Bc. František Navrkal

  • Piráti
  • Ústecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.04.2021 16:57:00

Soudy nemají žádnou lhůtu, ve které mají případy prověřit

Soudy nemají žádnou lhůtu, ve které mají případy prověřit

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 16. dubna 2021 k exekučnímu řádu

 Tak děkuji za slovo. Já tedy jsem chtěl tady krátce ještě znova připomenout svůj pozměňovací návrh, ale prvně tady budu vaším prostřednictvím, pane předsedající, reagovat zase na kolegu Kohoutku, který teď bohužel opouští sál, ale já bych to tady tedy i pro ostatní krátce vysvětlil, proč si myslíme, že ten tržní mechanismus tady jako není ideální. A proč tady ten tržní mechanismus, který teď funguje není ideální? Tak je ten, že to právě čistě... že to motivuje ty exekutory, kteří by samozřejmě měli a musí dle zákona vymáhat ty dluhy co nejvíce, jak jim to ten zákon jako umožňuje. Tak je ale motivují právě jít až za hranu zákona, často právě proto, aby získali vlastně ty exekuční tituly, aby ty věřitelé skrze ně ty své pohledávky vymáhali, a to je ten důvod, proč si myslíme, že by tady ten mechanismus měl být odstraněn, aby ty exekutoři skutečně postupovali čistě dle zákona, čistě, to, co jim umožní zákon a nebyli takto motivováni k nějakým nepravostem. Samozřejmě tím jako se nechci dotknout té většiny exekutorů, kteří by si žádné nepravosti nedovolili a notabene tam přesně ten návrh míří.

Samozřejmě to vlastně i úzce souvisí s tím mým pozměňovacím návrhem, protože nevěřím tomu, že kdyby nyní fungovalo toto navrhované náhodné... tady se neustále bavíme o teritorialitě, ale to, že ta možná důležitější věc, co se týče té reformy přidělování exekucí není ta místní příslušnost, ale je to spíš samotný ten fakt, že tedy se odstraní právě ten tržní mechanismus z celého toho procesu. A já pochybuji, že kdyby to fungovalo, tak jak my navrhujeme nyní, a fungovalo by to nějaké poslední desetiletí, že bychom tu od roku 2011, kdy Nejvyšší soud uznal, že pokud byla exekuce zahájena na základě exekučního titulu spočívajícím v nějaké netransparentní rozhodčí doložce, takže se jedná o protiprávní exekuci, takže bychom tady už skoro deset let tady ten problém trval, kdyby ti exekutoři nebyli takto motivováni jít až vlastně za hranu zákona ve prospěch těch věřitelů.

Já tedy jsem se poslední rok tady tématem protiprávních exekucí zabýval. Stále bohužel, jak jsem říkal, trvá to tedy již déle, ale od roku 2011, kdy Nejvyšší soud deklarovat tu protiprávnost, tak se vlastně s tím dlouho... jak bych to zkrátil, tak ten postup prostě velice pomalý, stále tady máme desítky tisíc případů k prověření. Desítky tisíc případů, kdy tady prostě dochází k naprostému jako pošlapávání prostě práv těch lidí. Jde to naprosto jako proti vládě práva. A já jsem se tedy snažil tady v minulosti navrhovat třeba, dát těm soudům větší prostředky, aby mohly mít vyšší personální kapacity na to vyřizování těch protiprávních exekucí atd. Ale vzhledem k tomu... uvědomuji si, že prostě jsme teď i v nějaké zdravotní krizi, která tady... a jsme i v krizi, která byla způsobena tím, že jsme třeba změnili daňový systém, roste státní dluh atd., atd., tak jsem se snažil vymyslet nějaký způsob, jak si tomu řešení protiprávních exekucí pomoci s nějakým jako minimálním dopadem na státní rozpočet. A po té diskuzi přímo s těmi pracovníky na těch soudech, kteří se touto agendou zabývají, tak jsem došel k tomu, že v mnoha případech tam při tom vyřizování těch protiprávních exekucí dochází ke zbytečným zdržením jenom tím, že si vlastně ty soudy vyžádávají spis, příslušný spis exekuční od těch exekutorů, a je to jenom dané tím, že nemají vždy k dispozici aktuální informace o stavu té exekuce a celý proces se tak zbytečně zdržuje.

Proto já ve svém pozměňovacím návrhu, který tedy předkládám s kolegyní Valachovou, kolegou Koláříkem, Farským, Ferim a Hrnčířem, tak navrhuji, aby ty soudy každý rok elektronicky dostaly od exekutorů zprávu, v jakém stavu ta exekuce je. Aby ty soudy vlastně tady ten první krok, pokud chtějí pak ty protiprávní exekuce řešit, pokud chtějí nějaký případ prověřit, tak aby vlastně ten první krok k zajištění si nějakým těch základních informací, jestli vůbec ta exekuce třeba dále běží atd., tak aby ho nemusely dělat, protože ty informace už mít automatickou budou. Takže bych vás tímto tedy poprosil o jakousi pomoc při prosazení tady toho pozměňovacího návrhu, který tedy ve svých podkladech najdete pod písmenem D.

A aspoň těm soudům, které skutečně se snaží tuto agendu řešit, tak jim tím napomoci. Já vnímám tady všechny ty argumenty, které tady historicky třeba zazněly od paní ministryně. Vnímám to, že prostě častým problémem je to, že ty soudy tomu nevěnují dostatečnou pozornost. Což je třeba dané i tím, že tam prostě nejsou žádné lhůty. Ty soudy nemají prostě žádnou lhůtu, ve které mají ty případy prověřit. Takže se samozřejmě prioritně zabývají těmi věcmi, kde ty lhůty mají. Ale alespoň těm, kteří si na to ten čas najdou, tak bychom se měli snažit ten proces maximálně ulehčit.

Takže ještě jednou pod písmenem D se nachází můj pozměňovací návrh, který usnadní soudům zastavovat protiprávní exekuce a zastavit tak i při nějakém konzervativním odhadu minimálně tisíce případů, kdy je tady pošlapáván právní stát a jsou tady protiprávně vymáhány exekuce.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama