Pokud chcete snížit korupční prostředí je třeba volit ty, kteří jsou korupci odolní a ne ty, kteří to jen slibují

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout