ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,7. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.09.2009 21:28:40

Krajská rada jednala s Radou města Valašské Meziříčí

Krajská rada jednala s Radou města Valašské Meziříčí

Jednání se zúčastnili také odborní pracovníci krajského úřadu.

&nbsp;„Nečiníme si ambice, že během tohoto setkání vyřešíme všechny záležitosti, které jsou pro Valašské Meziříčí aktuální. Cílem společného jednání je vzájemná výměna informací, díky nimž může krajská samospráva přispět k řešení nejzávažnějších problémů města,“ řekl v úvodu jednání hejtman Stanislav Mišák. <br /> Dlouhá debata byla věnována komplikované dopravní situaci ve Valašském Meziříčí, která je přetížena velkou intenzitou dopravy, a to jak osobní, tak i tranzitní. <br /> „Cílem severního a západního obchvatu Valašského Meziříčí, s jejichž realizací se počítá v územních dokumentech Zlínského kraje a jejichž výstavbu krajská samospráva podporuje, je odklonění tranzitní dopravy z centra a napojení Valašského Meziříčí na dálniční síť České republiky. To je důležité i z hlediska zajištění průchodnosti východní části Zlínského kraje ve směru sever – jih,“ uvedl Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana pro oblast dopravy. <br /> Dalším diskutovaným tématem byl projekt Seniorparku, který by měl zajistit dosud chybějící infrastrukturu pro poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, případně dalším osobám se sníženou schopností sebeobsluhy. Seniorpark by měl mimo nabídky jiných služeb a aktivit také částečně nahradit kapacitu stávajícího Domova pro seniory v Podlesí, který se nachází v blízkosti plánované rychlostní silnice a je již i po technické stránce zastaralý. Realizace Seniorparku je uvažována v areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na ulici Žerotínova ve Valašském Meziříčí. V sousedství stávající budovy LDN by měl být postaven nový objekt, který by spolu s další kapacitou domova pro seniory uvažovanou ve Vsetíně, nahradil Domov pro seniory v Podlesí. <br /> „Město Valašské Meziříčí se péči o seniory věnuje velmi koncepčně a systematicky a názor na řešení situace má kraj i město shodný. V současné době dokončujeme prověřovací studii, z níž vyplynou nároky na finanční náklady. Následně se rozhodneme o způsobu financování a budeme usilovat o to, aby obě zařízení byla budována pokud možno souběžně,“ uvedla radní Taťána Nersesjan, zodpovědná za oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin. <br /> Krajští a městští radní hovořili také o záměru rekonstruovat síť vodovodů a kanalizací. Po letošních letních bleskových povodních se totiž projevilo, že stávající síť je již i vzhledem ke svému stáří 30 až 50 let na špatné úrovni a v některých úsecích dochází k havarijnímu stavu. Zlínský kraj proto považuje rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu města za potřebnou. <br /> Také záměr města rekonstruovat současný zcela již nevyhovující objekt hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Poličné Zlínský kraj podporuje. Projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice, na který bude možné využít zdroje z Evropské unie, je podle hejtmana velmi dobře připravený, a proto má podle něj šanci na úspěch.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama