Tomio Okamura

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • místopředseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.09.2018 17:34:00

Dokumenty OSN se pokoušejí definovat migraci jako základní lidské právo

Dokumenty OSN se pokoušejí definovat migraci jako základní lidské právo

Projev na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 19. září 2018 k informaci vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících

Vážené dámy a pánové,

jsem rád, že se po iniciativě SPD a KSČM podařilo zařadit na program schůze projednání stanoviska ke globálnímu paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a ke globálnímu paktu o uprchlících. Záměrně říkám pravidelné, protože v překladu toho anglického slůvka rozhodně k němu má blíže význam pravidelné. Naše hnutí SPD s těmito dokumenty zásadně nesouhlasí, jelikož tyto dokumenty přinášejí nebezpečí pro Českou republiku a pro Evropu. Chceme, aby Česká republika odstoupila z těchto jednání a samozřejmě tyto dokumenty nepodepisovala, stejně jako to již udělaly USA a Maďarsko a zřejmě se k tomuto dokumentu nepřipojí ani Polsko. Bohužel je však postoj Babišovy vlády k těmto dokumentům pozitivní, jelikož z toho, co vláda zatím prezentuje, vyplývá, že odstupovat z jednání nehodlá a to tady potvrdil ve svém úvodním vystoupení i ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček. Vláda se tedy nadále hodlá stavět k migraci vlažně.

Tyto dokumenty OSN se přitom pokoušejí definovat migraci jako základní lidské právo a také definují právo na překračování hranic. Podle tohoto dokumentu OSN je migrace nezastupitelným a dobrým procesem, což jsou slova z tohoto dokumentu, který by měl být podpořen. Vychází ovšem z překrouceného výkladu čl. 13 bodu 2 Všeobecné deklarace lidských práv, podle kterého má každý, cituji: "právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země". Ano, právo svou zemi opustit patří ke svobodě každého z nás, nijak z toho ovšem neplyne právo usadit se kdekoli na světě bez ohledu na ty, komu daná země patří. Filosofií OSN a zjevně také europarlamentu a poslanců jiných stran tady v Poslanecké sněmovně je legalizovat globální squatting. A nejen legalizovat, plánují ho finančně a legislativně podporovat. A známe už i první smělé plány. Globální kompakt vyzývá k poskytnutí kapacit pro přesídlení deseti procentům celkového počtu uprchlíků ve světě ročně. Abychom věděli, o jakém čísle mluvíme, OSN loni odhadla, že ve světě momentálně žije 2558 mil. lidí mimo svou zemi původu. Tohle číslo se ovšem znásobí ihned v momentě, kdy se Evropa ke starosti o uprchlíky přihlásí. Víme všichni, co nastartoval jeden hloupý výrok paní Merkel.

Tento projekt globálního kompaktu OSN o migraci obsahuje např. ustanovení, podle nichž by pro migranty měla být organizována školení jak před odjezdem, tak po jejich příjezdu, aby jim byly poskytnuty zvýhodňující podmínky. Státy se také zavazují umožnit migrantům posílat peníze domů, což je fakticky pobídka pro ekonomické migranty. Dále tu je povinnost státu zajistit nevládním neziskovým organizacím možnost pomáhat migrantům podávat stížnosti proti rozhodnutím státních orgánů ve věci azylu a povolení k pobytu v zemi. To vše je pro naše hnutí SPD a pro bezpečnost v České republice zcela nepřijatelné, a tyto závěry odmítáme.

Pan ministr říkal, že to není závazné. Tak vůbec nechápu, proč tedy u takových jednání jsme a znovu opakujeme, že po vzoru Maďarska je potřeba odstoupit, protože není možné, abychom vůbec diskutovali nad takovými větami, protože to je přece absolutně nepřijatelné, jak jsem říkal, vůbec pro Českou republiku a jsem přesvědčen i pro většinu našich občanů.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD dlouhodobě a programově odmítá imigraci. Imigrační projekty na jakékoli úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a suverenitu našeho státu. Tato země je dědictvím našeho národa a není žádnou administrativní jednotkou EU nebo OSN. Nad suverenitou této země nestojí žádné právo někoho se sem přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili naši předkové. Věc je třeba vidět v souvislostech.

První část těchto souvislostí je snaha EU, OSN a některých českých politiků a aktivistů, udělat z imigrace legální právo, které stojí nad suverenitou zemí a zájmy národů. Druhou částí problému je snaha EU zbavit členské státy práva svobodně rozhodovat o vlastní imigrační politice.

Dnešní situace je zcela jasná. Podporovat EU je podporovat migraci. Nevystoupit tak jako Maďarsko z globálního paktu znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na obranu našich zájmů. Připomenu, že projednávané dokumenty OSN jsou výsledkem Newyorské deklarace pro migranty a uprchlíky. Přijetím Newyorské deklarace se státy zavázaly mj. uspořádat mezinárodní konferenci k uzavření globálního paktu o, cituji, bezpečné, řízené a legální migraci v roce 2018. A také k tomu, že do roku 2018 dosáhnou dohody o, cituji, spravedlivějším sdílení odpovědnosti vůči uprchlíkům.

Jinými slovy, když byly prozatím členskými státy EU bruselské migrační kvóty vyhozeny dveřmi, snaží se jim je naordinovat oknem OSN. Podpis obou dokumentů, globálního paktu o bezpečné, řízení a pravidelné migraci a globálního paktu o uprchlících, by se podle sekretariátu OSN měl uskutečnit na zvláštní konferenci OSN, která je svolána na polovinu prosince 2018 do Marrákeše.

V případě jejich sjednání a ratifikace českým parlamentem a podpisu prezidentem republiky by podle čl. 10 ústavy byly nadřazeny národním zákonům, což by znamenalo, že bychom museli podle nich předělat české zákony. Např. v zákoně o pobytu cizinců by musela být zrušena více než polovina ustanovení, která regulují vstup cizinců na naše území a pobyt v České republice. Přitom ještě donedávna Ministerstvo zahraničních věcí uvádělo, a uvedl to tady i pan ministr, že v této fázi ty dokumenty nebyly závazné. Tak tedy pak nechápu, co se tedy bude podepisovat na zvláštní konferenci OSN, která je svolána na polovinu prosince 2018 do Marrákeše, nebo proč se to tam vlastně bude podepisovat, nebo jestli je potřeba vůbec něco podepisovat.

Vy mi tady, pane ministře za mnou, říkáte, že je to politická deklarace, kterou je potřeba podepisovat. My říkáme, že to není potřeba podepisovat. Proč? Proč? Proč? Já tady říkám, obsahuje to věty, které jsem tady citoval. Jsou tam tyto teze. Já vím, že vy jako zástupce sociální demokracie máte potřebu podepisovat takové věty a takové dokumenty. My za SPD říkáme ne. A tady je jasný rozdíl mezi SPD a touto Babišovou koaliční vládou hnutí ANO a ČSSD. To je ten rozdíl, je jasný a myslím, že občané ho všichni vidí.

Podívejme se podrobněji, co to tedy je Newyorská deklarace, z které to vychází. V září 2016 přijalo 193 členských států Valného shromáždění OSN jednomyslně text zvaný Newyorská deklarace pro migranty a uprchlíky. Ta má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, mj. otázky přijímání běženců v jednotlivých zemích, školní docházky jejich dětí, legálního zaměstnání atp.

Americký prezident Donald Trump nařídil 1. 12. 2017 zvláštní směrnicí diplomatickým zástupcům USA při OSN ukončení jednání o obou smlouvách. Delegace USA při OSN předala depeši o ukončení účasti USA na projektu globálního kompaktu o migraci, jak bývají oba dokumenty souhrnně označovány, 3. 12. 2017.

Spojené státy odstoupily a odstoupilo také Maďarsko. A k Maďarsku a k jeho postupu se nyní dostanu, i k těm důvodům. Maďarští diplomaté se jednání pracovních skupin, které připravovaly návrhy obou smluv, účastnili až do konce. Finální návrhy textů, návrhy obou smluv předala komise OSN pro mezinárodní právo k posouzení vládám členských států 13. 7. 2018. V následujícím týdnu, tzn. je to před dvěma nebo před necelými třemi měsíci, maďarská vláda uložila všem státním úřadům v Maďarsku prozkoumání slučitelnosti navržených smluv s vnitrostátním právem. A Maďarsko na základě tohoto přezkoumání, a jsou to naši kolegové z V4, členové EU, 24. 7. 2018 oznámilo, že odstupuje z jednání o globálním paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících. Protože Maďarsko to zdůvodnilo tak, že na rozdíl od vlády, hnutí ANO a ČSSD v koalici s KSČM ještě a na rozdíl od pana ministra Hamáčka Maďarsko považuje tyto dokumenty po podrobném prozkoumání za špatný proces, který přináší nebezpečí pro Evropu a Maďarsko, a to je přímo citát maďarského ministra zahraničí Szijjártó.

Maďarský ministr dále vysvětlil, že v důsledku toho je závěr maďarské vlády odlišný od závěru OSN, a cituji ho. OSN se domnívá, že migrace by měla být podporována, ale podle postoje Maďarska musí být zastavena, konstatoval maďarský ministr.

A tady mám dotaz na pana ministra Hamáčka. Jak nám vysvětlí ten rozpor Maďarska, kde to projednávali, dokonce maďarský ministr jel na ta jednání, a to bylo veřejně prezentováno i v zahraničí, po projednání v orgánech maďarského parlamentu, takže tam se na to podívali i poslanci, ve výborech se to projednalo.

Postup české vlády, a to si myslím, že musí opravdu vadit všem opozičním stranám v Poslanecké sněmovně, vůbec jste to neprojednali ani tady ve sněmovně, teď to tady projednáváme, až když už máme po Marrákeši, a teď kdybychom vás nepřinutili, abychom to tady dostali na program schůze sněmovny, tak v podstatě tento měsíc tam jedete úplně bez jakéhokoli projednání ve sněmovně a bez jakéhokoli usnesení. To je tady zásadní rozdíl, že vy skrýváte a nechcete to veřejně projednávat. A vy třeba budete říkat, neskrývám, ale já se ptám, proč tedy Maďarsko tam jezdí s těmi stanovisky Parlamentu, kde to otevřeně projednávají.

A hlavně Maďarsko po podrobném prozkoumání došlo k těmto závěrům. My samozřejmě věříme Maďarsku, že oni neskrývali, projednali a mají závěry. Vy skrýváte, a kdybychom nenavrhli, tak samozřejmě se k této diskusi ani nedostaneme. A ostatně víme, a k tomu se ještě dostanu, jakým způsobem vláda přistupuje k zahraniční politice.

Takže bych to shrnul. Hnutí SPD se plně ztotožňuje se stanoviskem Maďarska. A dovolte mi navrhnout usnesení z pera SPD, o kterém bude hlasovat Poslanecká sněmovna.

Usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje další setrvání ČR v globálním paktu OSN o bezpečné, řízení a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádáme vládu ČR, aby ve vztahu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

A já vám řeknu, vážený pane ministře, proč je potřeba toto usnesení. Protože vy jste minulý týden, naposledy minulý týden prokázali, že vládní zahraniční politika je prostě snad největší galimatyáš, co jsem tady zažil za posledních dvacet let. Kdo to kdy zažil, že europoslanci, vládní europoslanci hnutí ANO, samozřejmě i za ČSSD, prostě potopí minulý týden Maďarsko a hlasují pro sankce Maďarsku. Zároveň nám ale tady premiér Babiš říká, že se od nich distancuje, jejich šéf se distancuje.

Pan předseda Sněmovny Vondráček se z hlasování omluvil tady veřejně ve Sněmovně. To znamená, že tam vlastně není vůbec žádná domluva na nějakém konsenzuálním stanovisku, aby byla jednotná zahraniční politika. A dokonce v podstatě váš nadřízený premiér Babiš - ale vy jste zároveň ministrem zahraničí - tak vy zase vychvalujete to hlasování, protože váš europoslanec Poche hlasoval pro sankce.

No, pan poslanec Poc neměl odvahu se postavit proti, tak se teda zdržel. To znamená - tak jaká je teda česká zahraniční politika? Každý říká něco jiného. Ale kdyby to alespoň bylo v nuancích něco jiného. Ono je to o 180 stupňů něco jiného. Je to prostě jeden velký, budu slušný, zmatek. Ale to si opravdu Česká republika nezaslouží. Takovou absolutně skandálně neodpovědnou zahraniční politiku, co předvádí vaše vláda.

Já vím, že vaše vláda je slepenec. To tady prostě vidíme každý týden. Že máte úplně protikladné programy v mnoha věcech, úplně jiné zájmy. Prostě chcete jinak vzájemně hlasovat. Ale alespoň prosím neobtěžujte těmito svými rozpory občany, aby byl v zahraniční politice takový zmatek.

To znamená z tohoto důvodu, co tady říkám, je potřeba to usnesení Sněmovny. Jestli neprojde naše, tak nějaké, s kterým třeba nebudeme souhlasit. Ale měli bychom se většinově dobrat k usnesení Poslanecké sněmovny. Protože jak můžete, vážení kolegové v koalici i v opozici, věřit takovéhle vládě, kde skutečně premiér a ministr zahraničí a dokonce jejich europoslanci každý dělá úplně něco jiného a říká něco jiného. To je přeci otřesné.

Takže proto si myslím - a my už jsme o tom mluvili i tady s kolegou Ondráčkem, že bychom si kdyžtak poté, co projde ta diskuze, vzali nějakou pauzu, kde bychom byli rádi, kdybychom svolali i kolegy z jiných politických stran. Jestli bychom jako u toho Marrákeše v červnu - to byl ten bod, jak tenkrát iniciovalo SPD - nebo ono to bylo v červnu, není to tak tenkrát - jestli bychom našli nějaký konsenzus nad nějakým usnesením, které by tady šlo většinově prohlasovat

Protože jinak to tady necháme na pospas v podstatě panu ministrovi Hamáčkovi, který má politický názor, ale jiný, než premiér a jiný, než my. Tak to teda opravdu, aby takhle někdo jednal o takových závažných věcech v OSN, to je opravdu zcela nepřijatelné.

A úplně na závěr, protože jsem se teď dočetl v médiích, že obsahem schůze má být snad, že tady někdo chce zdvihat téma syrských sirotků. Tak já jenom krátce přečtu v několika větách stanovisko SPD k tomu návrhu, abychom přijímali těch padesát syrských sirotků, kterým je tuším asi tak sedmnáct, nebo devatenáct let, nebo jak jsem se tak kuloárně doslechl. Ale nevím, co je na tom pravdy.

Stanovisko SPD k této problematice je takové: V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí v klokáncích a ti potřebují naši pomoc v první řadě, a ne abychom propagandisticky přijímali cizí sirotky a na život našich sirotků se pořádaly veřejné sbírky. Hnutí SPD považuje výzvu europoslankyně Michaely Šojdrové z KDU-ČSL na přijetí padesáti syrských sirotků do České republiky za zcela jasnou kampaň s cílem zviditelnit sebe a KDU-ČSL před blížícími se komunálními a senátními volbami a udržet se v následujících volbách do Evropského parlamentu. Podporu jejich snaze vyjadřují poslanci a senátoři zvolení za KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09, STAN a Strana zelených. To znamená vesměs takzvané vítačské strany. To znamená ty, které dlouhodobě prosazují v různých formách, měkčích, či tvrdších, přijímání migrantů do České republiky.

Situace je ovšem taková, že přijetí několika desítek sirotků ze Sýrie situaci v této zemi samozřejmě nevyřeší. Sýrie je v současné době již schopna si s těmito sirotky pomoci sama, pomoci sama těmto sirotkům. Legální syrská vláda, jak víme, kontroluje většinu území státu a má všechny prostředky k tomu, aby se o tyto děti postarala.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout