Bc. Lucie Šafránková

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.03.2021 8:46:28

Jesle:v zájmu nejmenších dětí

Jesle:v zájmu nejmenších dětí

Minulý týden začala Poslanecká sněmovna projednávat v rámci balíčku sociální a rodinné legislativy, zákon, kterým se řeší přechod dětských skupin na jesle v rámci systémového zajištění péče o naše nejmenší předškolní děti.

 

Hnutí SPD podporuje hlavní záměry a cíle předkládané úpravy tohoto zákona. Dle našeho názoru musí mít péče o nejmladší předškolní děti systémový charakter a musí být primárně a v plném rozsahu  organizovaná  - a také financovaná  - státem, jelikož tato oblast velmi úzce souvisí s celkovou podporou našich pracujících rodin, porodnosti a pozitivního demografické vývoje. Což je zásadní veřejný zájem a priorita hnutí SPD.

Za spravedlivý a dostupný systém  předškolní výchovy

Je pro nás opravdu  vrcholně důležité, aby péče o děti v jeslích byla financována výhradně z veřejných peněz, bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet nemalé částky ze svého, ať už v jakékoli formě a podobě.

Současně vidíme i některé další limity a nedostatky tohoto návrhu zákona. Například v tom ohledu, že dostatečným způsobem negarantuje to, že stát nebude delegovat veškerou tíhu zřizování a budoucího provozu jeslí (a rovněž tzv. jeselských tříd v mateřských školách) pouze na obce. Mnoho z nich totiž potřebuje - a v důsledku propadu daňových příjmů hlavně ještě bude potřebovat – silnou, a to hlavně finanční, podporu. Ze strany krajů, a zejména ze strany centrální exekutivy a státního rozpočtu.

Výsostným zájmem hnutí SPD je to, aby byl všude,  na území celé republiky,  zajištěn dětem (a jejich rodičům)  stejný a rovnocenný (rovnoprávný) přístup do zařízení předškolní výchovy a péče, a to v místě jejich bydliště, bez nutnosti komplikovaného, a ne zrovna levného, dojíždění.


Napravme nedostatky zákona

Považuji proto za naprosto nezbytné zajistit prostřednictvím tohoto zákona dostupnost jeslí i dětem v malých obcích do jednoho tisíce obyvatel (kde např. nyní vůbec nejsou klasické mateřské školky a kde je dosud mnohdy jediným předškolním zařízením nějaký typ dětské skupiny).

Proto jsem, i s dalšími kolegyněmi, k tomuto zákonu předložila pozměňovací návrh, jehož cílem je do budoucna pevně zajistit dostatečné kapacity v předškolních zařízeních  pro všechny naše děti  - na celém území státu, včetně těch nejmenších obcí a sídel.

A to tím způsobem,  že pokud budou v malých obcích (s maximálně jedním tisícem obyvatel)  jediným zařízením předškolní výchovy a péče jesle (vzniknuvší např. na bázi nynější dětské skupiny), budou je moci navštěvovat místní děti až do té doby, dokud nebudou muset zahájit povinnou školní docházku v základní škole. Tedy, jinými slovy,
aby v těchto případech neplatila povinná horní hranice tří let věku jako podmínka pro umístění dítěte do jeslí. A aby byla v těchto situacích docházka do jeslí považována i za splnění podmínky povinné docházky do posledního ročníku mateřské školy.

V zájmu našich malých dětí a jejich rodičů, který musí být vždy na prvním místě – což pro mne osobně a pro hnutí  SPD je vždy  - nesmí tento nový zákon připustit (ani teoretickou) možnost a riziko jejich poškození a zhoršení jejich situace oproti stávajícímu stavu.

Za to nyní bojuji. Držte mi palce!

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama