prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.06.2020 20:57:00

Norci se nepěstují, norci se chovají

Norci se nepěstují, norci se chovají

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 2020 ke změně zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil stručně - ale málo platné, abych také ukázal, že jsme akademik a vědec, přece jen řeknu nějaká čísla, data a fakta, které jsem posbíral - představit tři pozměňovací návrhy. Všechny jsou načtené pod číslem 5000 - to se dobře pamatuje. Jeden se týká přímo zákona, jeden se týká pozměňovacího návrhu, který tam zazněl.

Já na rozdíl od kolegů - a mě to hrozně těší, protože já zemědělec nejsem v tom zemědělském výboru - jsem úplně těm číslům - a těch se týkají ty moje pozměňovací návrhy - nedůvěřoval. Je to dáno tím, že se granty a různými závěrečnými zprávami zabývám celý život a principiálně ´mám k nějakým číslům trochu nedůvěru a vždycky mě zajímají zdrojová data. Ty tady nebyly, ale já bych to nijak nehrotil. Prostě to asi nebyla ničí zlá vůle nebo úmysl. Prostě vznikla nějaká čísla a ta tam byla.

Proto jsem se snažil s pomocí různých odborníků dospět k nějakým jiným číslům a současně pomocí těchto čísel představím ty tři pozměňovací návrhy, které se vlastně týkají nějakého výpočtu. Tak pojďme si stručně, ale přece jenom, povědět - a bavíme se teď o tom odškodnění pro ty chovatele kožešinových zvířat - pojďme si povědět, za jakých čísel se dá vycházet.

Nechci to nijak zlehčovat, ale přece jenom, my jsme teď projednávali na zdravotním výboru jakési odškodnění dopadů Covidu. Tady to dořešíme ze stejného pohledu. Ta korektnost těch odškodnění by měla být v nějaké obecné logice a v obecné slušnosti. měla by zohledňovat nákladovost, měla by zohledňovat cenu, měla by zohledňovat vložené prostředky v dobré víře. Já se nebráním odškodnění obecně, ale měla by zohledňovat vložené prostředky v dobré víře, o kterých ten, kdo je vložil, očekával, že tedy budou nějak umořeny a ony umořeny nebyly.

Na druhé straně není možné to odškodnění formulovat podle mého názoru tak, že se člověk rozhodl, že se bude věnovat celý život nějakému byznysu, odhadoval svoji délku života, řekněme, na 60, 70 let, vypočítal si, že 40 let ten byznys bude dělat, spočítal si, jaký by za těch 40 let mohl mít zisk a tento zisk je to, z čeho vychází to odškodnění. A já mám pocit, že ta čísla se takovéhle nějaké kalkulaci podobají.

Ti lidé tím, že přestali chovat, ti chovatelé kožešinových zvířat, jaksi nezahynuli, dál se věnují podnikání a samozřejmě do těch chovů a do změn, které ty chovy provázely, vložily určité finanční prostředky, ty nebyly v celém rozsahu realizovány - protože ten chov netrval tak dlouho, jak očekávali - tak v nějaké poměrné částce je potřeba toto nahradit.

Je potřeba si říct, že majitel největší kožešinové farmy v České republice opakovaně uváděl, že do farmy investoval 30 milionů korun, 30 milionů korun. To znamená, to by byla ta suma, kterou, kdyby vůbec nezačal ta kožešinová zvířata pěstovat, bych čekal, že by se mi vrátila. Investuje do farmy, stát mu zákonem zakáže tu farmu provozovat, tak se ty peníze jaksi vrátí.

Ale musíme si říct, co na té farmě chtěl dělat. Chtěl tam chovat 15 tisíc norků a podle návrhu zemědělského výboru by tedy měl dostat někde mezi 70 až 100 miliony korun, což je zhruba třikrát tolik, než je těch třicet milionů, které investoval. Pak je ale potřeba si také říct, že ta investice nebyla na začátku platnosti toho zákona, ale několik let předtím, to znamená určitou dobu ty norky choval a tím pádem část té investice byla realizována. Ta investice má nějaké odpisy tak jako v jakémkoliv jiném podnikání. Má nějakou životnost. Pokud ta životnost je, řekněme, deset let, pět let podniká, jsme na 15 milionech, které by měl dostat.

A podle této logiky jsem se snažil zpracovat ty své pozměňovací návrhy. Já jsem se ještě díval, protože upřímně řečeno, nevím, jak vy, ale já se v tom nevyznám. Já vcelku nikdy nebyl v situaci, abych ženě kupoval norkové kožichy, eventuálně jiné kožichy v podobné ceně. Mě zajímalo, kolik vlastně taková kožka z norka stojí a zjistil jsem, že ta cena veřejném trhu se pohybuje někde mezi 540 až 590 korunami a ta tržní cena, ta prodejní - to je výkupní, prodejní je pak někde 730 korun. To znamená, ten zisk, který se realizuje někde kolem 150, 170 korun. Zase, když to znásobíte 15 tisíci norky za rok, dostanete se k nějakému číslu.

Tak já teď vůbec nepléduji za to, že ty moje kalkulace a odhady jsou správné. Nejsem chovatel kožešinových zvířat. Vychází to jaksi z nějakých výpočtů, ale ty moje výpočty jsou zhruba třetinové oproti tomu návrhu, který tam je. Proto dávám pro jistotu tři variantní pozměňovací návrhy.

Ten první návrh je velmi jednoduchý a prostě je to snížení té částky ze sedmi, respektive pět a půl tisíce na dva. Respektive čtyři tisíce ta částka u norka podle mého názoru byla výrazně víc nadhodnocena, než u chovné lišky. To jeden z těch pozměňovacích návrhů.

Ten druhý pozměňovací návrh počítá s nějakou výší ročního čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních pět let a z toho vyvozuje výši, která by měla být jako odškodné podána.

No a ten třetí návrh tady toto nějakým způsobem propojuje a je to vlastně změna tří paragrafů. Pořád se pohybuji v té sumě zhruba dva tisíce za chovaného norka a čtyři tisíce za chovnou lišku s tím, že tady ještě upravuji § 29, kde dělám některé technické změny, jako že tam chybí tečka a upravuji nějaká ta odůvodnění. A v bodě 47, v § 29 pak měním odstavec 8 a vkládám nový odstavec 9, který si dovolím přečíst, zní, protože to je asi trošku mimo to, co jsem teď vysvětloval a zdůvodňoval:

"Ministerstvo může kompenzační příspěvek navýšit nad rámec hodnoty vypočtené podlé odstavců 7 a 8, pokud žadatel doloží, že takto vypočtená výše kompenzačního příspěvku by byla nepřiměřeně nízká s ohledem na nezbytné výdaje na likvidaci chovu a dříve vynaložené investiční výdaje, které se žadateli mohly navrátit v důsledku ukončení chovu."

Jinými slovy. Já jsem dospěl výpočtem k dvěma částkám. Ta jedna je dva tisíce, ta druhá je čtyři tisíce. Pokud bychom přijali ten pozměňovací návrh jenom v tomto znění, tak prostě snižujeme tu částku a hotovo.

Pak je druhá varianta, která ještě upravuje jeden paragraf, který dává variantní možnost buď jenom tuto částku, anebo nějaká zisky, které byly průměrné v posledních pěti letech a vypočítá se to obojím.

Anebo třetí, která zohledňuje tu částku, kterou jsem vypočítal, ke které jsme já a odborníci nějakým způsobem dospěli. A já tam navíc dámám jakousi otevřenou možnost Ministerstvu zemědělství - myslím si, že je to korektní. Ono mě k tomu vedla i tady ta debata ohledně Covidu. Omlouvám se, že lehce odbočuji. Ale my se bavíme o nějakém plošném odškodnění určitých segmentů, ale ty segmenty se domlouvají na tom odškodnění plošně.

Vrátím se k těm norkům velmi rychle, abych to vysvětlil. Uvědomte si, že všechny okresní nemocnice dostanou zhruba stejné odškodnění těch nákladů spojených s Covidem. Ale všichni z vás ví, že byly nemocnice, kde byly nemocní zaměstnanci - to onemocnění se šířilo mezi zaměstnanci - já nevím Cheb, Břeclav - a tyto nemocnice opravdu byly v reálu dva tři čtyři týdny zavřené, některé oddělení. A vy těžko podle toho průměru, který je, můžete zohlednit ty extrémy.

Přišlo mi korektní, aby v tomto případě, pokud existuje nějaký extrém i těch farem - já nevím, nějaká speciální farma s velkými náklady, nebo nevím co, nějaký, já nevím, norek s osmi nohama, který má tu kožku pětibarevnou, já tomu nerozumím - ale jsem rád, že jsem se zatím nespletl a stále tvrdím, že norci se chovají a nepěstují.

Tak tady jsem dal jakýsi prostor Ministerstvu zemědělství, aby toto mohlo zohlednit v těch případech, které by byly zdůvodněné. Ale zase k tomu musí být jasné a explicitně definované zdůvodnění, abych použil taky nějaké cizí slovo, které přesně definuje, proč v tomto případě se má postupovat jinak. Tak já doufám, že jsem takto snad stručně a dostatečně vědecky zdůvodnil všechny tři pozměňovací návrhy, ke kterým se posléze přihlásím. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama