Bc. Julie Hodečková

  • SZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23. 8. 2019 9:01:55

Zelení zvou na veřejné projednávání stavby spalovny v Mariánských Horách

Zelení zvou na veřejné projednávání stavby spalovny v Mariánských Horách

Poslední možnost říct svůj názor k plánované stavbě spalovny CENNZO, kterou chce v Ostravě vybudovat společnost SUEZ Využití zdrojů, mají občané, obyvatelé Ostravy, i zástupci spolků a neziskových organizací v pátek 6. září 2019.

Poslední možnost říct svůj názor k plánované stavbě spalovny CENNZO, kterou chce v Ostravě vybudovat společnost SUEZ Využití zdrojů, mají občané, obyvatelé Ostravy, i zástupci spolků a neziskových organizací v pátek 6. září 2019. Studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se bude projednávat od 15 hodin ve velkém sále (třetí patro budovy) Domu techniky (DTO) na Mariánském náměstí (Mariánské nám. 5, Ostrava-Mariánské Hory).

K odpůrcům výstavby nové spalovny v Ostravě se svým vyjádřením přidali i zástupci krajského úřadu, který dříve se stavbou souhlasil. Již dříve zaslali lidé a další organizace své připomínky a dokumentace byla společnosti Suez, která spalovnu provozuje, vrácena Ministerstvem životního prostředí k přepracování.

Dne 6. 3. 2019 se konalo veřejné projednání dokumentace, které však bylo přerušeno. Podle MŽP má společnost SUEZ s ohledem na celkové nakládání s odpady v areálu např. upřesnit plánovanou intenzitu obslužné dopravy na silniční síti související s provozem areálu, aktualizovat rozptylovou studii a především vzhledem k již stávajícímu znečištění ovzduší navrhnout reálná kompenzační opatření, která prokazatelně povedou minimálně k eliminaci emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší provozem plánované spalovny.

Investor se  podle nás mj. neumí vypořádat s hlavní výtkou, proč má další podobná spalovna vyrůst znovu právě v Ostravě. Vždyť už současná ostravská spalovna má kapacitu 25 000 tun za rok a je tak už největší spalovnou v Česku. Přitom pouze třetina spalovaného nebezpečného odpadu vzniká na území Ostravě a zbytek se zde dováží odjinud.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout