Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

29.10.2016 21:15:15 - hafra

Školství

Vážený pane místopředsedo. Velmi oceňuji Vaše kroky k posílení úrovně regionálního školství. Bohužel základní školství je devastováno realizací vyhlášky 27 o speciálním vzdělávání. Všechno lze. Ale mít mezi běžnými dětmi nebo dětmi s poruchami učení či chování žáky mentálně postižené?
Naše generace byla ještě na vojně, takže úsloví, že jednotka se pohybuje podle toho nejpomalejšího, platí i pro třídy s mentálními žáky. Nejhorší je to pro ty "normální". Ano všechno jde, ale jak je to drahé!!! Tyto děti se původně vzdělávaly ve speciálních školách (5-10 žáků na jednoho speciálního pedagoga), ale dnes má každé toto dítě svého asistenta pedagoga (bez vystudované speciální pedagogiky). Takže jestliže těchto dětí je v jednom kraji např. 300, znamená to 300 x plat asistenta pedagoga (cca 18.000,-Kč). To je měsíčně v jednom kraji asi 5,5 milionu Kč. Oproti původním 35 speciálním pedagogům v kraji s měsíčním platem 875.000,- Kč. Rozdíl skoro 5 mil.!!! Líbí se Vám to?
Je to tak správně?

Odpověď

16.11.2016 13:11:11 - Andrej Babiš

 Vážený pane, děkuji za ocenění mého postoje k financování regionálního školství. Jsem přesvědčen že investice do vzdělání našich dětí se nám maximálně vrátí. Pouze chytří a vzdělaní lidé budou schopni obstát v globalizovaném světě a prosazovat v něm i naši zemi. Proto jsem finančně podpořil nejen nárůst počtu zaměstnanců v regionálním školství a náklady na rostoucí výkony částkou 1,1 mld. Kč, ale zejména výrazný nárůst prostředků na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků o 6,7 mld. Kč. Celkem byl rozpočet kapitoly MŠMT v oblasti regionálního školství oproti střednědobému výhledu posílen o více než 8 mld. Kč na rok 2017.

 Velmi kritický jste k tzv.inkluzi.  A nejste sám. Kritika a obavy jsou slyšet od rodičů i ze škol a obcí. Stejně hlasití jsou ale i příznivci inkluze. Nemám dostatek informací k tomu, abych s vámi diskutoval o datech, která uvádíte, ta jsou pouze na MŠMT. Finanční prostředky, o které byl navýšen rozpočet kapitoly MŠMT pro rok 2017 za účelem opatření v rámci „inkluze“, dosahují  750 mil. Kč. Z MŠMT mám i informaci, že po změně školského zákona přihlásili rodiče do běžných škol nově pouze 250 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mnoho jich tam totiž již z předchozích let je. Změna je tedy zejména v tom, že stát je nyní povinen finančně zajistit podpůrná opatření, která tyto děti potřebují k začlenění do běžné školy. Nejviditelnější je určitě asistent a jeho plat.

Zde je třeba uvést, že podpůrná opatření byla poskytována i v předcházejícím období, mnohdy ale za finanční spoluúčasti rodičů. Nyní se podpůrná opatření stávají zákonnými nároky. Zároveň musím konstatovat, že ze strany MŠMT je důsledně ověřováno, zda jsou dodatečné  prostředky skutečně čerpány pro daný účel. „Inkluze“ ale není povinná, zákon dává žákům a jejich zákonným zástupcům možnost zvolit si, kde se bude žák vzdělávat. Vždy se však k těmto žádostem vyjadřuje školské poradenské zařízení, které má společně s nimi zvážit, co je v zájmu žáka a doporučit vhodnou skladbu podpůrných opatření. Věřím proto, že se  nenaplní Vaše obavy z toho, že drahá opatření ve výsledku poškodí zájmy „většinového“ žáka. Naopak pevně doufám, že ten obrovský nárůst objemu prostředků, kterými bude v roce 2017 disponovat MŠMT přispěje k vyšší kvalitě vzdělávání a k tomu, že naše děti budou učit motivovaní a kvalitní učitelé. V neposlední řadě upozorňuji na skutečnost, že novela školského zákona, která zavádí „inkluzi“, myslí i na děti, žáky a studenty nadané, pro které je možné mj. zažádat o tzv. Individuální vzdělávací plán. AB

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE