RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

08.04.2013 13:23:03 - Božena G.

Dotace českým zemědělcům

podle prezidenta AKČR a senátora Veleby jsou čeští zemědělci ze všech 27 zemí EU jediný, kterým byla obálka Programu rozvoje venkova snížena. Prý ,,díky" vyjednávacím schopnostem Nečase. Co si o tom myslíte a máte nějakou možnost s tím jako europoslanec něco udělat nebo je to skutečně jen o premiérovi? Už takhle jsou na tom u nás zemědělci mizerně a to ani nepočítám takové komplikace jako je letošní zima

Odpověď

15.04.2013 10:38:37 - RNDr. Pavel Poc

Postoj premiéra Nečase k Programu rozvoje venkova (PRV) je jen těžko pochopitelný. Přesun 300 mil. €, tedy cca 7,5 mld. Kč, z PRV na kohezní politiku nemá nic společného s vyjednávacími schopnostmi Petra Nečase, ale spíše o vyjádření jeho vztahu k zemědělství, ke konkurenceschopnosti našich zemědělců, ke krajině, k venkovu a lidem, kteří na venkově žijí.  Pro Nečase jsou zjevně důležitější velké kohezní projekty než podpora venkovských oblastí a to i za cenu, že to může zhoršit postavení našich zemědělců ve srovnání s jejich protějšky v Evropské unii.

Jako velké heslo, které hlásali bez rozdílu všichni ministři zemědělství za ODS, je rovnocené postavení našich zemědělců v EU. Tyto proklamace se krásně poslouchají, ale jen do doby, než přijde podraz od předsedy jejich vlastní strany a vlády. Předpokládal bych, že si to se svým premiérem a předsedou dokáží prodiskutovat a pak neslibovat bludy, jak budou do roztrhání těla hájit zájmy našich zemědělců.

V tomto kontextu udělal premiér doslova hlupáka ze svého ministra zemědělství Bendla, který se pak všemožně snažil zemědělce přesvědčit, že o žádné peníze nepřijdou, a že to, co se stalo vlastně není pravda. Bendl pak musel zoufale přijít s tím, že má příslib premiéra, že 300 mil. € zemědělci a venkov získá z jiných programů. Jak dojemné, Bendl i Nečas moc dobře vědí, že po roce 2014, kdy začne platit nový finanční rámec, už ve svých funkcích nebudou a teď tedy mohou slíbit i modré z nebe, protože důsledky jejich kroků dopadnou už na někoho jiného.

V současnosti je situace taková, že odsun prostředků z PRV bude mít pravděpodobně velmi neblahý dopad na znevýhodněné oblasti tzv. LFA. U dotací LFA je navrženo, aby se dotace rozšířili i na uživatele orné půdy. To však bude znamenat, že se dotace LFA sníží ze současných sazeb až o 50%. Navíc u programů AGRO ENVI se počítá se zachováním dotací v ekologickém zemědělství, ale budou zrušeny dotace na údržbu trvalých travních porostů tzv. TTP.

Podle výpočtu Agrární komory ČR bude zmíněný úbytek prostředků v PRV znamenat likvidaci zemědělců hospodařících v oblastech LFA, v těchto oblastech dojde ke zvýšení již dnes velmi vysoké nezaměstnanosti, snížení konkurenceschopnosti horských a podhorských regionů (a tím i celého českého zemědělství), snížení chovu hospodářských zvířat a podstatné omezení údržby krajiny. V neposlední řadě to bude znamenat i výpadek příjmů státního rozpočtu, neboť zemědělci v LFA oblastech platí a splácí státu nakoupenou zemědělskou půdu a movitý či nemovitý majetek z privatizačních smluv z 90. let.

Příslib premiéra prezentovaný ministrem Bendlem na zaručení těchto peněz z jiných operačních programů je tedy jen úhybný manévr, aby byl odvrácen oprávněný hněv našich zemědělců. Jakým způsobem by měli zemědělci žádat o klasické zemědělské dotace z jiných operačních proramů není jasné, ale zemědělcům tyto prostředky zaručeny být nemohou. Za předpokladu, že by ty peníze zůstaly v PRV, byla by i jistota, že budou zemědělcům směřovat.

Ze strany poslance Evropského parlamentu není možnost jak do podoby národních obálek zasáhnout. Evropský parlament se sice ještě snaží o podbě rozpočtu jednat, nelíbí se mu rozsah rozpočtových škrtů a také by rád viděl větší flexibilitu v rozpočtu. Jaký by to mělo vliv na národní obálky zatím není možné odhadnout. Na co jednotlivé země kladou prioritu, a do kterých odvětví chtějí peníze nasměrovat, je už na nich. Určitě si dovedete představit, co by se asi strhlo, pokud by naší vládě některá evropská instituce říkala na co přesně má peníze použít. Naše média a euroskeptici by na EU nenechali niť suchou, ale když si to pokazíme sami, je to v pořádku a jen naše věc.