doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.10.2018 22:03:52

Senátní volby na Budějovicku a Třeboňsku vrcholí. Skončí překvapivou změnou?

Senátní volby na Budějovicku a Třeboňsku vrcholí. Skončí překvapivou změnou?

Pod heslem JASNÉ NÁZORY, PEVNÉ POSTOJE se ucházím o křeslo senátora za Českobudějovicko a Třeboňsko. Nabízím tvrdé a nekompromisní argumenty. Budou mít volby překvapivý zvrat?

Proč vlastně kandiduji do Senátu? Je pravda, že Senát PČR je zbytečný a existuje proti vůli drtivé většiny občanů (senátní volby pravidelně bojkotuje přes 70% oprávněných voličů). A já říkám jasně:

„Vůle občanů je pro mě závazná.“

Proto, pokud se stanu senátorem, tak bez váhání podpořím ústavní zákon o zrušení Senátu. Ale také mi není lhostejné, jak Senát zastupuje občany ČR. Tím spíše chci, aby se post senátora za Českobudějovicko a Třeboňsko stal symbolem vůle lidu a naplnil tak vizi skutečné demokracie, ne té falešné, kterou se tak ohání naši současní elitáři. Bohužel, místo českobudějovického senátora je teď zatíženo několika škraloupy. V případě mého vítězství se budu snažit je napravit. Pro mne je nepřípustné, abych prostřednictvím chaotického „Prohlášení senátorů“ podporoval ilegální migraci a v tomto ohledu solidaritu se západními státy EU. A s mým zvolením skončí také éra, kdy senátor z Českých Budějovic vedl pokus podat ústavní žalobu na přímo zvoleného prezidenta České republiky.
Pokud má Senát na něco vliv, tak jsou to především ústavní zákony. A zde se dostáváme k nenaplněnému bodu naší Ústavy, zákonu o obecném referendu. Chci, aby občané měli možnost kdykoliv vyvolat závazné referendum, například i o našem členství v Evropské unii. Osobně momentálně nejsem pro vystoupení z EU, ale důrazně dodávám, že chci mít bezpečnou pojistku, kdyby došlo ze strany EU k vážnému ohrožení naší vlasti. Tou pojistkou je jedině zákon o referendu. Až bude přijat, bude si muset EU dávat pozor, jak se k nám bude chovat, aby omezování a rizika nepřevážily momentální výhody.
To je již nyní na pováženou. Vnímám například povinnost implementovat nařízení Evropské komise do našeho právního řádu jako narušení státní suverenity. Nejsem pro rozšiřování Ústavy, ale pokud se například chceme vyhnout dopadu nařízení EU o omezení práva na držení zbraní, nemáme jinou možnost než ho zakotvit do Ústavy. Ale především je nutné položit si zásadní otázku: „Není něco špatně, když náš stát musí dělat nedůstojné právní kličky, aby mohl rozhodovat o svých vlastních zákonech?“
Můj program není zaměřen jen na problémy EU, ale také na celostátní problematiku a regionální politiku. Například budu prosazovat důsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní (neslučitelnost funkce ministra s poslaneckým mandátem); zakotvení do Ústavy ČR že český jazyk je státním jazykem a zakotvení českého národa: „Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, které jsou s ní trvale spjaty. Právním výrazem tohoto svazku je institut státního občanství“; rušení zbytečných úřadů a institucí; změny v bezpečnostní politice ČR; bezúročné novomanželské půjčky; zvýšení poměru starobního důchodu k hrubé mzdě na 45%; nebudu podporovat vyhlášení památkové zóny “Třeboňská rybniční krajina“.
Beru na vědomí, že má kandidatura do Senátu neunikla pozornosti nepřejících. To znamená, že jsem vnímán jako „černý kůň“ kampaně, s možností na postup do druhého kola voleb. Některá regionální média se velmi činí. Jeden  nejmenovaný plátek měl zřejmě zájem o „výpalné“ či „kamarádné“ (nebo jak to budeme nazývat). Částka měla prý dosahovat pěkných 240 000 Kč. Po tomto neúspěšném podnikatelském záměru si dotyčný subjekt usmyslel nenechat na mně nit suchou. Také mám mnoho obdivovatelů s neskonalou touhou utrhnout si kus mého plakátu na památku, někdy i celý.
Obracím se tedy na vás, voliče, abyste rozhodli podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jak říká opravdový analytik globální politiky Pjakin: „Každý v rámci svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v rámci své nevědomosti pro ty, kteří toho ví a chápou více.“
Znalosti jsou moc - SCIENTIA EST POTENTIA. Učte se a buďte mocní, jen tak dokážete ochránit své zájmy a nestanete se trávou na bitevním poli.
 
Lubomír Pána
kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 14 za Českobudějovicko a Třeboňsko
 
 
 
 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama