ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.01.2011 16:38:16

Hejtman pozastavil usnesení rady ve věci omezení výkonů víceletých gymnázií

Hejtman pozastavil usnesení rady ve věci omezení výkonů víceletých gymnázií

V minulém týdnu přislíbil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, že se bude aktivně zajímat o průběh komunikace a nastavení budoucí komunikace se školami a veřejností v otázce osmiletých tříd na gymnáziích, optimalizace středních škol obecně.

V minulém týdnu přislíbil hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, že se bude aktivně zajímat o průběh komunikace a nastavení budoucí komunikace se školami a veřejností v otázce osmiletých tříd na gymnáziích, optimalizace středních škol obecně. Po shromáždění všech dostupných informací bude iniciovat koaliční schůzku ke školské problematice, která by projednala další kroky v této oblasti.

Po seznámení se všemi dostupnými informacemi svolal dnes hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek koaliční jednání. V rámci koaličního jednání byl projednán návrh na další postup v optimalizaci středních škol včetně dostatečného prostoru pro komunikaci se školami a na politickou i odbornou debatu uvnitř Jihomoravského kraje, se samosprávami měst a obcí, školami i s rodiči.

S ohledem na blížící se termín vyhlášení a zveřejnění kritérií pro přijímací řízení do prvních ročníků středních škol včetně prvních ročníků víceletých gymnázií a v návaznosti na výsledky dnešního koaličního jednání, pozastavil hejtman JMK usnesení RJMK v omezení výkonů škol víceletých gymnázií s cílem eliminovat nejasnosti v počtu a místě otevřených tříd.

Toto rozhodnutí umožňuje ředitelům dotčených víceletých gymnázií otevřít třídy a dnem 31. ledna 2011 zveřejnit kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012 dle nynějšího stavu počtu osmiletých tříd na jednotlivých gymnáziích.

Toto rozhodnutí je jednoznačným sdělením pro rodiče a žáky základních škol, kteří se připravovali na přijímací řízení do prvních ročníků nadále pokračovat v přípravě bez nutnosti rychlého hledání jiného gymnázia nebo jiné alternativy.

Toto rozhodnutí nezastavuje proces optimalizace středního školství, jehož cílem je zefektivnění a zkvalitnění středního školství Jihomoravského kraje v důsledku rozporu mezi kapacitami středních škol a vývojem populační křivky žáků vycházejících z 9. tříd základních škol.

Jihomoravský kraj považuje trend směřující k omezení počtu žáků odcházejících v průběhu plnění povinné školní docházky do víceletých gymnázií za správný, a toto opatření bude i nadále nedílnou součástí celkové optimalizace středního školství od školního roku 2012/2013, o jejíž podobě bude rozhodnuto v průběhu roku 2011.

Tento celkový koncept optimalizace bude připraven a projednán ve spolupráci se všemi politickými stranami Zastupitelstva Jihomoravského kraje. K přípravě tohoto konceptu optimalizace středního školství na území celého Jihomoravského kraje budou přizváni partneři, zejména Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita), Rada pro rozvoj lidských zdrojů, odborníci, zástupci samospráv, zástupci školských rad regionálních škol a samozřejmě také školských odborů.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama