Bc. Lubomír Franc

  • ČSSD
  • Broumov
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.08.2016 18:54:00

Kraj pošle dopravcům peníze na zvýšení platů řidičů

Kraj pošle dopravcům peníze na zvýšení platů řidičů

Přidání peněz na platy řidičů ve veřejné autobusové dopravě a dílčí změny smluv s dopravci schválila rada kraje.

 Přidání peněz na platy řidičů ve veřejné autobusové dopravě a dílčí změny smluv s dopravci, které vzešly z připomínek dopravních firem v rámci probíhajícího jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na zajištění dopravy od 1. 1. 2017, to schválila na svém jednání rada kraje. Upravené smlouvy budou nyní zaslány osloveným dopravcům, kteří by měli na jejich základě podat kraji nabídku. Termín podání je stanoven na 31. srpna 2016.

Hlavní změnou ve smlouvách, kdy vychází kraj dopravcům vstříc a reaguje tak na jejich připomínky, je změna systému indexace položek Přímé mzdy a Sociální a zdravotní pojištění. „Vycházíme-li z indexace vypočtené dle poměru průměrné měsíční oborové mzdy za první kvartál roku 2016 a první kvartál roku 2015, nárůst průměrné mzdy v oboru Doprava činil 4,47 %. To by se mělo také promítnout do růstu mezd řidičů ve veřejné autobusové dopravě. Na příští rok uvolní kraj částku v rozmezí 5 až 7 milionů korun, která umožní dopravcům tento nárůst mezd pokrýt, a já doufám, že na to krajské prostředky skutečně využijí,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Tento krok si vyžádá změnu rozpočtu kraje pro rok 2017, přičemž se předpokládá, že k úpravě dojde v rámci první změny rozpočtu.

Další úpravy se týkají například sankčních ustanovení ve prospěch dopravců, kdy se přihlíží k velikosti zakázky a došlo ke snížení maximálních sankcí nebo snížení požadavků na kvalitu poskytovaných služeb, což se týká například vybavení nebo stáří vozidel.

Dopravci by měli předložit nabídky do 31. srpna 2016

Tyto změny jsou výsledkem jednání s oslovenými uchazeči, kdy se kraj s dopravci dohodl na úpravách v návrhu smluv. Kraj přitom přijal princip, že návrhy smluv budou identické ve všech jednotlivých řízeních se všemi dopravci, a sice že budou obsahovat stejné mechanizmy stanovení konkrétních práv a povinností smluvních stran.

Rada kraje také schválila termín pro podání nabídek uchazečů a podobu maximální možné nabídkové ceny. Ty přitom vychází z dosavadních vynaložených finančních prostředků na zajištění veřejné autobusové dopravy. Dopravci by měli předložit své nabídky do 31. srpna 2016. V případě, že uchazeči předloží nabídky splňující požadovaná kritéria, bude radě kraje předložen návrh na schválení výsledků veřejné zakázky. V opačném případě bude nutné, aby došlo k oslovení dalších uchazečů.

Přechodné zajištění autobusové dopravy od 1. 1. 2017

způsob výběru dopravců – JŘBU

Vzhledem ke stavu zadávacího řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy na území Královéhradeckého kraje v letech 2017 - 2026, které není doposud skončeno z důvodu probíhajícího správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, reálně hrozí, že by od roku 2017 nebyla zajištěna dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje.

S ohledem na časovou tíseň a na krajní naléhavost spočívající v nutnosti zajistit dopravní obslužnost pro období od 1. 1. 2017 zvolil kraj cestu JŘBU k uzavření smluv s dopravci, kteří zajistí dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od 1. 1. 2017 až do doby, než bude tato dopravní obslužnost zajištěna dopravci vybranými ve standardním zadávacím řízení.

Tento krok kraje je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Podle něj může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama